Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

Comhionannas agus Éagsúlacht ag Iarnród Éireann

Timpeallacht dhearfach a choinneáil do chách in Iarnród Éireann

Ár dtiomantas d’ionad oibre uilechuimsitheach agus seirbhís do chustaiméirí

Tá Iarnród Éireann tiomanta do chomhionannas agus éagsúlacht san ionad oibre agus sna seirbhísí a sholáthraímid. Leanfaimid orainn ag obair lenár bhfostaithe, custaiméirí, gníomhaireachtaí seachtracha agus grúpaí comhoiriúnacha eile chun dea-chleachtas san ionad oibre a fhorbairt dár bhfostaithe agus dár gcustaiméirí. 

Maidir lenár bhfostaithe déanfaidh Iarnród Éireann:

 • beartais a sholáthar agus a fhorbairt lena gcinntítear cothroime, comhionannas, dínit agus meas do gach duine inár bhfostaíocht, cibé acu sealadach, páirtaimseartha nó lánaimseartha
 • comhdheiseanna a chinntiú inár gcleachtais fostaíochta
 • athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais agus ar nósanna imeachta fostaíochta nuair is gá chun cothroime a chinntiú, agus iad a nuashonrú freisin chun athruithe sa dlí nó sa dea-chleachtas a chur san áireamh
 • ár bhfostaithe go léir a spreagadh chun a lánacmhainneacht a bhaint amach
 • a chinntiú go dtugtar deis do gach fostaí forbairt agus dul chun cinn a dhéanamh laistigh den Chuideachta ar bhonn cumais agus fiúntais

Maidir lenár bhfostaithe déanfaidh Iarnród Éireann:

 • leanúint ar aghaidh ag feabhsú agus ag forbairt inrochtaineachta ar ár seirbhísí
 • seirbhís a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais gach duine
 • a chinntiú go bhfuil rochtain ar thaisteal agus faisnéis faoi thaisteal ar fáil do níos mó saoránach
 • leanúint ar aghaidh ag dul i dteagmháil lenár bpaisinéir a bhfuil lagú soghluaisteachta orthu trínár bhfóraim ghrúpa úsáideoirí

Tá sé de fhreagracht ar ár mbainisteoirí agus ar ár bhfoireann a chinntiú go bhfuil gcuirtear fáilte roimh chustaiméirí agus a gcomhfhostaithe san ionad oibre, sna stáisiúin iarnróid agus sna traenacha.

Cinnteoimid go bhfuilimid comhsheasmhach maidir leis na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 -2015 1998-2015 agus leis na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000-2015 i soláthar seirbhísí dár gcustaiméirí. Sa dá Acht, cuirtear cosc ar idirdhealú i soláthar fostaíochta agus seirbhíse ar naoi bhforas ar leith, is iad sin Aois, Cine, Inscne, Creideamh, Míchumas, Stádas Teaghlaigh, Stádas Sibhialta, Claonadh Gnéasach agus Ballraíocht i bPobal an Lucht Siúil.

Aithnímid go dtugtar cearta bunúsacha dár bhfostaithe, d’fhostaithe ionchasacha, do chonraitheoirí agus dár gcustaiméirí leis an Acht um Dhualgas na hEarnála Poiblí 2014

 • go ndéileálfar leo le meas agus dínit
 • go gcaithfear go cóir leo maidir leis na nósanna imeachta go léir in Iarnród Éireann

Ina theannta sin leanfaimid orainn ag cinntiú go dtabharfaimid aird ar:

 • deireadh a chur le hidirdhealú,
 • comhionannas a chur chun cinn
 • cearta daonna dár mball foirne agus dár ndaoine a soláthraímid seirbhísí dóibh a chosaint

Creideann Iarnród Éireann go dtacófar lenár misean, lenár bhfís agus lenár luachanna, má chuirimid luach ar ár bhfoireann, ar ár gconraitheoirí agus ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad don chustaiméir Ar an mbonn seo leanfaimid orainn ag forbairt timpeallachta ina n-urramaítear éagsúlacht na foirne, na gconraitheoirí agus na gcustaiméirí.

Teagmháil

Ríomhphost: comhionannas@irishrail.ie

 

Priontáil
Barr