How can we help?

Cén saghas ticéid a bhféadfaidh mé a chur in áirithint?


Is féidir ticéid mic Léinn/Daoine Fásta/Leanaí agus Áirithint Suíocháin Amháin a chur in áirithint ar líne, ag braith ar an soláthar agus i ndáil leis na téarmaí agus coinníollacha atá ag baint le gach ticéad agus táille. Féach ar an treoir céim ar chéim maidir le ceannach ar líne  nó ar Eolas maidir le Ticéid Ar Líne  le haghaidh tuilleadh eolais. 

I gcásanna áirithe amhail mórimeachtaí spóirt ní bheidh ticéid ar fáil ach amháin má chuirtear in áirithint iad agus is gá ticéid a cheannach roimh ré.

Barr