How can we help?

Tá an oifig ticéad dúnta, nó níl oifig ticéad ag an stáisiún, agus tá na meaisíní ticéad as feidhm?


Tá Meaisíní Ticéad ar fáil fud fad an líonra traenach. Déantar faireachán agus cothabháil ar na meaisíní sin le cinntiú go bhfuil siad ag obair mar is ceart.  Cuirtear Iarnród Éireann ar an eolas go huathoibríoch má tá meaisín ticéad as feidhm.  Má tharlaíonn sé go bhfuil an oifig ticéad dúnta agus nach bhfuil na Meaisíní Ticéad ag obair, rud nach dócha, iarrfar ort íoc as do thuras ar an traein nó ag do cheann scríbe. Mura n-íocfar an táille eiseofar Fógra Íocaíochta Socraithe duit.

Priontáil
Barr