Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Iarnród Éireann Access to Information on Environment Request Records

Sula gcinneann tú iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoi Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol ó Iarnród Éireann, cén fáth nach ndéanann tú iniúchadh ar ár dtaifid iarratais maidir le Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol? D’fhéadfadh go mbeadh an fhaisnéis atá á lorg agat ar fáil cheana féin.

Access to Information on Environment Request Records
Request Reference Request Description Request Date
IE_AIE_001 Astaíochtaí isteach san atmaisféar, bolaithe agus gearáin sláinte maidir le Monarcha Trasnán Phort Laoise 20/08/2015
IE_AIE_002 Astaíochtaí isteach san atmaisféar, bolaithe agus gearáin sláinte maidir le Monarcha Trasnán Phort Laoise 29/03/2016
IE_AIE_003

1) Cóip den Tuarascáil Scagtha Measúnachta maidir leis an úsáid atá beartaithe de líne Thollán Pháirc an Fhionnuisce atá le cur i seirbhís rialta paisinéirí

2) Cóip de sceideal na n-oibreacha a achtaíodh tar éis leithdháileadh £3 mhilliún (punt) faoi PFN 2000 chun críche an timpeallacht a chóiriú d’fhonn an líne sin a thabhairt suas go caighdeán inúsáidte

18/05/2016
IE_AIE_004 Comhfhreagras inmheánach agus seachtrach a bhaineann le monarcha ENVA i bPort Laoise 07/06/2016
IE_AIE_005

Is féidir na cúiseanna agus an réasúnaíocht a sholáthar maidir leis an bpróiseas cinnteoireachta a d’fhág gur baineadh cuid den líne iarnróid le déanaí - timpeall 200 méadar ar fhad - ó iarnród na Canálach Ríoga (iar-MGWR) díreach siar ó Stáisiún Cheantar na nDugaí, agus an chuid eile de chlós iarnróid an chalafoirt/na ndugaí (iar-GSWR ag na dugaí)

Is féidir sonraí maidir le costais a bhaineann leis na hoibreacha a eisiúint.

18/11/2016
IE_AIE_006

1) D’fhéadfaí an caiteachas iomlán a caitheadh ar athchóiriú an stáisiúin idir 2007 agus 2013 a sholáthar

2) Míniú ar an réasúnaíocht maidir le roinnt de na hardáin a bhaint - uimhreacha 3,4, agus 5

3) An caiteachas iomlán a caitheadh ar athchóiriú Stáisiún Uí Chonghaile, ó circa 1997 go dtí circa 2007

28/11/2016
IE_AIE_007

Gach lomán bolaidh a choinnigh baill foirne IE ar an láthair ag saoráid Phort Laoise, ón 1 Eanáir 2016 go dtí an am i láthair

02/12/2016
IE_AIE_008

Is féidir an réasúnaíocht a sholáthar maidir le baint na lúba trasnaithe le déanaí ar an líne idir Baile Átha Cliath agus an tIúr, agus ar leithligh ar an líne idir Baile Átha Cliath agus Corcaigh, agus miondealú freisin ar chostas na n-oibreacha sin.

05/07/2017
IE_AIE_009

1) An réasúnaíocht maidir le baint roinnt ardán (#3,4&5) ag Stáisiún an Phiarsaigh ó 2000

2) An fáth nár tógadh 'tré-ardáin' nua ag Stáisiúin Uí Chonghaile nó an Phiarsaigh le linn a n-athchóirithe faoi seach, mar a léiríodh in Athbhreithniú Straitéiseach Iarnróid bruachbhailte Bhaile Átha Cliath, a foilsíodh in 2000

3) Imlíne ar an gcaiteachas a caitheadh ar uasghrádú Stáisiún Dart Bhóthar Lansdún, lena n-áirítear miondealú ar an méid a caitheadh ar an mbealach isteach nua do choisithe le geataí casta go hIonad Baincéireachta AIB

4) An réasúnaíocht maidir le cén fáth nár dearadh an bealach isteach nua chun rochtain a sholáthar ar an Shiúlán poiblí na Dothra in aice láimhe

