How can we help?

Cathain ar cheart dom an tseirbhís téacs le haghaidh iompair fhrithshóisialta a úsáid?


Bain úsáid as an seirbhís téacs nuair a fheiceann tú iompar frithshóisialta ag tarlú ar bord DART nó ag stáisiún DART agus má chreideann tú gur cheart tuairisc a dhéanamh chun eispéireas an chustaiméara a fheabhsú.

Má tá éigeandáil nó teagmhas slándála ann, cuir glaoch ar  999 nó112 i gcónaí.

Priontáil
Barr