Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin

Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin
Áirithintí Suíocháin Amháin

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád. Ba cheart do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go ticéad sa Chéad Ghrád an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Faisnéis COVID-19

30 Meán Fómhair 2020

Cad atá ar siúil againn chun thú a choinneáil slán, conas is féidir leat cabhrú linn, agus socrúcháin aisíocaíochta

Taisteal traenach le linn COVID-19

Táimid ag obair le cinntiú go mbeidh turas sábháilte agat le linn COVID-19.

Iarrtar ar chustaiméirí gach uair gníomhú i gcomhréir leis an Rialtas agus le comhairle na n-údarás sláinte maidir le turas ar iompar poiblí.

Tá bearta scartha shóisialta ag teorannú acmhainne, só moltar do chustaiméirí:

 • Tá Éire ag Leibhéal 2 an Phleain chun Maireachtáil le COVID-19: Ní cheadaítear taisteal buaicuair ach d’oibrithe agus cuspóirí riachtanacha amháin.
 • Tá Baile Átha Cliath ag Leibhéal 3 an Phleain chun Maireachtáil le COVID19: Ní cheadaítear taisteal laistigh Cathair agus Contae Átha Cliath, agus go/ó Bhaile Átha Cliath ach d’oibrithe agus cuspóirí riachtanacha amháin. Ba chóir do chustaiméirí a úsáideann seirbhísí ó Bhaile Átha Cliath go Sligeach mar chuid dá dturas go/ó Dhún na nGall tabhairt faoi deara go bhfuil Dún na nGall ag Leibhéal 3 chomh

Cad is ciall le “cuspóirí riachtanacha” i gcomhair taistil?

Ciallaíonn cuspóirí riachtanacha taisteal oideachais, oibre, bia nó liachta, agus ní bhaineann sé le hobair ar féidir a dhéanamh go cianda.

 

Ba mhaith linn do thacaíocht a iarraidh ort freisin - is féidir leat cabhrú linn tacú le sprioc na n-údarás sláinte cuar scaipeadh COVID-19 a mhaolú trí:

 • Smaoineamh an bhfuil gá le do thuras - cabhraíonn sé seo le hidirghníomhaíocht shóisialta a theorannú de réir mar atá molta ag saineolaithe ár n-údarás sláinte, agus ligtear do scaradh sóisialta níos fearr a chinntiú ar bord. Tá cianobair i bhfeidhm i go leor áiteanna oibre, lena n-áirítear ár bhfeidhmeanna riaracháin féin
 • Leanúint comhairle sláinteachais na n-údarás sláinte , go háirithe maidir le níochán láimhe, agus casacht nó sraothartach isteach i bhfíochán nó uillinn. Ón Luan 18 Bealtaine, iarrtar ar chustaiméirí clúdaigh aghaidhe a chaitheamh ar iompar poiblí.
 • Láimhseáil airgid a laghdú idir custaiméirí agus baill foirne : nuair is féidir, íoc le do thoil ag baint úsáide as Cárta Leap, déan áirithint ar líne agus bailigh na ticéid ag meaisíní díola ticéad, íoc ag meaisíní díola ticéad, nó íoc le cártaí íocaíochta
 • Scaradh sóisialta a choinneáil le custaiméirí agus baill foirne eile : tá laghdú mór tagtha ar líon na ndaoine atá ag taisteal, rud a chuireann ar chumas custaiméirí scaradh sóisialta a choinneáil, ach leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta ar an éileamh, agus a bheith i mbun idirchaidrimh lenár n-údaráis sláinte más gá bearta breise a dhéanamh chun scaradh sóisialta a chinntiú
HSE Covid-19 Information Leaflet

Sa stáisiún

 • Cinntigh le do thoil go bhfuil do chlúdach aghaidhe agat chun taisteal a chinntiú.
 • Más mian leat ticéad a cheannach ag an stáisiún, déan iarracht gan airgead tirim a úsáid más féidir. Úsáid meaisín ticéad, Leap Card, nó íocaíocht gan
 • Lean sláinteachas láimhe, agus úsáid stáisiúin díghalráin lámh nuair a thugtar
 • Ná suigh ar shuíocháin marcáilte in áiteanna fanachta an stáisiúin.
 • Coinnigh scaradh sóisialta ó chustaiméirí agus fostaithe, lena n-áirítear in ardáin agus ag dul isteach nó amach ón traein, agus lean aon chomhairle nó treoir ó na

Ar bord na traenach

 • Is gá duit clúdach aghaidhe a chaitheamh chun taisteal, seachas má bhíonn éisceacht ann duit faoi rialachán an
 • Ná suigh ar shuíocháin marcáilte.
 • Léirigh meas do spás daoine eile, agus déan iarracht gan bhogadh an iomarca sa
 • Lean aon chomhairle nó treoir ó na
 • Bain gach earraí ó do shuíochán agus bord agus tú ag imeacht ón traein, agus diúscair bruscair sna ciseáin cuí.
 • Tabhair faoi deara:
 • Ní thugtar seirbhísí lónadóireachta faoi láthair.
 • Tá cosc ar alcóil i ngach seirbhís.

Faisnéis ó FSS maidir le COVID-19

Cuirtear in iúl do chustaiméirí go bhfuilimid i mbun idirchaidrimh leis na gníomhaireachtaí ábhartha sláinte agus rialtais eile, agus go leanfaimid orainn, chun cinntí a threorú fad agus a bheidh an tsaincheist faoi COVID-19 (Coróinvíreas) linn.

