Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád. Ba cheart do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go ticéad sa Chéad Ghrád an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

A mhic léinn, faigh só beag duit…

Tá táillí níos saoire ar fáil do mhic léinn ar líne

Ní gá go mbeadh só an tsaoil róchostasach. Cuir ticéad flexible mic léinn in áirithe ar líne agus bí
ar do shuaimhneas nuair a bhíonn tú ag taisteal…

Is é an bealach is fearr chun íoc as an turas fillte idir an baile agus an coláiste ná tairbhe a bhaint as táillí mac léinn ar líne, agus seo thíos an fáth leis sin;

 • Cuir ticéad singil mac léinn in áirithe ar líne chun 10% den chostas a shábháil, ar an meán, i gcomparáid leis na praghsanna sa stáisiún
 • Bíonn ticéid singil mac léinn i gcónaí leath phraghas ticéad fillte, rud a fhágann go bhfuil sé éasca an turas fillte a chur in áirithe níos déanaí, gan costas níos mó a bheith i gceist
 • Cuir Ticéad Singil Mac Léinn Solúbtha in áirithe gan aon chostas breise, agus beidh tú cinnte suíochán a bheith agat féin
Student Campaign
 • Ní chuirimid teorainn riamh le líon na dTicéad Singil Mac Léinn Solúbtha atá ar fáil - bíonn siad ar fáil ar líne i gcónaí suas go dtí 60 nóiméad roimh don imeacht, é sin nó go dtí go bhfuil na ticéid go léir don traein díolta
 • Saor in aisce suíochán a chur in áirithe
 • Athrú tagtha ar do chuid pleananna? Ná bí buartha. Déan d’áirithint a leasú ar líne agus suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís níos luaithe nó níos déanaí an lá céanna, gan aon chostas breise
 • Tar éis d’intinn a athrú? Cuir d’áirithint ar ceal suas le 60 nóiméad roimh don traein imeacht, agus faigh an t-airgead go léir ar ais, ach amháin nach mór gan an ticéad a bheith priontáilte
 • Nuair atá do thicéad priontáilte, ní féidir leat d’áirithint a athrú nó a leasú. Má chuireann tú ticéad fillte in áirithe ní féidir do thuras fillte a leasú tar éis duit an ticéad fillte le haghaidh an turas fillte a phriontáil amach. Cuir ticéad singil in áirithe i gcónaí!

*Tabhair le fios le do thoil mar gheall ar COVID-19 go bhfuil suíocháin shannta agus seirbhísí lónadóireachta ar fionraí go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Cártaí Aitheantais

Tabhair faoi deara, nach mór go mbeadh ceann amháin de na foirmeacha bailí aitheantais mic léinn seo a leanas agat chun tairbhe a bhaint as Táillí Lascanaithe Mic Léinn.

 • Cartaí Aitheantais Bailí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta (Féach ar na téarmaí agus coinníollacha)
 • Cárta Aitheantais Mic Léinn Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (Féach ar na téarmaí agus coinníollacha)
 • Cárta Aitheantais Dara Leibhéal (Féach ar na téarmaí agus coinníollacha)
 • Cárta Leap do Mhic Léinn
 • Cárta Aitheantais Idirnáisiúnta Mic Léinn (ISIC)
 • Pas Éireannach Bailí ( mic léinn dara leibhéal suas go dtí agus lena n-áirítear 18 mbliana d’aois)
 • Cárta Leap do Leanaí - 16 go dtí 18 mbliana d’aois san áireamh (Pearsantaithe)

Is bealach iontach é Cárta Taistil Mic Léinn Leap ichun taisteal thart ar Bhaile Átha Cliath ar an DART nó Iarnród Comaitéireachta. Tá ráta speisialta caidhpeála ann do mhic léinn €7.00 an lá nó €27.00 an tseachtain (Luan go Domhnach). Nuair a shroicheann tú an leibheal caidhpeála is féidir leat leanúint ar aghaidh ag taisteal saor in aisce ar an DART/Iarnród Comaitéireachta. Níl le déanamh agat ach leanúint ar aghaidh mar is iondúil.

Booking.com
Le do thoil glac le fianáin mhargaíochta chun fógra booking.com a fheiceáil.

Ticéid Séasúir

Tá ticéid Sheachtainiúla nó Mhíosúla oiriúnach do mhic léinn a bhíonn ag taisteal chuig agus ón gcoláiste gach lá. Is féidir neart airgid a shábháil leis na ticéid seo agus tá siad an-áisiúil. Téigh chomh fada lená roinn táillí chun na táillí iontacha ar fad atá ar fáil do mhic léinn a fheiceáil.

