A mhic léinn, faighigí só!

A mhic léinn, faighigí só!

Táillí níos saoire do mhic léinn ar fáil ach amháin ar líne

Ceannaigh Anois

Déan áirithint ar líne inniu

Ag lorg só nach gá go mbeadh costas mór air Cuir ceann dár dticéid solúbtha ar líne do mhic léinn in áirithe agus faigh beagán só!

Is iad táillí mac léinn ar líne an rogha cliste do mhic léinn chun taisteal agus seo hé an fáth;

 • Roghanna do mhic léinn teacht ar na táillí is ísle ar nós €11.49 le haghaidh Baile Átha Cliath go Gaillimh
 • Má athraíonn do phleananna, ná bí buartha, is féidir taisteal ar thraein níos luaithe nó níos déanaí an lá sin.
 • Solúbthacht - Cealaigh nó athraigh d'áirithint ar líne suas le 90 nóiméad roimh thaisteal gan aon chostas breise
 • Déan áirithint suas le 90 lá roimh ré
 • Áirithint suíochán saor in aisce
 • Wi-Fi saor in aisce chun ligean duit obair nó spraoi
Ceannaigh Anois

Sábháil suas le 10% ar phraghas do thicéid mhic léinn trí chur in áirithe ar líne anois. 

Táille Mac Léinn, praghsanna ag tosú ó
Bealach Táille Sholúbtha Aonair  
Baile Átha Cliath ⇄ Corcaigh €14.39    Ceannach Baile Átha Cliath - Corcaigh
Baile Átha Cliath ⇄ Gaillimh €8.00    Ceannach Baile Átha Cliath - Gaillimh
Baile Átha Cliath ⇄ Luimneach €10.39    Ceannach Baile Átha Cliath - Luimneach
Baile Átha Cliath ⇄ Port Láirge €7.20    Ceannach Baile Átha Cliath - Port Láirge
Baile Átha Cliath ⇄ Trá Lí €15.99    Ceannach Baile Átha Cliath - Trá Lí
Baile Átha Cliath ⇄ Cill Airne €15.99    Ceannach Baile Átha Cliath - Cill Airne
Baile Átha Cliath ⇄ Sligeach €8.40   Ceannach Baile Átha Cliath - Sligeach
Baile Átha Cliath ⇄ Cill Chainnigh €5.80    Ceannach Baile Átha Cliath - Cill Chainnigh
Luimneach ⇄ Corcaigh €5.80    Ceannach Luimneach - Corcaigh
Baile Átha Luain ⇄ Gaillimh €4.25    Ceannach Baile Átha Luain - Gaillimh

 

Táillí mac léinn is ísle ar fáil ar líne 

Sábháil suas le 10% ar phraghas do thicéid mhic léinn trí chur in áirithe ar líne anois. 

Book Now

Due to COVID-19 catering services are suspended until further notice.  Face coverings are recommended in stations and during travel. Intercity customers are advised to pre-book travel until further notice.

Riachtanais Cárta Aitheantais 

Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh tú ceann de na foirmeacha bailí seo a leanas d’aitheantas mac léinn chun leas a bhaint as Táillí Lascaine do Mhic Léinn. 

 • Cártaí Aitheantais Mic Léinn Náisiúnta agus Idirnáisiúnta Bailí (Féach ar na téarmaí agus coinníollacha)
 • Cárta Aitheantais Digiteach Mic Léinn Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath (Féach ar na téarmaí agus coinníollacha) 
 • Cárta Aitheantais Dara Leibhéal (Féach ar na téarmaí agus coinníollacha)
 • Cárta Leap Mic Léinn (incháilitheacht aoise 16 bliana +) 
 • Cárta Aitheantais Mic Léinn Idirnáisiúnta (ISIC) agus aip fhíorúil ISIC
 • Pas Bailí Éireannach (mic léinn dara leibhéal suas go dtí 18 mbliana agus an bhliain sin san áireamh)
 • Cárta Leap do Leanaí - 16 go 18 mbliana go huile (sainoiriúnaithe) 

Is é Cárta Taistil Leap na Mac Léinn an bealach is fearr le dul timpeall Bhaile Átha Cliath ar DART nó le hIarnród Comaitéireachta. Tá ráta uasteorannaithe speisialta mac léinn ann de €7.00 in aghaidh an lae nó €27.00 in aghaidh na seachtaine (Luan go Domhnach). Nuair a shroicheann tú an uasteorainn, is féidir leat leanúint ar aghaidh ag taisteal ar DART / Iarnród Comaitéireachta saor in aisce. Níl ort ach Tadhaill Ar agus As mar is gnách. 

