How can we help?

An féidir leis an oifigeach údaraithe mo thicéad a bhaint uaim agus Fógra Íocaíochta Socraithe á eisiúint dom?


Is féidir. Féadfaidh an t-oifigeach údaraithe an ticéad a bhaint uait agus féadfar é a úsáid mar fhianaise i gcás nach n-íocfar an Fógra Íocaíochta Socraithe agus ina ndéanfar an cás a ionchúiseamh ós comhair na cúirte.

Barr