Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Duilleoga ar an Líne

An tráth sin den bhliain atá ann, arís eile. Tá an fógra leithscéil sin cloiste ag gach aon duine leithscéal as
moilleanna a bheith ann mar gheall ar “dhuilleoga ar an líne" - ach cad is brí leis sin? Conas is féidir le
mionrud cosúil le duilleoga dul i bhfeidhm ar thraein mhór throm.

Conas a bhíonn tionchar ag duilleoga ar an líne ar sheirbhísí traenach

Is minic a bhíonn titim an duilliúir san fhómhar mar chúis le droch-bhail a bheith ar na cinn
iarnróid agus is féidir leis tionchar a imirt ar an fheidhmíocht agus ar phoncúlacht na dtraenacha
ar bhealaí éagsúla.

Nuair a thiteann duilleoga ar an líne, go háirithe nuair atá aimsir thais nó fhliuch ann, déanann na
rotha agus an mbealach a théann siad thart ar an iarnród na duilleoga a chomhbhrú, agus
clúdaítear an ród iarainn le ‘móta’ gréisceach dá bharr. Is cosúil an tionchar a bhíonn ag an
móta ar bhóithre iarnróid leis an tionchar a bhíonn ag oighear ar bhóithre. Laghdaíonn sé an
greamaitheacht idir an roth agus an iarnród - agus tá an nath sin "greamaitheacht iarnróid íseal”
ann dá bharr. Is féidir leis an móta duilliúir tionchar a imirt ar a dhéanamh d’oibriú ciorcaid
iarnróid, atá ar phríomhghné den chomharthaíocht traenach é. Tá sé an-deacair an móta seo a
bhaint as na rothaí agus an iarnród araon agus is minic a chuirtear i gcomparáid leis an Teflon é,
ábhar eile atá an-deacair le glanadh agus atá an-sleamhain.

D'fhonn na ceanglais sábháilteachta a chomhlíonadh, glacann Tiománaithe Traenach le teicnící
tiomána cosantacha. Áirítear leis seo an luas a laghdú chun cosc a chur ar an méid a
shleamhnaítear agus chun deimhniú go n-éirítear leis stopadh i gceart ag na hardáin, agus nach
sáraítear pointí comharthaíochta agus, toisc gur féidir tionchar a bheith aige ar na coscáin,
síntear an t-achar choscánaithe.

Más taistealaí iarnróid minic thú, seans maith go bhfuil tú in ann a thabhairt faoi deara nuair a
bhíonn an roth ag ‘sleamhain’, má théann tú trí cheantar atá buailte leis an fhadhb seo. Sin an
fáth go mbíonn moilleanna níos coitianta ag an am seo den bhliain, go háirithe go luath ar maidin
go luath agus go luath san oíche

Féach ar an míniúchán a tugadh ar an iarmhairt seo ar an gclár Bang Goes The Theory de chuid
BBC.

Conas a théimid i ngleic leis an íseal-ghreamaitheacht iarnróid (LRA)?

Tá bearta réamhghníomhacha agus frithghníomhacha glactha ag Iarnród Éireann chun an
drochthionchar a d'fhéadfadh a bheith ag LRA ar an tSábháilteacht agus an Fheidhmíocht a
laghdú:

