Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

 • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
 • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

 • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise chuig Iarnród Éireann

Cad é an tAcht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014?

San tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014, cosnaítear ceart an phobail chun faisnéis a fháil sa mhéid agus is féidir atá ar aon dul le leas an phobail agus leis an gceart chun príobháideachais, faisnéis atá i seilbh na gcomhlachtaí poiblí, comhlachtaí eile a fhaigheann maoiniú ón Stát agus comhlachtaí áirithe eile nach ndéanann na heagraíochtaí sin a chur ar fáil go rialta. Tá rochtain ar fhaisnéis faoin Acht faoi réir díolúintí áirithe agus bíonn nósanna imeachta agus teorainneacha ama sonracha i gceist leis.

Cad iad na cearta atá agat faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014?

Bunaítear trí cheart reachtúla leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014:

 • An ceart chun taifid a leasú maidir le faisnéis phearsanta i gcás go bhfuil sí mícheart, neamhiomlán nó míthreorach
 • Ceart an duine aonair rochtain a fháil ar chúiseanna le cinntí a théann i bhfeidhm go díreach ar an duine sin
 • An ceart chun rochtana ar thaifid atá i seilbh Ranna Rialtais agus aonán poiblí eile a thagann faoi shainchúram an ghnímh

Is é cuspóir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 a chinntiú go bhfeidhmíonn an pobal an trí cheart reachtúla thuasluaite maidir le rochtain a fháil ar thaifid. Is féidir le duine aonair iarraidh ar Iarnród Éireann:

 • Aon taifid a bhaineann leo go pearsanta, is cuma cén uair a cruthaíodh iad
 • Gach taifead eile a cruthaíodh tar éis 21 Aibreán 2008

Cad is taifead ann faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014?

Is féidir taifead a shainmhíniú mar:

 • leabhar nó ábhar scríofa nó clóite eile i bhfoirm ar bith (lena n-áirítear in aon ghléas leictreonach nó i bhfoirm inléite meaisín),
 • léarscáil, plean nó líníocht,
 • diosca, téip nó gléas meicniúil nó leictreonach eile ina bhfuil sonraí seachas íomhánna amhairc corpraithe ionas go mbeidís in ann, le cabhair nó gan í trealaimh mheicniúil nó leictreonach éigin eile, iad a atáirgeadh ón diosca, ón téip nó ó ghléas eile
 • scannán, téip nó gléas meicniúil nó leictreonach eile ina bhfuil sonraí seachas íomhánna amhairc corpraithe ionas go mbeidís in ann, le cabhair nó gan í trealaimh mheicniúil nó leictreonach éigin eile, iad a atáirgeadh ón scannán, ón diosca, ón téip nó ó ghléas eile,
 • measfar, chun críocha an Achta seo, go ndearnadh cóip nó cuid d'aon rud a thagann faoi réim mhír (a), (b), (c) nó (d), agus , cóip, in aon fhoirm, de thaifead, a chruthú ag an am céanna leis an taifead.

Sula ndéanann tú cinneadh iarraidh ar fhaisnéis faoi Shaoráil Faisnéise (SF)?

Sula ndéanann tú cinneadh iarraidh ar fhaisnéis faoi Shaoráil Faisnéise (SF) ó Iarnród Éireann, cén fáth nach mbreathnaíonn tú ar ár dtaifid d’iarratais ar Shaoráil Faisnéise? B’fhéidir go bhfuil an fhaisnéis atá uait ar fáil cheana féin.

Conas iarratas SF a dhéanamh chuig Iarnród Éireann?

Agus iarratas SF á dhéanamh agat, comhlánaigh an fhoirm iarratais agus seol ar aghaidh chuig
an Oifigeach SF, Iarnród Éireann, Stáisiún Uí Chonghaile, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, nó
seol ríomhphost chuig  foi@irishrail.ie.

Cliceáil anseo chun Scéim Foilseacháin Iarnród Éireann a íoslódáil

Má theastaíonn cúnamh breise uait le hiarratas SF a dhéanamh, déan teagmháil le do thoil le foi@irishrail.ie(01) 7034293.

Taifid Iarratas ar SF

Sula gcinneann tú iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoi Shaoráil Faisnéise ó Iarnród Éireann, cén fáth nach ndéanann tú iniúchadh ar ár dtaifid iarratais maidir le Shaoráil Faisnéise?

Barr