Ticéid Séasúir 

Tá ticéid Sheachtainiúla nó Mhíosúla foirfe do mhic léinn a bhíonn ag taisteal go dtí agus ón gcoláiste gach lá. Tá coigilteas agus áisiúlacht iontach ag baint leis na ticéid seo. Téigh go dtí ár rannán táillí chun ár dtáillí iontacha mac léinn go léir a fheiceáil.

 • Is é Cárta Taistil Leap Mic Léinn bailí, nó cárta aitheantais coláiste ó cheann de na coláistí thíos na haitheantais amháin a nglactar leo chun ticéid séasúir a cheannach; 
Waterford Waterford IT
Leagtar amach thíos na cártaí aitheantais coláiste a nglactar leo le haghaidh ticéad séasúir; 
Athlone Athlone IT
Carlow Carlow IT, Carlow College
Cork UCC, CIT, Cork College of Commerce, Collaiste Stiofan Naofa, St. Johns Central College of Further Education, Griffith College
Dublin UCD, DCU, Trinity, DBS, DIT, ITT, IADT, IT Tallaght, Blanchardstown IT, Ballyfermot IT, College of Surgeons, St. Patrick's College, NCAD, NCI, Law Society of Ireland, Griffith College
Dundalk Dundalk IT
Galway NUIG, GMIT
Kildare NUI Maynooth
Limerick UL, LIT, Mary I, Limerick College of Further Education, Griffith College
Thurles Tipperary IT
Tralee Tralee IT

Téarmaí agus Coinníollacha

 • Nuair a dhéantar ticéid a phriontáil ní féidir leat d’áirithint a athrú nó a leasú. Má chuireann tú ticéad fillte in áirithe ní féidir do thuras fillte a leasú a luaithe a phriontálann tú an ticéad fillte le haghaidh do thaistil amach. Cuir ticéad singil in áirithe i gcónaí!
 • Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh tú ceann de na foirmeacha bailí seo a leanas d’aitheantas mac léinn chun leas a bhaint as Táillí Lascaine do Mhic Léinn: Cártaí Aitheantais Mic Léinn Náisiúnta agus Idirnáisiúnta Bailí,

 • Glactar le Cártaí Aitheantais Mic Léinn Náisiúnta agus Idirnáisiúnta Bailí agus ár dticéid Intercity Mac Léinn á gceannach. Caithfidh dáta éaga nó dáta eisiúna a bheith ag cártaí aitheantais laistigh de 4 bliana. Sa chás nach bhfuil aon dáta éaga nó dáta eisiúna ann meastar gurb í an chéad dá dhigit d’uimhir Aitheantais Mac Léinn an bhliain eisiúna. Beidh ar mhic léinn atá fós sa choláiste tar éis na 4 bliana bheith imithe in éag iarratas a dhéanamh ar Chárta Taistil Leap Mic Léinn

 • Cárta Aitheantais Digiteach Mic Léinn Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath (Féach ar na téarmaí agus na coinníollacha

 • Cárta Aitheantais Dara Leibhéal le dáta éaga nó dáta breithe, nuair is é dáta breithe an t-aon léiriú bailíochta ní mór don mhac léinn a bheith 18 mbliana nó níos óige chun an cárta a úsáid
 • Cárta Leap Mic Léinn
 • Cárta Aitheantais Mic Léinn Idirnáisiúnta (ISIC)
 • Pas Bailí Éireannach (mic léinn dhara leibhéal suas go dtí 18 mbliana agus 18 mbliana san áireamh)
 • Cárta Leap do Leanaí - 16 go 18 mbliana go huile (Sainoiriúnaithe)
 • Nuair a cheannaíonn tú ó mheaisín ticéad cuir isteach na chéad sé dhigit de d’uimhir aitheantais mic léinn nuair a iarrtar ort d’uimhir Cárta Taistil Mic Léinn (ní bhaineann sé seo le ticéid sheachtainiúla ná mhíosúla)
 • Mura bhféadfaidh tú ticéad bailí agus aitheantas cuí mic léinn a chur ar fáil agus tú ag taisteal, gearrfar fíneáil de €100 mar aon leis an táille ábhartha neamhíoctha
 • Mura bhfuil aon ghrianghraf ar an Aitheantas Mic Léinn, ní mór don mhac léinn cineál eile aitheantais grianghraf a sholáthar trína bhféadtar iad a shainaithint mar an duine atá ar an gCárta Mic Léinn
 • Praghsanna bunaithe ar thicéid táille solúbtha arna gcur in áirithe ar líne níos mó ná 4 lá ón am taistil, faoi réir a bheith ar fáil. Féadfaidh praghsanna méadú de bharr éilimh.
 • Ní féidir ticéid a cheannach ach suas le 90 lá roimh thaisteal.
Barr