Athruithe ar riachtanais CA na Mac Léinn

Athruithe ar riachtanais CA na Mac Léinn

Ní bheidh ach an Cárta Leap Mic Léinn TFI nó an Cárta Leap d'Aosaigh Óga TFI (19 - 23) bailí do tháillí do mhic léinn / d'aosaigh óga ar gach seirbhís

Ceannaigh Anois

Táillí Aiosaigh Óga / Mic Léinn

Is féidir le haosach óga idir 19 agus 25 bliana d’aois leas a bhaint as ár dtáillí saora mac léinn nuair a úsáideann siad a gCárta Leap TFI don Aosach Óga mar Aitheantas agus iad ag taisteal.


Tairgeann ár dtáillí Intercity don aosach óga/mac léinn bealach taistil atá saor, solúbtha, compordach agus inbhuanaithe. Ní mór d’aon duine a bhíonn ag taisteal ar thicéid do dhaoine fásta/do mhic léinn an ID cuí a thabhairt ar aird lena dticéad.

Is iad ár dtáillí ar líne an rogha cliste agus seo an fáth:

Ceannaigh Anois

Riachtanais Cárta Aitheantais 

Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh tú ceann de na foirmeacha bailí seo a leanas d’aitheantas mac léinn chun leas a bhaint as Táillí Lascaine do Mhic Léinn. 

Tábhachtach: Athruithe ar riachtanais CA na Mac Léinn ón 3 Meán Fómhair 2023

Chun cur chuige comhsheasmhach a chinntiú ar fud ghréasán TFI de chuid an Údaráis Náisiúnta Iompair, ón Domhnach an 3 Meán Fómhair ar aghaidh, ní bheidh ach Cárta Leap do Mhic Léinn nó Cárta Leap d’Aosaigh Óga (19-25) nó Cárta Translink yLink bailí chun táillí mac léinn / aosach óg a fháil ar gach seirbhís Idirchathrach, DART nó comaitéireachta. Ní ghlacfar le cártaí institiúide tríú leibhéal aonair nó cártaí ISIC a thuilleadh ón 3 Meán Fómhair ar aghaidh.

Cinntigh le do thoil go bhfuil cárta bailí agat agus tú ag ceannach táillí do mhic léinn /d’aosaigh agus gur féidir leat é a thaispeáint nuair a dhéantar scúrdú air le linn do thurais.

Ní mór do chustaiméirí a thaistealaíonn ar Iarnród Éireann Irish Rail ticéad InterCity don aosach óga / do mhic léinn ceann de na foirmeacha ID thuas a bheith acu ar an duine agus iad ag taisteal. Ar iniúchadh ticéad ní mór an ID a thabhairt ar aird leis an ticéad chun go mbeidh an ticéad bailí. Mura ndéantar amhlaidh d’fhéadfaí táille pionóis €100 a eisiúint.

Ag taisteal ar DART agus Iarnród Comaitéireachta i mBaile Átha Cliath

Is é Cárta Leap TFI don Aosach Óga nó Cárta Leap TFI do Mhic Léinn an bealach iontach chun dul timpeall ar Bhaile Átha Cliath ar DART nó ar Iarnród Comaitéireachta. Ciallaíonn an Táille Nóiméad TFI90 gur féidir le haosach óga (19 – 25) agus mic léinn 26+ taisteal trasna LUAS, DART / Iarnród Comaitéireachta agus an chuid is mó de sheirbhísí Bus cathrach i mBaile Átha Cliath ar €1 ar feadh 90 nóiméad ó do chéad chlib ar aghaidh.

Cliceáil anseo chun iarratas a dhéanamh ar do Chárta Leap don Aosach Óga.

Ag taisteal i gCorcaigh

Is féidir le sealbhóirí Cárta Leap TFI teagmháil a dhéanamh agus a gCárta Leap TFI a úsáid chun taisteal i gceantar Comaitéireachta Chorcaí idir Mala agus Corcaigh agus an Cóbh nó Mainistir na Corann.  Le táillí Cárta Leap TFI don Aosach Óga ó 70c go €1.95 ag brath ar do thuras.  Ní mór duit teagmháil a dhéanamh ag deireadh do thurais chun an táille cheart a chur i bhfeidhm. 

Déan iarratas ar Chárta Leap TFI don Aosach Óga..

 

Téarmaí agus Coinníollacha do chustaiméirí atá ag taisteal ar thicéid lascainithe don Aosach Óga / do Mac Léinn

 

Barr