Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

  • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
  • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

  • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Foireann Bainistíochta Iarnród Éireann

Jim Meade, Príomhfheidhmeannach

Ceapadh Jim Meade mar Phríomhfheidhmeannach i mí na Bealtaine 2018. Roimhe seo bhí sé ina Stiúrthóir ar Railway Undertaking ó 2013 i leith agus bhí sé freagrach as gach seirbhís paisinéirí agus lasta.

Tá Jim i gceannas ar an bhfoireann bhainistíochta lena chinntiú go bhfeidhmítear agus go gcoinnítear an t-iarnród ar bhealach a thugann tosaíocht do shábháilteacht paisinéirí, fostaithe agus tríú páirtithe; go soláthraítear seirbhís ardchaighdeáin chustaiméirí do gach duine a úsáideann an gréasán iarnróid; go neartaítear na gnóthachain táirgiúlachta agus feidhmíochta a baineadh amach le blianta beaga anuas chun staid airgeadais inbhuanaithe a bhaint amach; agus go seachadtar rann chuidiú iarnróid chun tacú le beartais Rialtas na hÉireann maidir leforbairt inbhuanaithe.

D'oibrigh sé in Iarnród Éireann le linn a ghairme, ag tosú i 1983, in innealtóireacht mheicniúil i dtús báire, sular bhog sé chuig bainistíocht oibríochtaí.

Tá Jim ina lucht leanúna mór de spórt agus ghlac sé páirt i roinnt slógaí agus is maith leis a chuid ama a chaitheamh lena theaghlach.

Billy Gilpin, Stiúrthóir, Railway Undertaking

Thosaigh Billy ag obair le hIarnród Éireann i mí an Mhárta 2019 mar Stiúrthóir, Railway Undertaking, agus tá sé freagrach as oibriú agus cothabháil sábháilte agus poncúil de sheirbhísí traenach agus déanfaidh sé maoirseacht ar fhorbairt ár n-oibríochtaí iarnróid in éineacht le seachadadh infheistíocht an Phlean Forbartha Náisiúnta inár gcabhlach agus bonneagar.

Tháinig Billy go dtí an gcuideachta ó Serco, ceann de na soláthraithe seirbhísí poiblí is mó ar domhan do Rialtais, áit a raibh sé ina Bhainisteoir Tíre do Serco Saudi Arabia, agus Stiúrthóir an Aonaid Ghnó Paisinéirí le haghaidh Iarnróid SAR Saudi

Sular thosaigh sé ag obair le Serco in 2017, bhí taithí de os cionn 37 bliain aige le Translink i dTuaisceart Éireann, go príomha in oibríochtaí iarnróid agus busanna, chomh maith le caidreamh le fostaithe, agus mar thoradh air ceapadh é mar Cheann Oibríochtaí Seirbhíse Iarnróid.

Éamonn Ballance, Stiúrthóir, Bainisteoir Bonneagair

Tá Éamonn freagrach as bonneagar fisiciúil gréasáin Iarnród Éireann a sholáthar agus a chothabháil chomh maith le córais rialaithe agus oibriúcháin traenach. Is Innealtóir Sibhialta Cairte agus Comhalta d'Institiúid Innealtóirí na hÉireann é Eamonn agus Máistreacht sa Riarachán Gnó ó Ollscoil Luimnigh aige.

D'oibrigh sé in Iarnród Éireann le linn a ghairme, ag tosú sa bhliain 1979, i mBaile Átha Cliath ar dtús ar an tionscadal DART sular oibrigh sé i roinnt ról bonneagair ar fud an ghréasáin iarnróid.

Aidan Cronin, Príomhoifigeach Airgeadais

Thosaigh Aidan ag obair le hIarnród Éireann i mí Lúnasa 2008 mar Phríomhoifigeach Airgeadais. Is Cuntasóir Bainistíochta Cairte (FCMA) é agus tá MBA aige. Tá taithí leathan cuntasaíochta agus tráchtála aige i dtionscal in Éirinn agus le General Electric sna SAM.

Ghlac sé na freagrachtaí a bhí ar an bPríomhoifigeach Airgeadais ag Iarnród Éireann ag am criticiúil, ag tús na géarchéime eacnamaíochta in Éirinn, agus thug sé aghaidh ar na dúshláin airgeadais a bhí os comhair na heagraíochta tríd an tréimhse fhada neamh-mhaoinithe dá bharr.

Ciaran Masterson, Stiúrthóir Acmhainní Daonna

Tá Ciarán freagrach as an bhfeidhm Acmhainní Daonna in Iarnród Éireann, ó fhorbairt phearsanra go caidrimh thionsclaíocha. Is ról atá aige ó 2010 i leith.

Thosaigh sé le hIarnród Éireann i 1985 mar Phrintíseach Leictreachais, agus d'oibrigh sé i raon ról lena n-áirítear freagrachtaí bainistíochta sna réimsí oibríochtaí, lónadóireachta agus pearsanra.

Leanann freagrachtaí bainistíochta Ciarán ar aghaidh ó Iarnród Éireann, agus bainistíonn siad foireann na scoile dá chlub áitiúil. Is maith leis dul go dtí an phictiúrlann lena theaghlach freisin.

