Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

 • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
 • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

 • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Faisnéis ar Mhapáil Straitéiseach Torainn

Réamhrá

Cuirtear an fhaisnéis a shonraítear anseo ar fáil chun míniú a thabhairt ar an obair a dhéanann Iarnród Éireann chun ár gceanglais reachtacha a chomhlíonadh mar a fhorordaítear leis na Rialacháin maidir le Torann Comhshaoil 2018 go 2021. Leis na rialacháin seo déantar Treoir 2002/49/CE ón AE (an Treoir maidir le Torann Comhshaoil) a aistriú agus baineann siad le torann comhshaoil a chruthaíonn gníomhaíochtaí daonna agus go háirithe torann a thagann ó thrácht ar bhóithre, trácht iarnróid, aerthrácht agus gníomhaíocht thionsclaíoch

Tá cúlra na Rialachán Torainn agus an obair a rinne Iarnród Éireann mionsonraithe anseo.

Cúlra ar Léarscáileanna Torainn Straitéiseacha agus ar Phleananna Gníomhaíochta Torainn

Is iad aidhmeanna na Treorach maidir le Torann Comhshaoil:

 • Monatóireacht a dhéanamh ar thorann timpeallachta trí cheangal a chur ar údaráis inniúla i mballstáit "léarscáileanna torainn straitéiseacha" a dhréachtú le haghaidh ceirtleáin, mórbhóithre, mór-iarnróid agus mór-aerfoirt, ag baint úsáide as na táscairí torainn comhchuibhithe Lden (leibhéil fuaime coibhéiseacha lá-tráthnóna-oíche) agus Lnight (leibhéil fuaime coibhéiseacha oíche). Tá na léarscáileanna seo le húsáid chun measúnú a dhéanamh ar líon na ndaoine atá ag cur as dóibh agus atá ina gcodladh faoi seach ar fud gach ballstáit san Aontas Eorpach
 • An pobal a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leo faoi nochtadh torainn, a éifeachtaí, agus na bearta atá le breithniú chun an méid sin a mhaolú
 • Aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna torainn áitiúla trína cheangal ar údaráis inniúla pleananna gníomhaíochta torainn a dhréachtú chun nochtadh torainn a mhaolú i gcás inar gá agus an cháilíocht fhuaimiúil chomhshaoil a choinneáil i gcás ina bhfuil sé go maith. Ní shocraítear leis an treoir aon teorainnluach, ná ní fhorordaítear léi na bearta atá le húsáid sna pleananna gníomhaíochta, atá fós faoi rogha na n-údarás inniúil

Críochnaíonn obair Iarnród Éireann | Irish Rail , mar chomhlacht ainmnithe mapála torainn, le foilsiú Léarscáileanna Torainn Straitéiseacha do limistéir shonracha dár líonra iarnróid throm (.i. ní chuimsíonn sé líonra Iarnróid Éadrom Luas, atá mapáilte ar leithligh ag Bonneagar Iompair Éireann).

I measc na Léarscáileanna Torainn Straitéiseacha atá foilsithe ag Iarnród Éireann tá:

 • Mór-Iarnród Trom (os cionn tairseach >30,000 pasáiste feithicle in aghaidh na bliana) laistigh de Limistéar Cheirtleán Bhaile Átha Cliath;
 • Gach Iarnród (gach pasáiste feithicle sa bhliain) laistigh de Limistéar Cheirtleán Bhaile Átha Cliath;
 • Gach Iarnród (gach pasáiste feithicle sa bhliain) laistigh de Limistéar Cheirtleán Chorcaí;
 • Gach Iarnród (gach pasáiste feithicle sa bhliain) laistigh de Limistéar Cheirtleán Luimnigh; agus
 • Mór-Iarnród Trom (os cionn tairseach >30,000 pasáiste feithicle in aghaidh na bliana) lasmuigh de Limistéir Cheirtleáin

Mapáil Torainn Straitéiseach

Tá Mapa Torainn Straitéiseach deartha chun measúnú a dhéanamh ar nochtadh torainn i limistéar sainithe daonra (.i. ceirtleán) agus ó fhoinse shainithe (bóthar, iarnród agus aerthrácht nó tionscal). Díreach mar a bhíonn comhrianta ag léarscáil a léiríonn conas a athraíonn leibhéil na talún go spásúil, is féidir le léarscáil torainn a léiriú conas a athraíonn leibhéil torainn timpeallachta ar fud limistéir.

Déantar na Mapaí Torainn Straitéiseacha a ghinearálú agus taispeántar go grafach comhrianta torainn maidir le nochtadh na timpeallachta glactha do thorann a ghintear le gluaiseachtaí traenacha laethúla bliantúlaithe feadh codanna sainithe de líonra Iarnród Éireann. Cuirtear an dá tháscaire torainn seo a leanas ar fáil, de réir na Rialachán maidir le Torann Comhshaoil:

 • LDEN- An leibhéal torainn foriomlán le haghaidh lá-tráthnóna-oíche. Is táscaire torainn é an leibhéal seo don timpeallacht fhoriomlán torainn bunaithe ar mheánfhuaim fhadtéarmach bhliantúil A - ualaithe thar 24 uair an chloig le pionós 5dB (A) as torann tráthnóna (19:00 – 23:00) agus pionós 10 dB(A) as torann oíche (23:00 – 07:00). Ceanglaítear leibhéil torainn LDEN os cionn na tairsí 55dB a thuairisciú don Choimisiún Eorpach
 • LNight – An leibhéal torainn oíche. Is táscaire torainn é an leibhéal seo don timpeallacht torainn bunaithe ar mheánfhuaim fhadtéarmach bhliantúil A - ualaithe thar thréimhse na hoíche. Is gá leibhéil torainn LNight os cionn na tairsí 50dB a thuairisciú don Choimisiún Eorpach