5) Aon chomhfhreagras a bhí ag Iarnród Éireann leis an NTA/DCC maidir leis an bhféidearthacht stáisiúin a fhorbairt ag Droichead Cross Guns, Páirc an Chrócaigh (lena n-áirítear Bailtíní Pháirc an Chrócaigh) agus/nó an Chabrach idir 2007-2017

21/07/2017
IE_AIE_010

1) An méid airgid a chaith Iarnród Éireann ar luibhicídí.
2) Liosta de na hidirbhearta luibhicíde go léir agus dátaí ceannaigh
3) Ainm na luibhicíde sonraí in aghaidh an idirbhirt
4) Miondealú ar an gcaoi ar úsáideadh na luibhicídí, cibé acu comh-fhoirmlithe nó meascáin iad.
5) Na láithreacha inar úsáideadh luibhicídí, mar ráillí iarnróid, cosáin, srl.
6) Cáilíochtaí nó oiliúint na ndaoine atá ag obair leis na luibhicídí
7) An oiliúint a sholáthraíonn nó a eagraíonn Iarnród Éireann do na daoine a úsáideann na luibhicídí
8) Doiciméid a bhaineann le haon scagthástáil sláinte ar bhaill foirne atá ag obair le lotnaidicídí, nó a d'oibrigh le lotnaidicídí san am atá caite

09/082017
IE_AIE_011

Gach lomán bolaidh a choinnigh baill foirne IE ar an láthair ag saoráid Phort Laoise, ón 1 Eanáir 2017 go dtí an am i láthair

20/02/2018
IE_AIE_012

1) Líon na n-iarratas ar rochtain ar thaifead a bhaineann le Limistéir Chaomhantais Speisialta, Limistéir Chosanta Speisialta, nó láithreáin Natura 2000 a fuair Iarnród Éireann ó 1997 - 2007, de réir rialachán 7 den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997.2) Líon na n-iarratas ar rochtain ar fhaisnéis a taisceadh a bhaineann le Limistéir Chaomhantais Speisialta, Limistéir Chosanta Speisialta, nó láithreáin Natura 2000 a fuair Iarnród Éireann ó 2007 - 2015 de réir rialachán 6 de na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol 2007.

17/12/2018
IE_AIE_013

1) Gach taifead a bhaineann le gearradh fálta sceach/crainn taobh iarnróid a rinne nó a d'údaraigh CIE / Iarnród Éireann ag láthair OBA 15 i gCo. Uíbh Fhailí i rith Márta / Aibreán 2019, taifid leis an méid seo a leanas a áireamh, ach gan a bheith teoranta dóibh:

 • Gnáthnósanna imeachta / treoirlínte cuideachta maidir le fálta sceach a ghearradh/crainn a bhearradh
 • Fógraí i scríbhinn d’úinéirí talún
 • Tairiscintí / Conarthaí le haghaidh oibreacha
 • Comhfhreagras inmheánach agus seachtrach, lena n-áirítear gearáin
 • Measúnuithe / coinníollacha sábháilteachta riosca aitheanta
 • Measúnuithe / Suirbhéanna Comhshaoil
 • Cosaintí comhshaoil
 • Comhairliúcháin le comhlachtaí / daoine aonair ábhartha
 • Maolú iarrtha faoi Airteagal 9 den Treoir maidir le hÉin
 • Miontuairiscí Cruinnithe 2) Sonraí faoi gach gearradh ar fhálta sceach / crainn ar thaobh an iarnróid a rinne nó a d'údaraigh CIE / Iarnród Éireann ón 1 Márta 2019;
 • Suíomh - contae, baile fearainn nó aitheantóir comhchosúil
 • Fad líneach an fhálta sceach gearrtha i ngach suíomh
31/052019
IE_AIE_014

Aon sonraí agus anailís a choinníonn Iarnród Éireann ar cháilíocht an aeir i Stáisiún Uí Chonghaile Baile Átha Cliath, lena n-áirítear monatóireacht agus faisnéis samhaltaithe agus faisnéise maidir le hastaíochtaí. Má theastaíonn teorainn ama don iarratas seo, tabhair aon fhaisnéis a bhaineann le haon am le 10 mbliana anuas

