How can we help?

Céard a tharlóidh nuair shroichfidh mé an Caidhp Leap?


Agus tú ag teacht i dtreo an Chaidhp Laethúil nó Seachtainiúil Leap ní ghearrfar ort ach an méid atá fágtha go dtí go sroichfidh tú an caidhp. Tar éis duit Caidhp a shroicheadh, gearrfar €0.00 ort ar gach turas breise an lá sin nó sa tseachtain sin (Luan-Domhnach). Bí cinnte go ndéanann tú ‘tadhall-ar’ agus ‘tadhall-as’ le do Chárta Leap agus an caidhp laethúil nó seachtainiúil sroichte agat.

Priontáil
Barr