How can we help?

Tá botún déanta agam le m’áirithint ar líne, céard is féidir liom a dhéanamh?


Má cheannaíonn tú ticéad íseal nó ticéad Leathsholúbtha don dáta mícheart ní chuirfimid ar ceal é saor in aisce ach má thugann tú comhairle dúinn laistigh de 30 nóiméad* ón uair a íoctar as an áirithint agus má thaispeánann tú cruthúnas go bhfuil áirithint nua** déanta agat don turas céanna ach ar dháta(í) éagsúil/éagsúla. 
Ar an bhFón - Téigh i dteagmháil lenár nIonad Glaonna ar (01) 8366 222 / 0818 366222 (idir 07: 00rn -19: 00rn, Luan go hAoine agus 08: 00rn - 18: 00rn Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc) 
1) Déan áirithint nua don dáta / do na dátaí cearta don turas céanna. Diúltófar iarratais gan uimhir áirithinte nua. 
2) Déan teagmháil lenár nIonad Glaonna trí ghlao a chur ar (01) 8366 222 / 0818 366222 (idir 07: 00rn -19: 00rn, Luan go hAoine agus 08: 00rn - 18: 00rn Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc) 
3) Bíodh na sean-sonraí áirithinte réidh agat, chomh maith leis na cinn nua, ionas go mbeifear in ann d’iarratas a phróiseáil. 
Má tharlaíonn sé seo lasmuigh d’uaireanta oscailte an ionaid glaonna ní mór don chustaiméir: 

1) Áirithint nua a dhéanamh don dáta / do na dátaí cearta don turas céanna. Diúltófar iarratais gan uimhir áirithinte nua. 
2) Déan teagmháil linn trínár bhfoirm gréasáin*** ag iarraidh 
•    Aisíocaíocht de bhun botún áirithinte. 
•    Déan tagairt don seanuimhir áirithinte. 
•    Déan tagairt don uimhir áirithinte nua. Diúltófar iarratais gan uimhir áirithinte nua. 
3) Le linn na laethanta beaga ina dhiaidh, déanfaidh ball foirne an t-éileamh ar aisíocaíocht a scrúdú agus tabharfaidh sé comhairle duit maidir leis an toradh. 
**Caithfidh do stampa ama an áirithinte nua a bheith níos déanaí ná an áirithint mhícheart. Ní ghlacfar le háirithintí a rinneadh roimh an áirithint mhícheart. 
***Ní bheidh Iarnród Éireann freagrach as aon éilimh maidir le ríomhphoist arna seoladh iad nó nach bhfuarthas iad. Déantar an fhoirm gréasáin a thaifeadadh faoi dhó, agus tá ár dtaifid críochnaitheach. 
Is féidir áirithintí Iomlán-Solúbtha a chealú tríd an gcuid “M’Áirithint” suas le 90 nóiméad roimh don am imeachta sa chás nach bhfuil an ticéad clóite. 
Seachas sin, tá feidhm docht ag na gnáth téarmaí agus coinníollacha. 

Priontáil
Barr