 • Bainistiú fásra: Crainn a bhaint ónár gcuid tailte, agus a chinntiú go ndéantar fásra
  eile a ghearradh siar agus a bhainistiú. Ar an drochuair, ní féidir linn crainn a bhaint
  as tailte nach linne iad ach atá in aice láimhe, agus ceanglaítear sinn le rialuithe
  comhshaoil ar nós na rialuithe sin chun tréimhsí neadaithe éan a sheachaint
 • Meaisín speisialaithe scairdte uisce agus leagtha glóthaigh: Tá traein againn a bhfuil
  innealra speisialaithe ann chun dul i ngleic le héilliú ar an iarnróid. Feidhmíonn an
  traein roimh sheirbhísí na luath-maidine ar na phríomhchodanna den líonra. Téann sé
  i ngleic leis an bhfadhb tríd an ráilcheann a ghlanadh le scaird uisce
  ardchumhachtaithe ag tosach na traenach agus ansin trí substaint speisialta atá
  cosúil le glóthach a chur síos air. Is éard atá sa ghlóthach sainfhoirmithe ná ábhar a
  fheabhsaíonn an ghreamaitheacht idir na rothaí traenach agus an ráilchean
 • Forchuradóirí glóthaí greamaithí: Tá Iarnród Éireann tar éis infheistiú i bhforchuradóirí
  glóthaí greamaithí chomh maith - tá 111 de na haonaid seo suite ar fud an líonra i
  gceantair a mbíonn fadhbanna iontu leis an íseal-ghreamaitheacht iarnróid. Nuair a
  théann traein thar an aonad, scaoileann sé glóthach greamaitheach a fheabhsaíonn
  an greim idir an roth agus an dromchla iarnróid
 • Leagadh glóthaigh láimhe: Tá forchuradóirí glóthaigh láimhe, agus sciúiríní iarnróid
  speisialaithe suite in áiteanna straitéiseacha, gar d’acomhail srl. agus úsáideann an
  fhoireann sainoilte chothabhála iad chun freagairt thapa a thabhairt nuair is gá
 • Gnáth-threalamh greanála traenach ar bord: Tá an chuid is mó dár rothstoc feistithe le
  córais ghreanála ar bord a scaoileann gaineamh nuair a bhraitear an sciorradh rotha.
  Le linn 2016, suiteáladh córais ghreanála ar 2600 tacair carr iarnróid. Le linn 2017,
  suiteáladh córais ghreanála ar innill ghluaiste a chuideoidh leis an ngreamaitheacht ar
  sheirbhísí MKIV go Corcaigh agus ar sheirbhísí De Dietrich go Béal Feirste.
 •  An dea-chleachtas: Bíonn tionchar ag an íseal-ghreamaitheacht iarnróid ar go leor
  tíortha a bhfuil aeráid mheasartha iontu agus tá Iarnród Éireann mar chomhalta de
  ghrúpa de Chomhlachtaí Oibríochta Traenach an RA a thagann le chéile ar bhonn
  rialta chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo
 •  Bailiú Sonraí: Tá foireann thiomanta againn a oibríonn go gan stad gan staonadh ar
  bhealaí chun dul i ngleic leis na comhbhaill éagsúla a chruthaíonn na fadhbanna
  thuas. Tá an íseal-ghreamaitheacht iarnróid ina údar deacrachta le blianta fada
  anuas. Mar gheall ar an monatóireacht leanúnach, táimid in ann bunachar sonraí
  luachmhar a chur le chéile. Ligtear dúinn aghaidh a thabhairt ar ghnéithe áirithe ar
  leith den íseal-ghreamaitheacht iarnróid, mar shampla baill te, is é sin a rá áiteanna a
  mbímid ag díriú orthu go speisialta
 •  An Fhoireann Túslíne: Is deacair é mar thasc dul i ngleic le híseal-ghreamaitheacht
  iarnróid. Oibríonn foireann Iarnród Éireann go dícheallach chun a chinntiú go
  bhfeidhmíonn ár gcóras iarnróid go sábháilte sna dálaí seo. Is minic a bhíonn baill
  foirne líne tosaigh as gach ceann de na ranna éagsúla ag obair i gcónaí, is cuma
  faoin gcineál aimsire atá ann. Mar gheall ar dhíograis na ndaoine seo, coimeádtar na
  deacrachtaí a bhíonn ann ag an am seo den bhliain chomh híseal agus is féidir

Mar a dúirt Michael Danaher, ár mBainisteoir Bonneagair sa Réigiún Thoir:

Athraíonn líon na seachtainí a leanann sé seo ar aghaidh ó bhliain go bliain, ag brath ar an
aimsir. Mar sin féin, leanfaimid orainn ag obair ar feadh na tréimhse ina mbíonn na fadhbanna
ann chun na moilleanna a bhíonn ar sheirbhísí a íoslaghdú, agus gabhfaimid leithscéal as an
míchaoithiúlacht a tharlaíonn mar gheall air.

Le haghaidh nuashonruithe laethúla ar seirbhísí ar a bhfuil tionchar ag an íseal-ghreamaitheacht
iarnóid agus chun teacht ar fhaisnéis seirbhíse agus ar an nuacht is déanaí ó Iarnród
Éireann, lean muid ar Twitter.

Amharc ar ár mBilleog Fómhar chun fáil amach cé mhéad duilleog atá fágtha ar na crainn.
Déanfaimid é a choinneáil suas chun dáta iad i rith an tséasúir;

Leafometer 10 percent

Priontáil
Barr