How can we help?

Conas ar féidir liom achomharc a dhéanamh ar Fhógra Íocaíochta Socraithe?


Más mian leat achomharc a dhéanamh ar Fhógra Íocaíochta Socraithe, arna eisiúint duit, ní mór duit an méid sin a dhéanamh i scríbhinn nó le ríomhphost chuig na seoltaí a thaispeántar ar an admháil a bhfuair tú ón gcigire laistigh de 21 LÁ. Mura n-íocfar an Fógra Íocaíochta Socraithe, d’fhéadfaí tú a ionchúiseamh as cion cóiriúil agus d’fhéadfaí fíneáil suas le €1000 a ghearradh ort sa Chúirt Dúiche.

Priontáil
Barr