How can we help?

Fógra Íocaíochta Socraithe (FIS)


Téann breis is 38 milliún paisinéir ar thraenacha Intercity, DART agus Comaitéireachta Iarnród Éireann. Fiú dá dteipfeadh ar chéatadán beag de na paisinéirí íoc as a dticéad, bheadh an t-ioncam a mbeadh caillte ag Iarnród Éireann suntasach go leor. 


Is cion coiriúil é táille a sheachaint. Caithfidh tú ticéad bailí a cheannach don turas atá le déanamh agat sula dtéann tú ar aon traein. Féadfar tú a ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche faoin Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005 sa chás nach bhfuil ticéad bailí agat nó cárta Leap / Cárta Cliste bailíochtaithe nuair a iarrtar ort do thicéad a thaispeáint. Gearrfar fíneáil suas le €1,000 ar phaisinéir a thaistealaíonn ar traein gan ticéad bailí ar é a chiontú sa Chúirt Dúiche, anuas ar na costais dlíthiúla. 


Mura féidir leat ticéad bailí a thaispeáint nuair a iarrann oifigeach údaraithe ort amhlaidh a dhéanamh, féadfar Fógra Íocaíochta Seasta a eisiúint duit. Fágann sé sin go mbítear in ann fíneáil €100 móide do tháille neamhíoctha a íoc más mian leat láithriú cúirte a sheachaint agus an fhéidearthacht go ngearrfar ciontú coiriúil ort. Níl an rogha Íocaíochta Seasta ar fáil ach ar feadh tréimhse 21 lá de réir mar atá leagtha amach san Acht um Shábháilteacht Iarnróid. Mura n-íoctar an fhíneáil laistigh den tréimhse sin, eiseofar toghairm agus tabhófar costais dlíthiúla. 


Má eisíodh Fógra Íocaíochta Seasta duit is féidir leat é a íoc ar líne.

Barr