Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Ráiteas um Chosaint Leanaí

Leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 éilítear ar eagraíochtaí atá ina soláthraithe de 'sheirbhísí ábhartha' ráiteas um chosaint leanaí a fhoilsiú, i sceideal 1 den Acht tugtar liosta d’obair nó gníomhaíochtaí a mheastar gur seirbhís ábhartha iad.

Sa ráiteas seo, tugtar cur síos ar na seirbhísí ábhartha arna gcur ar fáil ag Iarnród Éireann do leanaí chomh maith leis na prionsabail agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm d’fhonn a chinntiú, a mhéid is indéanta, go bhfuil leanbh atá ag baint leasa as na seirbhísí seo slán ó dhíobháil. Déanfar athbhreithniú ar an ráiteas gach dhá bhliain n

 1. Seirbhísí ábhartha arna soláthar ag Iarnród Éireann
 • Clár oiliúna printíseachta
 • Clár socrúcháin na hidirbhliana
 1. Na prionsabail d’fhonn leanaí a chosaint ó dhochar:

Cuireann Iarnród Éireann trína scéim phrintíseachta agus trína chlár idirbhliana taithí oibre ar fáildo leanaí mar a mhínítear [1] san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. Maidir leis an scéim phrintíseachta is oiliúint i réimse na hoibre oilte / ceardaíochta í seo agus maidir le clár na hIdirbhliana is é an t-eolas a fháil trínár gclár taithí oibre.

Tá sé fíorthábhachtach dúinn ár bprintísigh agus ár scoláirí idirbhliana a choinneáil slán in Iarnród Éireann agus tá sé ag croílár éitis na heagraíochta timpeallacht dhearfach oibre a sholáthar do chách. Chuige seo tá Iarnród Éireann tiomanta do thimpeallacht oibre shábháilte a sholáthar agus a fhorbairt do na scoláirí seo.

Aithníonn foireann Iarnród Éireann agus a chonraitheoirí go bhfuil freagracht orthu a chinntiú gogcosnaítear na leanaí atá faoinár gcúram i gcoinne díobhála agus go dtacaíonn siad lena leas agus lena bhforbairt i gcomhréir le héiteas agus dea-chleachtas ár gcuideachta.

 1. Measúnú Riosca

Tá measúnú déanta againn ar an dochar a d'fhéadfadh a bheith ann do na printísigh agus do na scoláirí seo agus iad ag fáil oiliúna agus oideachais in Iarnród Éireann. Mar thaca leis an measúnú seo déanfaidh Iarnród Éireann an méid seo a leanas;

 • Taispeánfaimid an polasaí um chosaint leanaí ar ár leathanach gréasáin SharePoint
 •  Taispeánfaimid an ráiteas um chosaint leanaí ar shuíomh gréasáin poiblí Iarnród
  Éireann
 • Déanfaimid cóipeanna den pholasaí um chosaint leanaí a eisiúint do gach ball foirne.
 • Cinnteoimid go mbeidh an polasaí um chosaint leanaí mar chuid d'oiliúint
  ionduchtúcháin na heagraíochta
 • Nuair is infheidhme beidh ar bhaill foirne clár ríomhfhoghlama um Thús Áite do
  Leanaí de chuid Tusla a chur i gcrích

Chomh maith lenár measúnú riosca tá beartais agus nósanna imeachta ag Iarnród Éireann chun tacú lenár bhfreagracht dár bhfostaithe go léir lena n-áirítear printísigh agus scoláirí idirbhliana inár n-eagraíocht.

 • Lámhleabhar beartais Iarnród Éireann maidir le dínit agus meas ag an obair
 •  Lámhleabhar beartais Iarnród Éireann maidir le comhionannas agus éagsúlacht

[1]Tá an bhrí chéanna san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus atá in Acht an Linbh 1991: Ciallaíonn “leanbh” duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois seachas duine atá pósta nó a bhí
pósta;

Priontáil
Barr