How can we help?

An bhfuil éifeacht ar an Lascaine Leap 90 ar an gCaidhp Luas nó ar an gCaidhp Tras-Oibritheora?


Níl, tá an caidhpeáil eile neamhspleách ón ‘Lascaine Leap 90’. A luaithe is a shroichfidh custaiméir  caidhpeanna Aonair nó Tras-Oibritheora an Chárta Leap don lá nó don tseachtain, ní ghearrfar níos mó orthu ar an lá sin nó sa tseachtain sin.  Gheobhaidh an custaiméir ‘Lascaine Leap 90’ ar gach turas is infheidhme go dtí go sroichfidh siad caidhp.

Priontáil
Barr