Barry Kenny, Bainisteoir Cumarsáide Corparáidí

Thosaigh Barry le hIarnród Éireann i 1994 agus chaith sé a ghairm bheatha leis an gcuideachta i réimse na cumarsáide.

Tá cáil ar Barry as ionadaíocht a dhéanamh ar an gcuideachta sna meáin chraolta agus chlóite, agus tá sé freagrach freisin as roinnt réimsí lena n-áirítear beartas agus forbairt na meán sóisialta; agus idirchaidreamh le hionadaithe poiblí, chomh maith le caidreamh leis na meáin.

Is maith le Barry taisteal ar fud an domhain agus tá spéis mhór aige i gcúrsaí spóirt agus cúrsaí reatha.

Kay Doyle, Director of Health and Safety

Is é an ról atá ag Kay ná ceannasaíocht a dhéanamh ar fhorbairt straitéise agus polasaí sábháilteachta agus comhairle shaineolach neamhchlaonta a sholáthar ar fud na heagraíochta. Thosaigh Kay ag obair le hIarnród Éireann i 1982, agus d'oibrigh sí i raon rólanna ar fud na cuideachta, lena n-áirítear oibriú traenach, lasta agus bonneagar. Orthu seo bhí sí ina Bainisteoir Sábháilteachta Oibríochtaí agus Ceann Sábháilteachta agus Bainisteoir Bonneagair.

Is maith le Kay taisteal, léitheoireacht agus am a chaitheamh lena teaghlach.

Paul Hendrick, Stiúrthóir um Infheistíochtaí Caipitiúla

Thosaigh Paul le hIarnród Éireann i mí na Márta 2021, mar Stiúrthóir Cúnta (Comhtháthú ar Chórais Chláir), agus ceapadh é ina Stiúrthóir um Infheistíochtaí Caipitiúlal i mí Iúil 2022. Chuimsigh gairm Phóil róil shinsearacha i mBainistíocht Clár agus Tionscadal lena n-áirítear Campas DIT Ghráinseach Ghormáin, Luas Traschathrach, Metrolink Mhanchain agus Críochfort 2 in Aerfort Heathrow.


Ina ról mar Stiúrthóir um Infheistíochtaí Caipitiúla, beidh Paul i gceannas ar fhoireann de níos mó ná 130 gairmí bainistíochta tionscadail, agus leanfaidh sé le seachadadh rathúil an chláir. Beidh an ról sinsearach ríthábhachtach seo maidir le sraith tionscadal a sholáthar lena n-áirítear an Clár DART+, Iarnród Comaitéireachta Cheantar Chorcaí, tionscadail réigiúnacha eile i dtaobh iarnróid cathrach, an Córas Cosanta Traenacha agus an tIonad Náisiúnta nua um Rialú Traenacha

Michael Power, Ceann an Athraithe

Ceapadh Michael i ról nua mar Cheann an Bhunathraithe i mBealtaine 2017 le treoir chun tacú le cur i bhfeidhm na gclár forbartha eagraíochtúil éagsúla. D'oibrigh sé roimhe seo i raon ról, lena n-áirítear forbairt straitéise, bainistíocht conarthaí agus pleanáil seirbhíse, tar éis dó teacht le hIarnród Éireann i 1994 ónár gcomhchuideachta Bus Átha Cliath.

Mick McMahon, Príomhoifigeach Faisnéise

Thosaigh Mick ag obair le hIarnród Éireann ar dtús sa bhliain1999 agus é ina bPríomhoifigeach Faisnéise ó 2019 ar aghaidh. Tá sé freagrach as a chinntiú go soláthraíonn Teicneolaíocht Faisnéise luach gnó d'Iarnród Éireann. Tá Céim san Innealtóireacht aige, Máistreacht san Innealtóireacht Thionsclaíoch, MSc i bhFeidhmchláir, agus Máistreacht sa Riarachán Gnó aige.

Is dúil mhór ag Mick sa rothaíocht agus is grianghrafadóireacht mar chaitheamh aimsire aige.

Glenn Carr, Stiúrthóir ar Aonaid Ghnó Tráchtála

Ó thosaigh sé in Iarnród Éireann in 2001, bhí rólanna éagsúla ag Glenn, lena n-áirítear Bainisteoir Acmhainní Daonna do sheirbhísí DART & Comaitéireachta, Ceannaire ar Chaidrimh le Custaiméirí, agus Bainisteoir Ginearálta agus Lasta, Ros Láir.

Ceapadh Glenn ina Stiúrthóir ar Aonaid Ghnó Tráchtála i mí Lúnasa 2022. Beidh freagracht dhíreach ar Glenn as bainistíocht leanúnach agus forbairt ghnólachtaí Europort, Lasta agus Loingseoirí Ros Láir amach anseo. Beidh sé ag tógáil ar an rath a tharla tar éis an Bhreatimeachta in Europort Ros Láir, agus ar uaillmhian na Straitéise Lastais, agus muid ag tabhairt faoi mhórphleananna infheistíochta agus leathnaithe. Áirítear leis seo an sprioc chun Europort Ros Láir a chur ar bun mar mhol Fuinnimh In-athnuaite amach ó Chósta na hÉireann.

Barr