How can we help?

Cad is Caidhpeáil ann?


Déanann an córas cártaí Leap caidhpeáil ar chreidmheas taistil, mar sin nuair a shroichfidh tú luach na caidhpe féadfaidh tú leanúint ag taistil mar is gnáth ar an seirbhís iompair ábhartha ach ní ghearrfar tuilleadh creidmheasa taistil ar do chárta ar na seirbhísí sin.

A luaithe is a shroichfidh tú an caidhp taistil don lá nó don tseachtain, ba cheart duit leanúint den Chárta Leap a úsáid mar is gnáth agus tú ag taisteal. Ba cheart Tadhall-Ar agus Tadhall-As mar is gnáth chun go mbeidh do chárta bailí má dhéantar seiceáil air.

Má dhéanann tú go leor turais le do Chárta Leap ar bhonn laethúil nó seachtainiúil (Luan go Domhnach), cuirfear uasmhéid Caidhpe i bhfeidhm ar do chreidmheas taistil.

Priontáil
Barr