How can we help?

An bhfuil sé de cheart agam achomharc a dhéanamh i gcoinne Fógra Íocaíochta Socraithe?


Má eisíodh Fógra Íocaíochta Socraithe duit agus más mian leat achomharc a dhéanamh ina choinne, féadfaidh tú an méid sin a dhéanamh trí r-phost a sheoladh chuig RPU@irishrail.ie nó i scríbhinn chuig An tIonad um Chosaint Ioncaim, Stáisiún Uí Chonghaile, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 laistigh de 21 lá ón dáta a eisíodh an Fógra Íocaíochta Socraithe.

Priontáil
Barr