14/10/2019
IE_AIE_015

Máistirphlean ullmhaithe ag, nó thar ceann Iarnród Éireann do na tailte atá faoina smacht ag Stáisiún Heuston agus a thimpeallacht, Baile Átha Cliath 8

13/12/2019
IE_AIE_016

Cóipeanna de na taifid go léir a choinnítear ag tagairt nó ag baint le beartas Iarnród Éireann maidir le cupáin in-athúsáidte a úsáid ar a sheirbhísí. An t-iarratas seo chun an tréimhse ón 1 Nollaig 2019 go dtí an dáta a fuarthas an t-iarratas a chlúdach

07/01/2020
IE_AIE_017

Cóipeanna de na taifid go léir atá coinnithe a dhéanann tagairt nó a bhaineann le tuile i mBaile Uí Chárthaigh, Co an Chláir. An t-iarratas seo chun an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an dáta a fuarthas an t-iarratas a chlúdach.

06/03/2020
IE_AIE_018

Miondealú (i bhformáid excel ach amháin pointí 5 agus 6) ar gach cás bearrtha fáil a rinne an eagraíocht nó conraitheoir thar ceann na heagraíochta chun an tréimhse ón 1 Márta 2020 - 31 Lúnasa 2020 a chlúdach:
1. Date; Suíomh (Éirchód nuair is féidir);
2. Fad measta Fálta gearrtha i gciliméadair;
3. Fíriú/cúis leis an ngearradh;
4. Costas na hoibre;
5. Cóipeanna d'aon mheasúnú réamh-oibre ar gach cás de ghearradh fálta;
6. Cóipeanna d'aon tuairiscí iar-oibre ar gach cás de ghearradh fálta;
7. Cóip d'aon RFT (Iarraidh ar Thairiscint(í) a eisíodh in 2020 maidir le gearradh fálta;
8. Cóip d'aon bheartas gearrtha fálta agus/nó beartas um ghearradh fálta agus chosaint bithéagsúlachta

28/09/2020
IE_AIE_019

Bheinn buíoch dá bhféadfaí cóipeanna de na haighneachtaí poiblí uile a rinneadh chuig tionscadal Maynooth DART + West le linn na tréimhse comhairliúcháin le déanaí a eisiúint chugam. Chomh maith leis sin, bheinn buíoch freisin dá bhféadfaí sonraí faoin modheolaíocht comhairliúcháin a úsáideadh a eisiúint, lena n-áirítear fógraí agus nó tuairiscí sna meáin náisiúnta, agus freisin, chun imlíne a thabhairt le do thoil ar an modheolaíocht a úsáideadh chun an chéim reatha de chomhairliúchán poiblí ar an tionscadal seo a chur in iúl do thithe agus do ghnóthais feadh na líne, agus an raon achair ó na hiarnróid lena mbaineann áit a bhfuil an comhairliúchán seo á dhéanamh?

02/11/2020
IE_AIE_020

Cóipeanna de nótaí de ghlaonna teileafóin, ríomhphoist agus cáipéisí eile a bhaineann le faisnéis chomhshaoil, le linn na mblianta 2019 agus 2020, a bhaineann le stáisiúin nua Dart a fhorbairt ar an líne dart atá ann cheana

10/11/2020
IE_AIE_021

Sonraí faoi gach post gearradh crann agus post cothabhála eile a chruthaíonn torann le linn na n-uaireanta dúnta líne idir Bóthar Chluain Tarbh agus Cill Easra le 12 mhí anuas agus na horduithe oibre gaolmhara, nó cibé áit a bhfuil réasúnaíocht na n-oibreacha seo á dtaifeadadh agus na cáipéisí beartais uile a ghabhann leo

25/11/2020
IE_AIE_022

An fhaisnéis is déanaí ar an acmhainneacht spártha ar bhealach iarnróid Dhroichead Átha-Bhaile Átha Cliath arna miondealú de réir am den lá a thaispeánann méid na acmhainneachta spártha paisinéirí atá ann ar sheirbhísí idir Droichead Átha agus Baile Átha Cliath. Ba mhaith liom an fhaisnéis seo ar bhonn réamh-COVID, i.e. roimh Márta 2020.

21/03/2021
Priontáil
Barr