How can we help?

Tá ticéad Roinne Coimirce Sóisialaí agam ach níl Pas Saorthaistil nó Cárta Saorthaistil ón Roinn Coimirce Sóisialaí agam ag gabháil leis.


Eiseofar Fógra Íocaíochta Socraithe duit ós rud é nach bhfuil an ticéad bailí gan an t-aitheantas ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Priontáil
Barr