How can we help?

Cén fáth go bpróiseáiltear agus go mbaintear úsáid as mo shonraí pearsanta nuair a úsáidim an tseirbhís téacs um iompar frithshóisialta?


Is é cuspóir na próiseála seo ná cur ar chumas Iarnróid Éireann iompar frithshóisialta ar an DART nó ag stáisiún traenach a rianú agus déileáil go cuí leis agus/nó chun damáiste do mhaoin a rianú agus déileáil go cuí leis sin.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoinár bpróiseáil sonraí pearsanta mar chuid den tSeirbhís Téacs Iarnróid Éireann, féach le do thoil ar ár bPolasaí Príobháideachais.

Barr