How can we help?

Cad iad a rudaí ar féidir iad a thuairisciú leis an seirbhís téacs le haghaidh iompair fhrithshóisialta?


Ba cheart iompar frithshóisialta a thuairisciú leis an Seirbhís Téacs.  Is éard is Iompar Frithshóisialta ann ná iompar atá mar chúis ciaptha, imní suntasaí nó leanúnaí, míshuaimhnis, eagla nó imeagla do dhuine eile nó a d’fhéadfadh na nithe sin a chúiseamh do dhuine eile, iompar a gcuireann isteach ar dhuine a gcuid maoin a úsáid, nó iompar a chuireann isteach ar dhuine maoin DART nó Iarnród Éireann a úsáid ar bhealach suntasach nó leanúnach.

Áirítear an méid seo a leanas (mar aon le nithe eile) leis an iompar frithshóisialta ar féidir iad a thuairisciú leis an Seirbhís Téacs: meisce in áit phoiblí, iompar mí-ordúil, loitiméireacht, agus iompar ionsaitheach nó maslach. 
 

Priontáil
Barr