Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Ag taisteal ar an traein i rith COVID-19

19 Márta 2021

An méid atá ar bun againn chun sibhse a choinneáil sábháilte, an méid is féidir libhse a dhéanamh chun cabhrú linn, agus socruithe aisíocaíochta

Ag taisteal ar an traein i rith COVID-19

Tá obair ar bun againn lena chinntiú go mbeidh gach turas sábháilte i rith COVID-19

Iarrtar ar chustaiméirí aird a thabhairt ar chomhairle an Rialtais agus na n-údarás sláinte maidir le taisteal ar iompar poiblí.

Ciallaíonn na bearta scartha shóisialta go bhfuil srian ar líon na bpaisinéirí, agus tarraingítear aird na gcustaiméirí ar an méid seo a leanas:

 • Faoi Phlean an Rialtais Ag Maireachtáil le COVID-19, tá an t-iompar poiblí ag feidhmiú de réir 100 faoin gcéad dá acmhainn ar bord, agus tá sceideal iomlán i bhfeidhm ar fud an líonra
 • Ba chóir do chustaiméirí na buaicthréimhsí a sheachaint mura bhfuil sé sin riachtanach don obair bhunriachtanach, don oideachas, chun cúram a sholáthar nó as cúiseanna leighis
 • Ag amanna eile nuair atá éileamh ar sheirbhísí, tabhair do d’aire go bhféadfadh moill a bheith ann, ag dul ar bord an DART agus ar sheirbhísí Comaitéireachta de bharr srianta ar acmhainn
 • Until further notice, we recommend that those who travel by Intercity should book their travel in advance at this website, including holders of free travel passes or existing valid tickets. Cinnteoidh sé seo go ndéanfar an acmhainn atá ar fáil a bhainistiú go héifeachtach, ag soláthar custaiméirí iarnróid le timpeallacht taistil sábháilte agus shláintiúil

An méid atá ar bun againn chun sibhse a choinneáil sábháilte

 • Is féidir 100 faoin gcéad den acmhainn ar bord a úsáid
 • Bímid ag glanadh na dtraenacha go cúramach agus to rialta, mar aon le pointí teagmhála do chustaiméirí ar thraenacha agus sna stáisiúin
 • Tá marcóirí suíocháin againn sna stáisiúin chun an scaradh sóisialta cuí a chinntiú
 • Ta cumhdach aghaidhe á gcaitheamh ag ár gcomhghleacaithe agus tá díghalrán lámh agus Trealamh Cosanta Pearsanta acu, mar is cuí dá ról
 • Tá aonaid dhíghalrán lámh le fáil i ngach ceann de na 145 stáisiún ar ár líonra. Tá meaisíní díola tiomnaithe á gcur isteach i suas le 50 stáisiún, agus beidh cumhdach aghaidhe, díghalrán lámh pearsanta agus lámhainní le ceannach astu

An méid is féidir libhse a dhéanamh chun cabhrú linn

Turas a phleanáil

 • Seachain an taisteal ag buaicthréimhsí. Tá tionchar ag na bearta scartha sóisialta ar acmhainn. Mar sin moltar do chustaiméirí gan úsáid a bhaint as an iompar poiblí ag buaicthréimhsí agus ag amanna gnóthacha ach amháin má tá sé riachtanach
 • Bain úsáid as ár bPleanálaí Turais le haghaidh an eolais is deireanaí ar sheirbhísí, lena n-áirítear aon athruithe, agus chun ticéid a chur in áirithe  
 • Má tá tú ag taisteal ar Idirchathrach, molaimid duit do thaisteal a chur in áirithe roimh ré lena n-áirítear sealbhóirí pasanna saorthaistil nó ticéid bhailí atá ann cheana, chun scaradh sóisialta sábháilte a chinntiú de réir na  hacmhainne atá ar fáil ar bord. Má thagann athrú ar do phleananna, athraigh an áirithint, le do thoil. Mar chabhair duit, d’fhéadfá turas fillte a chur in áirithe mar dhá thicéad singil

 • Tabhair faoi deara, nach féidir áirithintí a dhéanamh le haghaidh grúpaí faoi láthair mar gheall ar shrianta COVID-19
 • Cinntigh go mbíonn aghaidhchlúdach agat sula dtugann tú faoi do thuras.
 • Ní mór rothair a chur in áirithe roimh ré ar líne sula gcuirfear tús leis an turas
HSE Covid-19 Information Leaflet

