How can we help?

Céard a tharlóidh mura mbeidh ticéad ceannaithe agam?


Tá córas um fhógra íocaíochta socraithe i bhfeidhm ag Iarnród Éireann ar gach rian (Idirchathrach, Comaitéireacht, DART). Ní mór duit ticéad bailí a cheannach le haghaidh do thuras, roimh duit dul ar bord na traenach.
Mura mbeidh ticéad bailí agat ar bord na traenach beidh ort fógra íocaíochta socraithe €100 a íoc, mar aon leis an táille nár íocadh.
Seo iad na sonraí teagmhála don Ionad um Chosaint Ioncaim

Revenue Protection Building
Connolly Station
Amiens Street,
Dublin 1

Tel: 1850 366 222 
Email: rpu@irishrail.ie

Priontáil
Barr