Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

 • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
 • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

 • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Comhionannas agus Éagsúlacht ag Iarnród Éireann

Timpeallacht dhearfach a choinneáil do chách in Iarnród Éireann

Ár dtiomantas d’ionad oibre uilechuimsitheach agus seirbhís do chustaiméirí

Tá Iarnród Éireann tiomanta do chomhionannas agus éagsúlacht san ionad oibre agus sna seirbhísí a sholáthraímid. Leanfaimid orainn ag obair lenár bhfostaithe, custaiméirí, gníomhaireachtaí seachtracha agus grúpaí comhoiriúnacha eile chun dea-chleachtas san ionad oibre a fhorbairt dár bhfostaithe agus dár gcustaiméirí. 

Maidir lenár bhfostaithe déanfaidh Iarnród Éireann:

 • beartais a sholáthar agus a fhorbairt lena gcinntítear cothroime, comhionannas, dínit agus meas do gach duine inár bhfostaíocht, cibé acu sealadach, páirtaimseartha nó lánaimseartha
 • comhdheiseanna a chinntiú inár gcleachtais fostaíochta
 • athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais agus ar nósanna imeachta fostaíochta nuair is gá chun cothroime a chinntiú, agus iad a nuashonrú freisin chun athruithe sa dlí nó sa dea-chleachtas a chur san áireamh
 • ár bhfostaithe go léir a spreagadh chun a lánacmhainneacht a bhaint amach
 • a chinntiú go dtugtar deis do gach fostaí forbairt agus dul chun cinn a dhéanamh laistigh den Chuideachta ar bhonn cumais agus fiúntais

Maidir lenár bhfostaithe déanfaidh Iarnród Éireann:

 • leanúint ar aghaidh ag feabhsú agus ag forbairt inrochtaineachta ar ár seirbhísí
 • seirbhís a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais gach duine
 • a chinntiú go bhfuil rochtain ar thaisteal agus faisnéis faoi thaisteal ar fáil do níos mó saoránach
 • leanúint ar aghaidh ag dul i dteagmháil lenár bpaisinéir a bhfuil lagú soghluaisteachta orthu trínár bhfóraim ghrúpa úsáideoirí

Tá sé de fhreagracht ar ár mbainisteoirí agus ar ár bhfoireann a chinntiú go bhfuil gcuirtear fáilte roimh chustaiméirí agus a gcomhfhostaithe san ionad oibre, sna stáisiúin iarnróid agus sna traenacha.

Cinnteoimid go bhfuilimid comhsheasmhach maidir leis na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 -2015 1998-2015 agus leis na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000-2015 i soláthar seirbhísí dár gcustaiméirí. Sa dá Acht, cuirtear cosc ar idirdhealú i soláthar fostaíochta agus seirbhíse ar naoi bhforas ar leith, is iad sin Aois, Cine, Inscne, Creideamh, Míchumas, Stádas Teaghlaigh, Stádas Sibhialta, Claonadh Gnéasach agus Ballraíocht i bPobal an Lucht Siúil.

Aithnímid go dtugtar cearta bunúsacha dár bhfostaithe, d’fhostaithe ionchasacha, do chonraitheoirí agus dár gcustaiméirí leis an Acht um Dhualgas na hEarnála Poiblí 2014

 • go ndéileálfar leo le meas agus dínit
 • go gcaithfear go cóir leo maidir leis na nósanna imeachta go léir in Iarnród Éireann

Ina theannta sin leanfaimid orainn ag cinntiú go dtabharfaimid aird ar:

 • deireadh a chur le hidirdhealú,
 • comhionannas a chur chun cinn
 • cearta daonna dár mball foirne agus dár ndaoine a soláthraímid seirbhísí dóibh a chosaint

Creideann Iarnród Éireann go dtacófar lenár misean, lenár bhfís agus lenár luachanna, má chuirimid luach ar ár bhfoireann, ar ár gconraitheoirí agus ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad don chustaiméir Ar an mbonn seo leanfaimid orainn ag forbairt timpeallachta ina n-urramaítear éagsúlacht na foirne, na gconraitheoirí agus na gcustaiméirí.

Teagmháil

Ríomhphost: comhionannas@irishrail.ie

 

Barr