Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

 • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
 • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

 • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Ráiteas um Chosaint Leanaí

Leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 éilítear ar eagraíochtaí atá ina soláthraithe de 'sheirbhísí ábhartha' ráiteas um chosaint leanaí a fhoilsiú, i sceideal 1 den Acht tugtar liosta d’obair nó gníomhaíochtaí a mheastar gur seirbhís ábhartha iad.

Sa ráiteas seo, tugtar cur síos ar na seirbhísí ábhartha arna gcur ar fáil ag Iarnród Éireann do leanaí chomh maith leis na prionsabail agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm d’fhonn a chinntiú, a mhéid is indéanta, go bhfuil leanbh atá ag baint leasa as na seirbhísí seo slán ó dhíobháil. Déanfar athbhreithniú ar an ráiteas gach dhá bhliain n

 1. Seirbhísí ábhartha arna soláthar ag Iarnród Éireann
 • Clár oiliúna printíseachta
 • Clár socrúcháin na hidirbhliana
 1. Na prionsabail d’fhonn leanaí a chosaint ó dhochar:

Cuireann Iarnród Éireann trína scéim phrintíseachta agus trína chlár idirbhliana taithí oibre ar fáildo leanaí mar a mhínítear [1] san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. Maidir leis an scéim phrintíseachta is oiliúint i réimse na hoibre oilte / ceardaíochta í seo agus maidir le clár na hIdirbhliana is é an t-eolas a fháil trínár gclár taithí oibre.

Tá sé fíorthábhachtach dúinn ár bprintísigh agus ár scoláirí idirbhliana a choinneáil slán in Iarnród Éireann agus tá sé ag croílár éitis na heagraíochta timpeallacht dhearfach oibre a sholáthar do chách. Chuige seo tá Iarnród Éireann tiomanta do thimpeallacht oibre shábháilte a sholáthar agus a fhorbairt do na scoláirí seo.

Aithníonn foireann Iarnród Éireann agus a chonraitheoirí go bhfuil freagracht orthu a chinntiú gogcosnaítear na leanaí atá faoinár gcúram i gcoinne díobhála agus go dtacaíonn siad lena leas agus lena bhforbairt i gcomhréir le héiteas agus dea-chleachtas ár gcuideachta.

 1. Measúnú Riosca

Tá measúnú déanta againn ar an dochar a d'fhéadfadh a bheith ann do na printísigh agus do na scoláirí seo agus iad ag fáil oiliúna agus oideachais in Iarnród Éireann. Mar thaca leis an measúnú seo déanfaidh Iarnród Éireann an méid seo a leanas;

 • Taispeánfaimid an polasaí um chosaint leanaí ar ár leathanach gréasáin SharePoint
 •  Taispeánfaimid an ráiteas um chosaint leanaí ar shuíomh gréasáin poiblí Iarnród
  Éireann
 • Déanfaimid cóipeanna den pholasaí um chosaint leanaí a eisiúint do gach ball foirne.
 • Cinnteoimid go mbeidh an polasaí um chosaint leanaí mar chuid d'oiliúint
  ionduchtúcháin na heagraíochta
 • Nuair is infheidhme beidh ar bhaill foirne clár ríomhfhoghlama um Thús Áite do
  Leanaí de chuid Tusla a chur i gcrích

Chomh maith lenár measúnú riosca tá beartais agus nósanna imeachta ag Iarnród Éireann chun tacú lenár bhfreagracht dár bhfostaithe go léir lena n-áirítear printísigh agus scoláirí idirbhliana inár n-eagraíocht.

 • Lámhleabhar beartais Iarnród Éireann maidir le dínit agus meas ag an obair
 •  Lámhleabhar beartais Iarnród Éireann maidir le comhionannas agus éagsúlacht

[1]Tá an bhrí chéanna san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus atá in Acht an Linbh 1991: Ciallaíonn “leanbh” duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois seachas duine atá pósta nó a bhí
pósta;

Barr