How can we help?

An féidir liom go GoCar a chur ar ais ag GoBase eile seachas an láthair shonraithe ónar bhailigh mé é?


 Ní féidir, seirbhís um roinnt agus filleadh caranna is ea GoCar. Ciallaíonn sé sin go bhfuil sé riachtanach an GoGar a fhilleadh ar an GoBase ónar bhailigh tú é. Is é is cúis leis sin ná a chinnitú go mbeidh an carr ar fáil i gcónaí ag an GoBase ceart nuair a gcuirtear GoCar in áirithint. Mar thoradh, fíor rogha mhalartach ar úinéireacht carra is ea GoCar.

Barr