Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Foireann Bainistíochta Iarnród Éireann

Jim Meade, Príomhfheidhmeannach

Ceapadh Jim Meade mar Phríomhfheidhmeannach i mí na Bealtaine 2018. Roimhe seo bhí sé ina Stiúrthóir ar Railway Undertaking ó 2013 i leith agus bhí sé freagrach as gach seirbhís paisinéirí agus lasta.

Tá Jim i gceannas ar an bhfoireann bhainistíochta lena chinntiú go bhfeidhmítear agus go gcoinnítear an t-iarnród ar bhealach a thugann tosaíocht do shábháilteacht paisinéirí, fostaithe agus tríú páirtithe; go soláthraítear seirbhís ardchaighdeáin chustaiméirí do gach duine a úsáideann an gréasán iarnróid; go neartaítear na gnóthachain táirgiúlachta agus feidhmíochta a baineadh amach le blianta beaga anuas chun staid airgeadais inbhuanaithe a bhaint amach; agus go seachadtar rann chuidiú iarnróid chun tacú le beartais Rialtas na hÉireann maidir leforbairt inbhuanaithe.

D'oibrigh sé in Iarnród Éireann le linn a ghairme, ag tosú i 1983, in innealtóireacht mheicniúil i dtús báire, sular bhog sé chuig bainistíocht oibríochtaí.

Tá Jim ina lucht leanúna mór de spórt agus ghlac sé páirt i roinnt slógaí agus is maith leis a chuid ama a chaitheamh lena theaghlach.

Billy Gilpin, Stiúrthóir, Railway Undertaking

Thosaigh Billy ag obair le hIarnród Éireann i mí an Mhárta 2019 mar Stiúrthóir, Railway Undertaking, agus tá sé freagrach as oibriú agus cothabháil sábháilte agus poncúil de sheirbhísí traenach agus déanfaidh sé maoirseacht ar fhorbairt ár n-oibríochtaí iarnróid in éineacht le seachadadh infheistíocht an Phlean Forbartha Náisiúnta inár gcabhlach agus bonneagar.

Tháinig Billy go dtí an gcuideachta ó Serco, ceann de na soláthraithe seirbhísí poiblí is mó ar domhan do Rialtais, áit a raibh sé ina Bhainisteoir Tíre do Serco Saudi Arabia, agus Stiúrthóir an Aonaid Ghnó Paisinéirí le haghaidh Iarnróid SAR Saudi

Sular thosaigh sé ag obair le Serco in 2017, bhí taithí de os cionn 37 bliain aige le Translink i dTuaisceart Éireann, go príomha in oibríochtaí iarnróid agus busanna, chomh maith le caidreamh le fostaithe, agus mar thoradh air ceapadh é mar Cheann Oibríochtaí Seirbhíse Iarnróid.

Éamonn Ballance, Stiúrthóir, Bainisteoir Bonneagair

Tá Éamonn freagrach as bonneagar fisiciúil gréasáin Iarnród Éireann a sholáthar agus a chothabháil chomh maith le córais rialaithe agus oibriúcháin traenach. Is Innealtóir Sibhialta Cairte agus Comhalta d'Institiúid Innealtóirí na hÉireann é Eamonn agus Máistreacht sa Riarachán Gnó ó Ollscoil Luimnigh aige.

D'oibrigh sé in Iarnród Éireann le linn a ghairme, ag tosú sa bhliain 1979, i mBaile Átha Cliath ar dtús ar an tionscadal DART sular oibrigh sé i roinnt ról bonneagair ar fud an ghréasáin iarnróid.

Aidan Cronin, Príomhoifigeach Airgeadais

Thosaigh Aidan ag obair le hIarnród Éireann i mí Lúnasa 2008 mar Phríomhoifigeach Airgeadais. Is Cuntasóir Bainistíochta Cairte (FCMA) é agus tá MBA aige. Tá taithí leathan cuntasaíochta agus tráchtála aige i dtionscal in Éirinn agus le General Electric sna SAM.

Ghlac sé na freagrachtaí a bhí ar an bPríomhoifigeach Airgeadais ag Iarnród Éireann ag am criticiúil, ag tús na géarchéime eacnamaíochta in Éirinn, agus thug sé aghaidh ar na dúshláin airgeadais a bhí os comhair na heagraíochta tríd an tréimhse fhada neamh-mhaoinithe dá bharr.

Ciaran Masterson, Stiúrthóir Acmhainní Daonna

Tá Ciarán freagrach as an bhfeidhm Acmhainní Daonna in Iarnród Éireann, ó fhorbairt phearsanra go caidrimh thionsclaíocha. Is ról atá aige ó 2010 i leith.

Thosaigh sé le hIarnród Éireann i 1985 mar Phrintíseach Leictreachais, agus d'oibrigh sé i raon ról lena n-áirítear freagrachtaí bainistíochta sna réimsí oibríochtaí, lónadóireachta agus pearsanra.