Riachtanais Reachtaíochta

These Strategic Noise Maps have been produced only for the purposes of the Environmental Noise Regulations, using computer modelling in accordance with a common noise assessment methodology adopted by the European Commission (Article 6.2 of EC Directive 2002/49/EC and brought into effect through EU Commission Directive 215/996. Níor táirgeadh na Mapaí Torainn Straitéiseacha seo ach amháin chun críocha na Rialachán maidir le Torann Comhshaoil, ag baint úsáide as samhaltú ríomhaireachta i gcomhréir le modheolaíocht choiteann measúnaithe torainn arna glacadh ag an gCoimisiún Eorpach (Airteagal 6.2 de Threoir 2002/49/CE ón gCoimisiún agus arna tabhairt i bhfeidhm trí Threoir 215/996 ón gCoimisiún. Tugtar CNOSSOS – AE ar an modheolaíocht choiteann nua agus is féidir tuilleadh sonraí a fháil ag an nasc seo.

Baineadh úsáid as an modheolaíocht mheasúnaithe choiteann nua seo den chéad uair leis na Mapaí Torainn Straitéiseacha reatha a tháirgeadh. Táirgeadh Mapaí Torainn Straitéiseacha roimhe seo trí úsáid a bhaint as modheolaíocht aitheanta dhifriúil a bhí ar fáil ag an am sin. Ba cheart an t-athrú sin a chur san áireamh má dhéantar aon chomparáid dhíreach idir na léarscáileanna reatha agus na léarscáileanna roimhe seo, toisc go bhfuil athrú tagtha ar na modheolaíochtaí samhaltaithe agus ar na tacair sonraí ionchuir.

Ní bheidh Iarnród Éireann | Irish Rail freagrach as aon torthaí a d'fhéadfadh eascairt as úsáid na dtorthaí seo ag aon pháirtí ar chúis ar bith seachas chun ceanglais na Rialachán maidir le Torann Comhshaoil a chomhlíonadh.

Cuspóir na Mapaí Torainn Straitéiseacha

Is é cuspóir na Mapaí Torainn Straitéiseacha;

 • Sonraí ábhartha a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach de réir cheanglais na Treorach maidir le Torann Comhshaoil. Chuige sin, tá measúnú déanta ag Iarnród Éireann ar an líonra iarnróid agus tá Léarscáileanna Torainn Straitéiseacha curtha le chéile aige do chodanna sainithe den líonra chun an nochtadh do thorann timpeallachta a chinneadh
 • Foinse faisnéise a chur ar fáil don phobal i gcoitinne maidir le torann timpeallachta agus a éifeachtaí. Chuige sin, foilsítear na Mapaí Torainn Straitéiseacha ar shuíomh gréasáin Iarnród Éireann maidir le hinrochtaineacht phoiblí
 • An bonn a chur ar fáil chun Pleananna Gníomhaíochta Torainn a fhorbairt chun réimsí tosaíochta torainn agus limistéir chiúin a shainaithint agus bearta maolaithe ábhartha a mholadh chun cabhrú le héifeachtaí díobhálacha na bhfoinsí torainn seo a mhaolú. Chuige sin, cuireadh na Mapaí Torainn Straitéiseacha ar fáil do na húdaráis áitiúla ábhartha a bhfuil sé de fhreagracht orthu pleananna gníomhaíochta a tháirgeadh agus glacadh leo

Níor cheart na torthaí a úsáid chun leibhéil torainn chomhthimpeallaigh a chinneadh ag láithreacha ar leith chun críocha faisnéis a chur isteach d'iarratais phleanála, chun coinníollacha pleanála a bhaineann go sonrach le torann a fhorfheidhmiú nó chun Measúnuithe Tionchair Timpeallachta a scríobh. Beidh gá le scrúdú níos mionsonraithe a dhéanamh ar shaincheisteanna torainn chun na gcríoch sin agus ba cheart go mbeadh monatóireacht i gceist leis chun leibhéil torainn chomhthimpeallaigh a chinneadh ag láithreacha ábhartha.

An Chéad Chéim Eile – Pleananna Gníomhaíochta Torainn

Éilíonn an Treoir maidir le Torann Comhshaoil go ndéanfaidh Údaráis Áitiúla Pleananna Gníomhaíochta a ullmhú agus a ghlacadh. Déanfaidh Comhairlí Cathrach agus Contae na pleananna gníomhaíochta seo a fhorbairt chun saincheisteanna agus éifeachtaí torainn a bhainistiú, lena n-áirítear laghdú torainn más gá.

Níl Iarnród Éireann | Irish Rail freagrach as aon Phleananna Gníomhaíochta a fhorbairt, ach comhoibreoimid leis an gComhairle Cathrach agus Contae, de réir mar a iarrtar agus de réir mar is gá. Forbrófar na Pleananna Gníomhaíochta tar éis próiseas comhairliúcháin ina mbeidh an pobal i gcoitinne páirteach.

Tá sé beartaithe go sainaithneoidh Pleananna Gníomhaíochta bearta ábhartha (idir bhearta atá ann cheana agus bhearta nua) chun torann timpeallachta a bhainistiú ó na foinsí atá mapáilte. D'fhéadfadh idir straitéisí náisiúnta uileghabhálacha a chuireann torann san áireamh, agus bearta áitiúla spriocdhírithe atá ceaptha go príomha chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist shonrach torainn a bheith i measc na mbeart sin.

 

Barr