How can we help?

Cad a dhéanfaidh mé sa chás nach dtaispeánann an leathanach dearbhaithe?


Más rud é gur chuir tú sonraí uile do chárta isteach ar an leathanach íocaíochtaí agus go ndeachaigh tú tríd an chuid slán 3D freisin, agus más rud é nár taispeánadh an leathanach dearbhaithe deiridh, agus d’uimhir áirithinte léirithe ann, is féidir leat a sheiceáil an bhfuil d’áirithint déanta i gceart ach na céimeanna seo a leanas a leanúint;  
•    Cliceáil ar "Mo Chuntas
•    Líon isteach do “Sheoladh R-phoist" agus do “Phasfhocal", cliceáil ar "Logáil Isteach" 
•    Cliceáil ar "M’Áirithintí".  Liostálfar ann na hidirbhearta go léir atá déanta leis an seoladh ríomhphoist sin 
•    Más rud é gur críochnaíodh an áirithint, beidh sé le feiceáil sa chéad áit ar an liosta 
•    Mura bhfuil aon áirithintí nua le feiceáil ann, molaimid iarracht a dhéanamh an áirithint a dhéanamh den athuair toisc go mbeadh sé le feiceáil i do chuntas láithreach dá mba rud é gur éirigh leat é a dhéanamh 
 

Priontáil
Barr