How can we help?

Céard a tharlóidh mura mbeidh an tseirbhís téacs le haghaidh iompair fhrithshóisialta ag obair ar fáth éigin?


Ní ghlacann Iarnród Éireann, thar a cheann féin agus thar ceann aon chonraitheoir, fochonraitheoir, gníomhaire nó comhpháirtí, le haon fhreagracht as aon chliseadh nó mífheidhmiú teicniúil nó as aon fhadhb eile in aon líonra, seirbhís, freastalaí, soláthróir nó in aon áit eile a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le téacs arna sheoladh tríd an seirbhís ag dul ar strae, nó ina gcúis le téacs nár seoladh i gceart nó nach bhfuarthas é. 

Tarscaoileann custaiméirí agus úsáideoirí eile na Seirbhíse a gceart chun aon éileamh a dhéanamh i gcoinne Iarnród Éireann ar aon dhliteanas, caillteanas, damáistí nó costais a eascraíonn ó aon fhadhbanna a d’fhéadfadh tarlú mar thoradh ar nó i ndáil le húsáid na Seirbhíse.

Priontáil
Barr