How can we help?

Cad é an bunús dlíthiúil a bhaineann le mo chuid sonraí pearsanta a phróiseáil nuair a bhainim úsáid as an seirbhís téacs frithshóisialta?


Cad é an bunús dlíthiúil a bhaineann le mo chuid sonraí pearsanta a phróiseáil nuair a bhainim úsáid as an seirbhís téacs frithshóisialta? 
Ag seo thíos, an bonn dlí faoina ndéanaimid na sonraí pearsanta a ghabhann leat a bhailiú, a phróiseáil agus a aistriú: 


•    Chun comhlíonadh lenár n-oibleagáidí dlíthiúla agus rialála faoi Fhodhlíthe CIÉ 1984 agus faoin Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005 

Tá Iarnród Éireann tiomanta don bhailiú sonraí dleathach, cothrom agus trédhearcach a chinntiú. Déanfar Sonraí Pearsanta a bhailiú chun críocha sonraithe sainráite dlisteanacha agus ní dhéanfar iad a phróiseáil tuilleadh ar shlí atá ar neamhréir leis na críocha sin.Déanfar Sonraí Pearsanta a phróiseáil ar bhealach atá dleathach, cothrom agus trédhearcach i ndáil leis an ábhar sonraí Sa chás seo, tá leasanna dlisteanacha ann chun na sonraí seo a bhailiú. 

Barr