Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Iarratas maidir le Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol chuig Iarnród Éireann

Sula gcinneann tú iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (AIE) 2007-2018 (AIE) ó Iarnród Éireann, cén fáth nach ndéanann tú iniúchadh nó seiceáil ar ár dtaifid iarratais maidir le Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol? D’fhéadfadh go mbeadh an fhaisnéis atá á lorg agat ar fáil cheana féin.

Cad iad na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (AIE) 2007-2018?

Soláthraíonn an chuid seo faisnéis ghinearálta ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol). Cuimsíonn sé faisnéis chúlra faoin reachtaíocht, conas iarratas AIE a dhéanamh, sonraí teagmhála agus táillí.

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (AIE) 2007 go 2011 (IR Uimh. 133 de 2007 agus IR Uimh. 662 de 2011) (dá ngairtear na Rialacháin AIE anseo feasta), cearta dlíthiúla dóibh siúd atá ag iarraidh rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol ó údaráis phoiblí.

Faoi na rialacháin seo, caithfear faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá á coinneáil ag údarás poiblí, nó thar ceann údaráis phoiblí, a chur ar fáil ar iarratas, faoi réir eisceachtaí áirithe.

Soláthraíonn na Rialacháin AIE sainmhíniú ar fhaisnéis comhshaoil; tugtar breac-chuntas ar an gcaoi ar féidir iarratais ar fhaisnéis a chur faoi bhráid údaráis phoiblí agus an bealach a gceanglaítear ar údaráis phoiblí déileáil le hiarratais.

Táillí

Níl aon táille tosaigh as iarratas a dhéanamh faoi na Rialacháin AIE. Féadfaidh Iarnród Éireann táille réasúnta a ghearradh, áfach, as an bhfaisnéis a iarrtar a sholáthar. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo na costais a bhaineann le faisnéis a thiomsú, a chóipeáil, a phriontáil nó a phostáil. Ní ghearrtar aon táille as iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú inmheánach.

Cosnaíonn achomharc chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil €50 nó €15 más sealbhóir nó cleithiúnaí sealbhóir cárta leighis an t-iarratasóir, nó tríú páirtí atá ag achomharc i gcoinne an chinnidh faisnéis áirithe a eisiúint

Ceanglais maidir le déileáil le hiarratais

Go ginearálta, éilítear ar Iarnród Éireann freagra a thabhairt ar iarratas AIE laistigh de mhí tar éis an iarraidh a fháil. I gcás, mar gheall ar chastacht nó mhéid na faisnéise a theastaíonn, nach féidir le hIarnród Éireann freagairt laistigh den chreat ama míosa, scríobhfaimid chuig an iarratasóir laistigh den mhí, ag léiriú cathain a eiseofar freagra. Níor chóir go mbeadh an dáta seo níos mó ná dhá mhí ó fuarthas an t-iarratas bunaidh.

Mura bhfuil an fhaisnéis a iarrtar ag Iarnród Éireann; féadfaidh sé an t-iarratas a aistriú chuig comhlacht eile nó comhairle a thabhairt don iarratasóir nuair a chreideann sé gur cheart an t-iarratas a threorú. I gceachtar cás, éilítear fógra a thabhairt don iarratasóir.

Cinneadh a achomharc

Faoi Airteagal 11 de na Rialacháin AIE tá sé de cheart agat athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcinneadh tosaigh. Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a iarraidh freisin mura bhfuair tú freagra laistigh den chreat ama iomchuí. Ní mór athbhreithniú inmheánach a iarraidh laistigh de mhí tar éis an cinneadh bunaidh a fháil (féadfaidh an t-údarás poiblí an creat ama seo a fhadú ach ní cheanglaítear air sin a dhéanamh). Ní ghearrtar aon táille as athbhreithniú inmheánach a iarraidh.

Is éard atá i gceist le hathbhreithniú inmheánach athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an ábhar ag ball d’fhoireann an údaráis phoiblí, a fhéadfaidh an cinneadh bunaidh a rinneadh a dhearbhú, a athrú nó a neamhniú. Eiseofar toradh i scríbhinn maidir le d'athbhreithniú a chuirfidh an cinneadh, an chúis atá leis an gcinneadh agus comhairle maidir le do cheart achomhairc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc den sórt sin laistigh de mhí amháin ón dáta a fuarthas an t-iarratas ar an athbhreithniú.
Mura bhfuil tú sásta le toradh an athbhreithnithe inmheánaigh, is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil (CEI). Caithfidh tú achomharc a dhéanamh laistigh de mhí tar éis duit an cinneadh maidir leis an athbhreithniú inmheánach a fháil ón údarás poiblí. Féadfaidh an Coimisinéir an teorainn ama seo a fhadú i gcásanna aonair, áfach. Is féidir sonraí teagmhála an CEI a fháil ag Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis ar an gComhshaol

Conas iarratas AIE a dhéanamh chuig Iarnród Éireann?

Agus iarratas AIE á dhéanamh agat, comhlánaigh an foirm iarratais agus seol ar aghaidh í chuig an Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Iarnród Éireann, Stáisiún Uí Chonghaile, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, nó ríomhphost a sheoladh chuig foi@irishrail.ie
Má theastaíonn cúnamh breise uait chun iarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh, déan teagmháil le do thoil le foi@irishrail.ie

Priontáil
Barr