How can we help?

An bhfuil sé de cheart ag oifigeach údaraithe mé a ghabháil mura mbeidh ticéad agam?


Tá. I gcás ina measfaidh oifigeach údaraithe go bhfuil cion á dhéanamh ag duine nó go bhfuil cion déanta acu faoi Mhír 129 den Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005, féadfaidh sé iarraidh ar an duine sin ainm nó a seoladh a thabhairt agus, i gcás nach ndéanfaidh an duine an méid sin nó i gcás ina dtabharfaidh siad ainm a mheasann an t-oifigeach údaraithe a bheith bréagach nó míthreorach, féadfaidh an t-oifigeach údaraithe an duine sin a gabháil gan bharántas agus, a luaithe is féidir, an duine sin a sheachadadh i gcoimeád an Gharda Síochána chun go ndéileálfar leo i gcomhréir leis an dlí.

Priontáil
Barr