How can we help?

An bhfuil spásanna atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí ar thraenacha?


Tá. Tá líon teoranta spásanna atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí ar gach traein, mar sin tá sé tábhachtach go gcuirfidh tú do spás in áirithint roimh ré.

Féadfaidh tú an spás sin a chur in áirithint trí teagmháil a dhéanamh le do stáisiún áitiúil agus iad a chur ar an eolas maidir leis an dáta/na dátaí agus seirbhís(í) a bhfuil sé i gceist agat taisteal orthu. Déanfaidh siad taifead den mhéid sin agus déanfaidh siad deimhin de go mbeidh ball foirne ar fáil le cabhrú leat ar an lá/ar na laethanta a bheidh tú ag taisteal.

Mar mhalairt rogha, féadfaidh tú an spás atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí a chur in áirithint ar roinnt seirbhísí idir Baile Átha Cliath/Corcaigh. Chun sin a dhéanamh, ní mór duit ach an méid seo a leanas a dhéanamh;

  • Cuir isteach do chritéir taistil agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’
  • Roghnaigh an tseirbhís/na seirbhísí a bhfuil tú ag iarraidh taisteal orthu
  • Roghnaigh líon na dticéad atá de dhíth agus cliceáil ar ‘Ceannaigh Ticéad (Má tá pas DSP agat ní mór duit ‘Áirithint Suíocháin Amháin’ a roghnú. Tá costas €5 an bealach ann do gach paisinéir)
  • Cuir isteach ainm an phaisinéara/ainmneacha na bpaisinéirí
  • Cliceáil ar ‘Roghnaigh do Shuíocháin Féin’
  • Cliceáil ar dheilbhín na cathaoireach rothaí má tá sé ar fáil agus lean ar aghaidh leis an áirithint. (Féach an ghrafaic thíos agus an spás do chathaoireacha rothaí aibhsithe i ndath buí)
Trains with wide, power- operated doors and dedicated wheelchair spaces operate on most of our services. It should be noted that some stations there is a gap between the platform and the carriages which may create difficulty for people who are visually impaired or have mobility impairments and assistance may be required when boarding or alighting from the train.

We can accommodate wheelchair or powered scooters up to 700mm in width and 1200 mm long (including footplates) height 1435mm including occupant a maximum weight of 300kg including occupant and a turning radius of 900mm.

For safety reasons if your wheelchair or mobility scooter is larger that the permitted dimensions, we cannot accept it as the wheelchair or scooter may not be able to turn corners on board the train.

Wheelchair_size.PNG
Barr