How can we help?

Céard a tharlóidh má tharlaíonn timpiste bóthair agus mé ag úsáid GoCar ar réadmhaoin Iarnród Éireann nó in áit ar bith eile?


Má tharlaíonn timpiste bóthair agus tú ag úsáid GoCar, cuir glaoch ar na Gardaí i dtosach. A luaithe is a bheidh tuairisc iomlán faighte ag na Gardaí, cuir glaoch ar GoCar ar 1890 446 227 nó leis an gconsól sa charr chun iad a chur ar an eolas maidir leis an timpiste. Más gá, seolfaidh siad ionadaí go dtí láthair na tionóisce.
 

Priontáil
Barr