Clár do Chéimithe

Clár do Chéimithe 2024

Clár do Chéimithe 2024

Applications are opening for our Graduate Programme 2024 soon. Keep an eye out here for how to apply!

Opening Soon

Táimid ag dul isteach i ré nua iompair le pleananna chun straitéis inbhuanaitheachta na hÉireann a threorú. Is éard atá i gceist leis seo ár bhflít a athrú le 750 carráiste leictreach sna 10 mbliana amach romhainn agus céimithe nuálacha a lorg le bheith linn ar ár dturas glas.

D’fhonn bheith ar an bhflít is glaise i stair iompair na hÉireann, teastaíonn céimithe ó raon disciplíní a bhfuil Céim Onóracha bainte amach acu sna réimsí staidéir seo a leanas:

Todhchaí Iarnród Éireann Irish Rail

Mar phríomh-iarnród seirbhíse poiblí na hÉireann, táimid tógtha le bunsraitheanna láidre a fhágann go bhfuil muid réidh agus in ann aisghabháil tar éis COVID-19 agus tosú ag tógáil ar phleananna don todhchaí. Tacaíonn infheistíocht san Iarnród, mar chuid de thionscadal Éire 2040, le fás inbhuanaithe, dlúth agus cuidíonn sí le spriocanna gníomhaíochta aeráide a bhaint amach agus raon rogha agus taithí na bpobal a fheabhsú.

Agus infheistíocht bhreise beartaithe chun leanúint le forbairt an ghréasáin iarnróid, ní raibh am níos spreagúla ann riamh a bheith páirteach in Iarnród Éireann | Irish Rail.

Clár do Chéimithe de chuid Iarnród Éireann Irish Rail

Is é Iarnród Éireann an chéad fhostóir ar bronnadh cead CPD Innealtóirí Éireann air do Chlár Forbartha do Chéimithe Beidh na nithe seo a leanas mar chuid den gclár:

Is iad seo a leanas na buntáistí:

Féadfar deiseanna teacht chun cinn in aon cheann de na réimsí thíos. Roinnfear deiseanna gairme ar ár Leathanach Gairmeacha agus ar ár leathanaigh Meán Sóisialta.

Teistiméireachtaí

Éist faoi Chlár Iarchéime de chuid Iarnród Éireann Irish Rail (IÉ) ó chuid dár gcéimithe reatha san fhíseán thíos: 

Le do thoil glac le marketing-cookies chun an t-ábhar seo a fheiceáil.

Luachanna

Mar chuideachta, tá ár gcultúr treoraithe ag ár gcúig chroíluachanna - is iad seo na bunáiteanna a shainíonn cé muid féin agus cá bhfuilimid ag dul mar eagraíocht. Earcaímid bunaithe ar na luachanna seo - mar sin tá a fhios againn cheana féin go mbeidh tú oiriúnach dúinn! Tá gach ceann de na luachanna seo chomh riachtanach céanna agus déanaimid ár ndícheall iad a chuimsiú ar bhonn laethúil.

Irish Rail values

Barr