How can we help?

Cuireadh moill ar mo thraein. An ndéanfar aisíocaíocht dom?


I gcás ina gcuireadh moill ar do thraein mar gheall ar imthosca a raibh smacht ar Iarnród Éireann orthu, beidh feidhm ag an méid seo a leanas;

 Má chuirtear moill uair an chloig ort do cheann scríbe a bhaint amach, tabharfar dearbháin duit ar féidir iad a úsáid agus tú ag ceannach ticéid sa todhchaí. Tá luach na ndearbhán ag braith ar fhad na moille a cuireadh ort agus ar an táille a íocadh don turas aonair sin.

Le haghaidh moilleanna idir uair amháin agus dhá uair an chloig, tabharfar dearbhán duit suas le 50% den luach ar íoc tú don chuid den turas ar a gcuireadh moill.

Le haghaidh moilleanna níos faide ná dhá uair an chloig, tabharfar dearbháin duit dar luach 100% den táille ar íoc tú don chuid den turas ar a gcuireadh moill.
 
Cliceáil anseo chun breathnú ar an gCairt Paisinéirí.

Barr