Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin

Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin
Áirithintí Suíocháin Amháin

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád. Ba cheart do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go ticéad sa Chéad Ghrád an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Clár d’Iarchéimithe Airgeadais 2021

Chun cur leis rath a bhí ag an gClár d’Iarchéimithe Airgeadais againn i mbliana, tá Iarnród Éireann Irish Rail chun iarrthóirí a earcú a bheidh ag fáil a mbunchéimeanna san Airgeadas i 2021.

Is deis í seo atá saincheaptha chun freastal ar riachtanais chéimithe uaillmhianacha atá ag iarraidh tús a chur lena ngairmeacha airgeadais in eagraíocht atá mar cheannaire tionscail dinimiciúil agus fostóir creidiúnaithe CIMA chomh maith.

Anseo in Iarnród Éireann Irish Rail, aithnímid an luach atá san fhoireann atá againn. Creidimid gur cheart iad siúd a bhfuil an inniúlacht agus an meon aigne acu chun an rath a bhaint amach a shainaithint, a thacú agus a chothú.

Tá an clár corraitheach trí bliana seo againne saincheaptha chun cabhrú leat na scileanna a fhorbairt chun borradh a chur faoi d’fhoirbairt pearsanta agus faoin dul chun cinn atá déanta agat i do ghairm trí chur chuige foghlama cumaiscthe.

Gheobhaidh na daoine a cheapfar socrúcháin struchtúrtha laistigh de na Rannáin airgeadais sna trí réimse ghnó atá againn: Oibríochtaí Iarnróid, Bonneagar Iarnróid agus Seirbhísí Comhroinnte.

Beidh deis acu saintaithí a fháil ar shraith uirlisí anailíse gnó, meantóir tiomnaithe a bheith sannta dóibh, taithí a fháil i ngach aon cheann de na haonaid ghnó in IÉ agus athbhreithniú agus measúnú iomlán a fháil ag deireadh an tsocrúcháin.

Sochair:

 • Tuarastal tarraingteach
 • 25 lá den tsaoire bhliantúil
 • Táillí íoctha le haghaidh Bhallraíocht CIMA agus scrúduithe CIMA araon
 • Saoire staidéir agus saoire scrúdaithe bhreá
 • An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre
 • Clár Sláinte agus Folláine
 • Lamháltais taistil

Cad é atá á lorg againn:

 • 2.1 Onórach Leibhéal 8 i mbunchéim a bhaineann leis an Airgeadas (bainte amach 2021)
 • Scileanna cumarsáide den scoth i mBéarla
 • Duine ard-spreagtha atá in ann gníomhú as a stuaim féin
 • Tiomantas a bheith léirithe agat don fhoghlaim agus don fhorbairt
 • Scileanna idirphearsanta agus scoileanna san obair foirne láidre
 • Meon aigne dearfach i leith róil agus freagrachtaí dúshlánacha
 • Scileanna Pleanála agus Eagrúcháin

Cuir isteach iarratas

Beifear ag úsáid tástáil bharrchumais chun na hiarrthóirí a scagadh agus cuirfear agallamh skype orthusan a éiríonn leo áit a fháil ar an ngearrliosta chun leanúint ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

Má tá suim agat iarratas a chur isteach ar an gclár, cliceáil anseo le do thoil chun do Curriculum Vitae agus litir chlúdaigh a chur chuig IETalentmanagement@irishrail.ie.

Ba chóir go léireofaí sa litir chlúdaigh seo an chaoi ar féidir leat na riachtanais atá á lorg againn a shásamh gan 500 focal a shárú.

Is é Dé Céadaoin, an 7 Deireadh Fómhair, dáta deiridh na n-iarratas

Priontáil