Sa stáisiún

 • Cinntigh go bhfuil aghaidhchlúdach agat ionas gur féidir leat taisteal
 • Má tá do thicéad á cheannach agat ag an stáisiún, ná bain úsáid as airgead tirim más féidir. Úsáid na meaisíní díola ticéid, Cárta Leap, nó íocaíocht gan tadhall
 • Tabhair aird ar shláinteachas lámh, agus úsáid stáisiúin díghalrán lámh áit a bhfuil a leithéid ar fáil
 • Ná suigh i suíocháin mharcáilte i limistéir feithimh sa stáisiún
 • Tabhair aird ar scaradh sóisialta agus fág spás cuí idir tú féin agus custaiméirí agus fostaithe, lena n-áirítear ar ardáin agus nuair a bhíonn tú ag dul ar bord agus ag tuirlingt, agus lean aon chomhairle nó aon treoir a thugann na fostaithe.

Ar bord na traenach

 • Caithfidh tú aghaidhchlúdach a chaitheamh más mian leat taisteal, mura bhfuil díolúine agat faoi rialachán an Rialtais
 • Bí airdeallach ar spás daoine eile, agus ná bí ag bogadh thart an iomarca sa traein
 • Lean aon chomhairle nó aon treoir a thugann na fostaithe duit
 • Tóg gach rud leat ón suíochán agus ón mbord nuair a bhíonn tú ag fágáil na traenach, agus caith bruscar sna boscaí bruscair atá curtha ar fáil
 • Tabhair faoi deara:

Ticéid Bhliantúla um Choigilt Chánach

Tá sé deimhnithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair go gcuirfear síneadh 6 mhí le ticéid chustaiméirí ag a bhfuil ticéad bliantúil Coigilte Cánach le haghaidh seirbhísí iompair phoiblí Oibleagáidí Seirbhíse Poiblí (OSP) atá á soláthar ag Iarnród Éireann, Bus Átha Cliath, Bus Éireann, Luas agus Go Ahead Ireland.

Ciallaíonn sé seo go mbeidh an cion den ticéad nárbh fhéidir a úsáid mar thoradh ar shrianta taistil COVID-19 an Rialtais á thabhairt ar ais do chustaiméirí, agus go bhfuil na hathruithe taistil agus oibre atá tarlaithe mar thoradh ar COVID-19 á gcur san áireamh.

Baineann an beart seo le gach custaiméir ag a raibh ticéad bailí ar an 1 Aibreán.

Ní gá don chustaiméir foirmeacha a líonadh nó aon mhionsonraí a sholáthar. Maidir le haon chustaiméir a dtéann a t(h)icéad in éag, agus nach bhfuil aisíocaíocht iarrtha aige/aici cheana féin, cuirfear ticéad nua ar fáil dó/di ar an gcárta Leap atá aige/aici cheana féin, a chiallaíonn go mbeidh an ticéad bailí le haghaidh 6 mhí ón dáta a bhí ar an ticéad bunaidh.

Tá an próiseas atá bunaithe chun an ticéad nua a bhailiú simplí agus díreach cosúil leis an bpróiseas atá bunaithe le haghaidh na dticéad Coigilte Cánach. Bailíonn custaiméirí Iarnród Éireann an ticéad nuair a bhíonn siad ag taisteal, agus déanann custaiméirí Luas an rud céanna. Is féidir le custaiméirí bus a dticéad a bhailiú trí úsáid a bhaint as an Aip Leap Top‐Up nó i miondíoltóir Chárta Leap. Gheobhaidh custaiméirí thicéad Point to Point Bhus Éireann ticéad nua chun an síneadh sé mhí a chur san áireamh.

Bainfidh custaiméirí a bhfuil a dticéad bliantúil Coigilte Cánach athnuaite acu ón 1 Aibreán tairbhe as na bearta seo freisin.

Sa chás gur mian leis an gcustaiméir aisíocaíocht a fháil seachas tairbhe a bhaint as an síneadh, is féidir leo a leithéid d’iarratas a dhéanamh trína bhfostóirí trí na téarmaí agus coinníollacha reatha. Tá tuilleadh eolais le fáil ar an suíomh gréasáin Coigilte Cánach.

Go raibh maith agat as comhoibriú linn

Táimid buíoch díobh as comhoibriú linn i rith na tréimhse dúshlánaí seo. Táimid ag obair le, agus leanfaimid ar aghaidh ag cloí le treoir na ngníomhaireachtaí sláinte agus rialtais ar fad chun sláinte agus sábháilteacht ár gcustaiméirí agus ár bhfostaithe a chinntiú.

Lean an chomhairle is déanaí ó FSS agus treoir na Roinne Sláinte i gcónaí.

 

Priontáil
Barr