How can we help?

Cad is cás éigeandála ann? (Cathain ar cheart dom glaoch a chur ar 999 nó 112?)


Áirítear an méid seo a leanas (mar aon le nithe eile) le cás éigeandála:

  • Tá beatha duine i mbaol;
  • Tá cóir ag tarlú anois láithreach;
  • Tá duine gortaithe nó i mbaol;
  • Tá otharcharr de dhíth ort láithreach;  
  • Tá tine ann. 

Má tá éigeandáil nó teagmhais slándála ann, cuir glaoch ar 999 nó112 i gcónaí.
                                                         

Priontáil
Barr