Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise chuig Iarnród Éireann

Sula ndéanann tú cinneadh iarraidh ar fhaisnéis faoi Shaoráil Faisnéise (SF) ó Iarnród Éireann, cén fáth nach mbreathnaíonn tú ar ár dtaifid d’iarratais ar Shaoráil Faisnéise? B’fhéidir go bhfuil an fhaisnéis atá uait ar fáil cheana féin

Cad é an tAcht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014?

San tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014, cosnaítear ceart an phobail chun faisnéis a fháil sa mhéid agus is féidir atá ar aon dul le leas an phobail agus leis an gceart chun príobháideachais, faisnéis atá i seilbh na gcomhlachtaí poiblí, comhlachtaí eile a fhaigheann maoiniú ón Stát agus comhlachtaí áirithe eile nach ndéanann na heagraíochtaí sin a chur ar fáil go rialta. Tá rochtain ar fhaisnéis faoin Acht faoi réir díolúintí áirithe agus bíonn nósanna imeachta agus teorainneacha ama sonracha i gceist leis.

Cad iad na cearta atá agat faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014?

Bunaítear trí cheart reachtúla leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014:

  • An ceart chun taifid a leasú maidir le faisnéis phearsanta i gcás go bhfuil sí mícheart, neamhiomlán nó míthreorach
  • Ceart an duine aonair rochtain a fháil ar chúiseanna le cinntí a théann i bhfeidhm go díreach ar an duine sin
  • An ceart chun rochtana ar thaifid atá i seilbh Ranna Rialtais agus aonán poiblí eile a thagann faoi shainchúram an ghnímh

Is é cuspóir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 a chinntiú go bhfeidhmíonn an pobal an trí cheart reachtúla thuasluaite maidir le rochtain a fháil ar thaifid. Is féidir le duine aonair iarraidh ar Iarnród Éireann:

  • Aon taifid a bhaineann leo go pearsanta, is cuma cén uair a cruthaíodh iad
  • Gach taifead eile a cruthaíodh tar éis 21 Aibreán 2008

Cad is taifead ann faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014?

Is féidir taifead a shainmhíniú mar:

  • leabhar nó ábhar scríofa nó clóite eile i bhfoirm ar bith (lena n-áirítear in aon ghléas leictreonach nó i bhfoirm inléite meaisín),
  • léarscáil, plean nó líníocht,
  • diosca, téip nó gléas meicniúil nó leictreonach eile ina bhfuil sonraí seachas íomhánna amhairc corpraithe ionas go mbeidís in ann, le cabhair nó gan í trealaimh mheicniúil nó leictreonach éigin eile, iad a atáirgeadh ón diosca, ón téip nó ó ghléas eile
  • scannán, téip nó gléas meicniúil nó leictreonach eile ina bhfuil sonraí seachas íomhánna amhairc corpraithe ionas go mbeidís in ann, le cabhair nó gan í trealaimh mheicniúil nó leictreonach éigin eile, iad a atáirgeadh ón scannán, ón diosca, ón téip nó ó ghléas eile,
  • measfar, chun críocha an Achta seo, go ndearnadh cóip nó cuid d'aon rud a thagann faoi réim mhír (a), (b), (c) nó (d), agus , cóip, in aon fhoirm, de thaifead, a chruthú ag an am céanna leis an taifead.

Conas iarratas SF a dhéanamh chuig Iarnród Éireann?

Agus iarratas SF á dhéanamh agat, comhlánaigh anfhoirm iarratais agus seol ar aghaidh chuig
an Oifigeach SF, Iarnród Éireann, Stáisiún Uí Chonghaile, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, nó
seol ríomhphost chuig  foi@irishrail.ie

Cliceáil anseo chun Scéim Foilseacháin Iarnród Éireann a íoslódáil

Má theastaíonn cúnamh breise uait le hiarratas SF a dhéanamh, déan teagmháil le do thoil le foi@irishrail.ie nó 01-7034293.

Priontáil
Barr