How can we help?

Cad é an ‘Lascaine Leap 90’?


Nuair a dhéanann úsáideoir Cárta Leap dhá thuras nó níos mó ar Dublin Bus, Luas, DART/iarnród comaitéireachta laistigh de 90 nóiméad, beidh feidhm uathoibríoch ag ‘Lascaine Leap 90’ dar luach €1 ar an dara tháille agus ar gach táille ina dhiaidh sin.

Bainfidh daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois leas as lascaine 75c ar an dara tháille agus ar gach táille ina dhiaidh sin.

Ní gá do chustaiméirí Leap rud ar bith a dhéanamh chun leas a bhaint as na lascainí sin; tiocfaidh siad i bhfeidhm go huathoibríoch agus custaiméirí ag baint úsáide as a gcreidmheas taistil mar is gnáth – ar gach cuid den turas

Chomh maith leis sin, beidh na caidhpeanna laethúla agus seachtainiúla fós ann, lena mbíonn taisteal saor in aisce tar éis do chustaiméir caidhp laethúil nó seachtainiúil a shroicheadh. Bíonn feidhm ag na lascainí nua Leap 90 mar aon leis an scéim caidhpeála. 

Tabhair faoi deara: Níl bheidh feidhm ag an lascaine maidir le daoine atá ag athrú díreach ó Luas go Luas ná ó DART/iarnród comaitéireachta go DART/iarnród comaitéireachta, ós rud é go bhfuil táillí laghdaithe faoi leith ag na turais sin cheana, agus ní bheidh feidhm ag an Lascaine Leap 90.
Pointí Tábhachtacha

  • Ní bhaineann an lascaine Leap 90 ach le táillí a íoctar le creidmheas taistil ar an gCárta Leap
  • Tiocfaidh tús leis an tréimhse 90 nóiméad nuair a dhéantar an chéad Tadhall-Ar ar an gcéad thuras.
  • I gcás ina mbeidh an táille don dara thuras níos ísle ná €1, beidh an lascaine cothrom leis an méid sin, e.g. más táille i lár na cathrach ar luach 60c atá sa dara thuras, 60c a bheidh sa lascaine.
  • Ní bhaineann an lascaine le comrádaí taistil agus iad ag roinnt an Chárta Leap chéanna.
  • Ní bhaineann an lascaine le Bus Éireann, Swords Express, Airlink, seirbhísí Dublin Bus Tour, City Direct, Mathews Coaches, Wexford Bus agus Collins Coaches.
  • Tá na lascainí sin á gcur ar fáil mar fheachtas promóisín agus féadfaidh siad athrú.
Priontáil
Barr