Leanann freagrachtaí bainistíochta Ciarán ar aghaidh ó Iarnród Éireann, agus bainistíonn siad foireann na scoile dá chlub áitiúil. Is maith leis dul go dtí an phictiúrlann lena theaghlach freisin.

Gerry Culligan, Stiúrthóir Tráchtála

Thosaigh Gerry leis an gcuideachta i mí Eanáir 2012 agus tá sé freagrach as gach ábhar a bhaineann le hioncam agus cúram custaiméirí.

Tá os cionn 25 bliain de thaithí thráchtála ag Gerry thar roinnt tionscail, agus tá feidhmeanna feidhmiúcháin sinsearacha aige i Seirbhísí Airgeadais le Aviva, i gCumarsáid le Eircom agus sa
Ghrósaeireacht le Mars Ireland.

Is seinnteoir scuaise díograiseach é Gerry agus taitníonn spórt amuigh faoin aer leis, go háirithe
rothaíocht agus rith. Tá ceithre mharatón déanta aige, cé go ndeir sé go ndearna sé iad roinnt
blianta ó shin!

Barry Kenny, Bainisteoir Cumarsáide Corparáidí

Thosaigh Barry le hIarnród Éireann i 1994 agus chaith sé a ghairm bheatha leis an gcuideachta i réimse na cumarsáide.

Tá cáil ar Barry as ionadaíocht a dhéanamh ar an gcuideachta sna meáin chraolta agus chlóite, agus tá sé freagrach freisin as roinnt réimsí lena n-áirítear beartas agus forbairt na meán sóisialta; agus idirchaidreamh le hionadaithe poiblí, chomh maith le caidreamh leis na meáin.

Is maith le Barry taisteal ar fud an domhain agus tá spéis mhór aige i gcúrsaí spóirt agus cúrsaí reatha.

Kay Doyle, Director of Health and Safety

Is é an ról atá ag Kay ná ceannasaíocht a dhéanamh ar fhorbairt straitéise agus polasaí sábháilteachta agus comhairle shaineolach neamhchlaonta a sholáthar ar fud na heagraíochta. Thosaigh Kay ag obair le hIarnród Éireann i 1982, agus d'oibrigh sí i raon rólanna ar fud na cuideachta, lena n-áirítear oibriú traenach, lasta agus bonneagar. Orthu seo bhí sí ina Bainisteoir Sábháilteachta Oibríochtaí agus Ceann Sábháilteachta agus Bainisteoir Bonneagair.

Is maith le Kay taisteal, léitheoireacht agus am a chaitheamh lena teaghlach.

Michael Power, Ceann an Athraithe

Ceapadh Michael i ról nua mar Cheann an Bhunathraithe i mBealtaine 2017 le treoir chun tacú le cur i bhfeidhm na gclár forbartha eagraíochtúil éagsúla. D'oibrigh sé roimhe seo i raon ról, lena n-áirítear forbairt straitéise, bainistíocht conarthaí agus pleanáil seirbhíse, tar éis dó teacht le hIarnród Éireann i 1994 ónár gcomhchuideachta Bus Átha Cliath.

Peter Muldoon, Stiúrthóir Infheistíochtaí Caipitil

Is Innealtóir Cairte agus Comhalta d’Institiúid na nInnealtóirí Sibhialta é Peter. Tá sé ina Stiúrthóir ar Infheistíochtaí Caipitiúla in Iarnród Éireann agus tá sé freagrach as tionscadail mhaoinithe caipitil a sheachadadh lena n-áirítear Síneadh an DART, an clár Soghluaisteachta, forbairtí stáisiúin, an tIonad Náisiúnta um an Rialú Traenach agus an córas Cosanta Traenach. Roimh dó obair le hIarnród Éireann, bhí Peter ag obair le 19 mbliana anuas mar Innealtóir Sibhialta do chonraitheoirí agus sainchomhairleoirí éagsúla in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe ar thionscadail bhonneagair bóithre agus iarnróid. Chuaigh sé isteach in Iarnród Éireann i 2002, mar bhainisteoir ar Rannóg na Struchtúr ar dtús, agus ina dhiaidh sin mar Bhainisteoir Cláir ar Oibreacha Ginearálta, Bainisteoir Oibríochtaí agus Oibreacha Nua, roimh dó a ról reatha a glacadh mar Stiúrthóir Infheistíochtaí Caipitiúla.

Mick McMahon, Príomhoifigeach Faisnéise

Thosaigh Mick ag obair le hIarnród Éireann ar dtús sa bhliain1999 agus é ina bPríomhoifigeach Faisnéise ó 2019 ar aghaidh. Tá sé freagrach as a chinntiú go soláthraíonn Teicneolaíocht Faisnéise luach gnó d'Iarnród Éireann. Tá Céim san Innealtóireacht aige, Máistreacht san Innealtóireacht Thionsclaíoch, MSc i bhFeidhmchláir, agus Máistreacht sa Riarachán Gnó aige.

Is dúil mhór ag Mick sa rothaíocht agus is grianghrafadóireacht mar chaitheamh aimsire aige.

Priontáil
Barr