How can we help?

Conas ar féidir liom ticéad den Chéad Ghrád / CityGold a cheannach ar sheirbhísí i Luimneach nó i dTrá Lí?


Mar gheall ar COVID-19 tá líon laghdaithe de sheirbhísí a thairgeann An Chéad Ghrád/City Gold/Premier. Cuirtear suíocháin shannta agus seirbhísí lónadóireachta ar fionraí go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Chun a chinntiú gur féidir bearta acmhainne COVID-19 a sheachadadh, nó mór do gach custaiméir idirchathrach taisteal a chur in áirithe roimh ré go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Níl ticéid den Chéad Ghrád ar fáil ach ar sheirbhísí i gCorcaigh agus ní ar sheirbhísí díreach go dtí Luimneach nó go dtí Trá Lí.

Más ag taistil go dtí/ó Luimneach atá tú, féadfaidh tú leas a bhaint as an gCéad Ghrád idir Gabhal Luimnigh agus Baile Átha Cliath Heuston ar sheirbhísí a bhfuil athrú go dtí traein eile i gceist leo. 

Más ag taisteal go dtí/ó Thrá Lí atá tú, féadfaidh tú leas a bhaint as an gCéad Ghrád idir Mala agus Baile Átha Cliath Heuston ar sheirbhísí a bhfuil athrú go dtí traein eile i gceist leo. 

Agus ticéad á cheannach, moltar do chustaiméirí gnáth-thicéad a cheannach ó Luimneach nó Trá Lí go dtí/ó Bhaile Átha Cliath Heuston, chun deimhin a dhéanamh de go roghnófar seirbhís a mbeidh aistriú go dtí traein eile i gceist leis. Ansin féadfaidh tú ‘Uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád’ a cheannach ag an Stáisiún nó Ar Líne ar phraghas €25, chun taisteal sa Chéad Ghrád idir Gabhal Luimnigh nó Mala go dtí/ó Bhaile Átha Cliath Heuston.

Chun an tUasghrádú go dtí an Chéad Ghrád a cheannach ní mór ach ‘Áirithint Suíocháin Amháin’ a roghnú ar an bPleanálaí Turais, tic a chur le gach paisinéir sa bhosca aníos, agus ‘Lean ar Aghaidh’ a chliceáil. Nuair a bheidh na torthaí críochnaithe ag lódáil, beidh an ‘tUasghrádú go dtí an Chéad Ghrád’ €25 le feiceáil. Déan deimhin de go roghnaíonn tú an tseirbhís cheanna ó Luimneach nó Trá Lí go dtí/ó Bhaile Átha Cliath Heuston mar a roghnaigh tú i gcéaduair

Priontáil
Barr