How can we help?

Tá car eile páirceáilte go mídhleathach sa spás GoBase agus níl mé in ann mo GoCar a fhágáil ar ais sa spás ceart.


Má tá car páirceáilte sa spás ainmnithe, iarrtar ort páirceáil chomh gar agus is féidir don GoBase.  Cuir glaoch ar GoCar ansin chun iad a chur ar an eolas maidir leis an áit inar pháirceáil tú do GoCar. I gcás nach mbeidh freagairt ann ar an bhfón, fág glórphost ag déanamh cur síos ar an áit inar pháirceáil tú do GoCar.

 

Priontáil
Barr