 • Is é Cárta Taistil Mic Léinn Leap, nó cárta aitheantais coláiste ó cheann de na coláistí thíos an t-aon fhoirm aitheantais a bhfuil glacadh leis chun ticéid séasúir a cheannach;
 • A valid Student Leap Travelcard, or a college ID card from one of the colleges below are the only ID's accepted to purchase season tickets;
Phort Láirge IT Phort Láirge
Tá eolas thíos maidir leis na cártaí aitheantais coláiste a nglactar leo chun ticéid séasúir a cheannach;
Baile Átha
Luain
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Ceatharlach Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, Coláiste Cheatharlach
Corcaigh Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, Coláiste Tráchtála Chorcaí, Coláiste Stiofán Naofa, Lárcholáiste Breisoideachais Eoin
Baile Átha
Cliath
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, Scoil Ghnó Bhaile Átha Cliath, IT Bhaile Átha Cliath, IT Thamhlachta, IADT, IT Thamhlachta, IT Bhaile Bhlainséir, IT Bhaile Formaid, Coláiste na Máinlianna, Coláiste Naomh Pádraig, NCAD, NCI, Dlí‐Chumann na hÉireann
Dún
Dealgan
IT Dhún Dealgan
Gaillimh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, IT na Gaillimhe‐Mhaigh Eo
Cill Dara Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
Luimneach UL, LIT, Mary I, Limerick College of Further Education
Durlas IT Thiobraid Árann
Trá Lí IT Thrá Lí

Téarmaí agus Coinníollacha

 • Glactar le cartaí Aitheantais Bailí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta mic léinn nuair a bhíonn ár dticéid Mic Léinn Intercity á gceannach. Ní mór go mbeadh dáta éaga nó eisiúna laistigh de 4 bliana ar chártaí aitheantais. Nuair nach bhfuil aon dáta éaga nó dáta eisiúna luaite, úsáidtear an chéad dhá dhigit de d’uimhir aitheantais Mic Léinn mar an eisiúna. Beidh ar mhic léinn atá fós ag freastal ar an gcoláiste i ndiaidh dhul in éag na 4 bliana iarratas a dhéanamh ar Chárta Taistil Mic Léinn Leap
 • Is féidir le mic léinn dara leibhéal tairbhe a bhaint as na táillí seo má tá cárta Aitheantas Dara Leibhéal pearsantaithe oifigiúil acu ar a bhfuil dáta éaga nó dáta breithe, áit arb é an dáta breithe an t-aon fhianaise maidir le bailíocht, ní mór go mbeadh an mac léinn 18 mbliana d’aois nó níos óige chun an cárta a úsáid
 • Is féidir le mic léinn dara leibhéal tairbhe a bhaint as na táillí seo má tá Cárta Taistil Mic Léinn Leap  bailí, Cárta Aitheantais Idirnáisiúnta Mic Léinn (ISIC) bailí, nó Cárta iConnect
 • Nuair a bhíonn ticéad á cheannach ó mheaisín ticéad iontráil na chéad shé dhigit de d’uimhir aitheantais mic léinn nuair a lorgaítear uimhir do Chárta Taistil Mic Léinn (ní bhaineann sé seo le ticéid sheachtainiúla nó mhíosúla)
 • Má theiptear ticéad bailí agus aitheantas cuí mic léinn a chur ar fáil nuair a bhíonn tú  ag taisteal beidh ort fíneáil €100 a íoc mar aon leis an táille neamhíoctha ábhartha
 • Mura bhfuil grianghraf ar an Aitheantas Mic Léinn, ní mór don mhac léinn foirm eile d’aitheantas grianghraif a chur ar fáil a chiallaíonn gur féidir an mac léinn a aithint mar an duine ar an gCárta Mic Léinn

Cuir do Thicéad in Áirithe ar Líne chun ár dTáillí is Ísle a Fháil

An cuimhin leat an traein a fheiceáil nuair a bhí tú i do leanbh? Bheifeá ar bís nuair a chonaic tú é ag gluaiseacht i dtreo an ardáin agus nuair a chuaigh tú ar bord agus nuair a shuigh tú isteach sna suíocháin ollmhóra sin! Cheapfá go bhféadfadh sé thú a thabhairt áit ar bith ar domhan. Tabhair le fios le do thoil mar gheall ar COVID-19 go bhfuil suíocháin shannta agus seirbhísí lónadóireachta ar fionraí go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Cárta Leap

Déan an rogha ghlic le cárta cliste Leap. Tá sé solúbtha, áisiúil agus sábhálfaidh tú airgead.
Is féidir ceann a cheannach ar líne nó ó mheaisíní ticéad.

Priontáil