How can we help?

Céard a tharlóidh nuair a bheidh mo théacs maidir le hiompar frithshóisialta seolta?


  • Nuair a fhaightear dó théacs, cuirfidh ár soláthróir seirbhíse, Sendmode, teachtaireacht uathoibríoch chugat le rá nach mór go mbeidh do théacs ag baint le hiompar frithshóisialta agus gur cheart duit glaoch a chur ar na Gardaí ar  999 nó112 i gcás ina mbeidh baint ag do théacs le heachtra slándála nó le héigeandáil. 
  • Má bhaineann do théacs le hiompar frithshóisialta, déanfaidh an meitheal oibre athbhreithniú ar an tuairisc agus leanfaidh siad nósanna imeachta Iarnród Éireann chun iarchúram (lena n-áirítear iarchúram leat féin, más gá sin) a dhéanamh ar an eachtra.
Priontáil
Barr