Tá seirbhísí iarnróid ag feidhmiú de réir sceidil athbhreithnithe, agus tá ár nglanadh stáisiúin agus traenacha ag leanúint na comhairle a thug na húdaráis sláinte.

Tá sláinte agus sábháilteacht custaiméirí agus fostaithe fíorthábhachtach agus táimid ag leanúint gach treoir sláinte poiblí a eisíonn FSS. Iarraimid ar gach duine an chomhairle FSS is déanaí agus treoir na RoinneSláinte a leanúint i gcónaí.

Cliceáil anseo chun ' Coróinvíreas COVID-19 Comhairle Sláinte Poiblí ' a oscailt i leagan PDF

Faisnéis maidir le hAisíocaíochta

Ticéid ar Líne

Mura bhfuil do thuras riachtanach a thuilleadh, ag eascrú ó aon athruithe i gcomhairle an Rialtais nó sláinte poiblí:

Is féidir le Sealbhóirí Ticéid Solúbtha Iomlán/Chéad Aicme - an áirithint a chealú suas go 90 nóiméad roimh an imeachta ag úsáid naisc cealaithe/ leasaithe laistigh an r- phoist deimhniúcháin nó tríd an nasc seo https://booking.cf.irishrail.ie/booking/login.

 

Is féidir le Sealbhóirí Táille Ísil agus Ticéid Leath-Sholúbtha - aisíocaíocht a iarradh trínár leathanach teagmhála. Cinntigh go dtugann tú an uimhir áirithinte san iarratas.

Ticéid Bhliantúla um Choigilt Chánach 

Dheimhnigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair go ndéanfar a dticéid a shíneadh ar feadh tréimhse de shé mhí do chustaiméirí a bhfuil ticéad bliantúil um Choigilt Chánach acu do sheirbhísí iompair phoiblí Oibleagáid na Seirbhíse Poiblí (PSO) a sholáthraíonn Iarnród Éireann Dublin Bus, Bus Éireann, Luas agus Go Ahead Ireland.

Go héifeachtach tugann sé seo an chuid den ticéad ar ais do chustaiméirí nach bhféadfadh siad a úsáid de bharr srianta taistil covid an Rialtais, agus aithnítear na hathruithe taistil agus oibre atá tagtha chun cinn ó shin.

Baineann an beart le gach custaiméir a raibh a gcuid ticéad bailí an 1 Aibreán.

Ní cheanglaítear ar an gcustaiméir foirmeacha a líonadh nó aon sonraí a sholáthar. Tabharfar ticéad nua go huathoibríoch do aon chustaiméir a rachaidh a thicéad in éag, agus nár iarr aisíocaíocht cheana féin, ar a gcárta Leap atá ann cheana, agus méadaítear an bhailíocht ar feadh sé mhí ón dáta a rachaidh a thicéad bunaidh in éag.

Tá sé chomh furasta sin don chustaiméir an ticéad nua a bhailiú agus tá sé comhionann leis an bpróiseas atá i bhfeidhm cheana féin le haghaidh ticéid um Choigilt Chánach. Bailíonn custaiméirí Iarnród Éireann é go huathoibríoch agus iad ag taisteal, mar is amhlaidh do chustaiméirí Luas.  Is féidir le custaiméirí Bus é a bhailiú ag baint úsáid as an Aip um Breisiú Creidmheasa Leap nó i miondíoltóir Chárta Leap. Gheobhaidh sealbhóirí ticéad Bus Éireann Pointe go Pointe ticéad nua ionas go gcuirfí san áireamh an síneadh sé mhí.

Bainfidh custaiméirí a rinne athnuachan ar a dticéad bliantúil um Choigilt Chánach ón 1 Aibreán leas as na bearta seo freisin.

Nuair is mian leis an gcustaiméir aisíocaíocht a fháil seachas leas a bhaint as an síneadh, tá sé fós oscailte dóibh iarraidh den sórt sin a dhéanamh trína bhfostóir faoi na téarmaí agus na coinníollacha atá ann cheana.

Lónadóireacht Ar bord 

Is oth le Iarnród Éireann a chur in iúl do chustaiméirí, mar gheall ar shaincheisteanna tráchtála a tháinig chun cinn de bharr COVID-19, go bhfuil ár soláthraithe lónadóireachta Rail Gourmet (seirbhísí Intercity Poblacht na hÉireann) agus Corporate Catering Services Limited (Enterprise) ag cur oibríochtaí ar ár seirbhísí ar fionraí.  

Mar thoradh air sin, ní bheidh seirbhísí lónadóireachta ar fáil ar aon cheann dár seirbhísí go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Gabhaimid leithscéal as an míchaoithiúlacht a chruthaítear, agus guímid gach rath ar ár gcomhghleacaithe lónadóireachta agus táimid ag tnúth le fáilte a chur rompu go luath.

 

Go raibh maith agat as comhoibriú

Táimid buíoch duit as comhoibriú le linn an tréimhse dúshlánach seo. Táimid i mbun idirbheartaíochta, agus leanfaimid ag fáil treoracha ó gach gníomhaireacht sláinte agus an rialtais chun sláinte agus sábháilteacht ár gcustaiméirí agus fostaithe a chinntiú. Le do thoil, lean an comhairle HSE is déanaí agus Treoraíocht na Ranna Sláinte an am go léir.

An tAlt Roimhe Seo

14 Meán Fómhair 2020

Beidh Feabhsuithe Móra mar thoradh ar The Big Lift

An Chéad Alt Eile

27 Deireadh Fómhair 2020

Oibreacha Iarnróid Oíche Iarnróid Éireann

Priontáil