Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí
Sealbhóir Pas Saorthaistil nó Thicéid Bhailí

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád agus sanntar suíochán atá curtha in áirithe i gcás ina bhfuil sé ar fáil. Ba chóir do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go dtí an Chéad Ghrád, an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Roghnaigh gach aon phaisinéir a bhfuil an cineál ticéid seo uathu

An Rogha is Dealraithí a Roghnófar do Líne DART+ an Iarthair

Mar thoradh ar na réamh-staidéir mheasúnaithe aithníodh na Roghanna is Dealraithí a Roghnófar do gach gné den tionscadal.

Tá an tionscadal roinnte ina chodanna ina dtugtar cur síos ar an tionscadal i dtreo thoir thiar, mar a leanas:

DART West Logo

Oibreacha líneacha ginearálta

Leis an tionscadal beidh gá le nuachóiriú agus modhnuithe ar an líne iarnróid / oibreacha líneacha atá ann i ngach cuid den tionscadal. I measc cuid de na príomhoibreacha bonneagair a bheidh ag teastáil beidh:

 • Trealamh leictrithe lasnairde feadh méide iomláine na líne iarnróid. Beidh sé seo cosúil leis an stíl a úsáidtear faoi láthair ar an líonra DART atá ann.
 • Teastóidh fostáisiúin ag eatraimh feadh na líne iarnróid chun cumhacht a sholáthar don líonra.
 • Beidh uasghrádú comharthaíochta agus comharthaíocht bhreise ag teastáil ar an mbonneagar uasghrádaithe.
 • Beidh gá le comhéadain le fóntais atá ann cheana, cóireálacha teorann, oibreacha draenála, bainistíocht fásra agus oibreacha coimhdeacha eile ar feadh fhad an tionscadail.
 • Oibreacha ag teastáil ag droichid iarnróid atá ann cheana. Tá roinnt roghanna á mbreithniú ag droichid iarnróid atá ann cheana nach soláthraíonn an glanspás/spás cloiginn is gá chun na línte cumhachta lasnairde a sholáthar, ina measc seo tá:
  • Modhnú ar struchtúr an droichid atá ann
  • An rian iarnróid a ísliú faoin droichead
  • Réitigh speisialaithe leictreacha a sholáthar le glanspás
  • Deireadh a chur leis an struchtúr atá ann agus struchtúr malartach a sholáthar ag an áit chéanna nó in áit eile.

Feabhsúcháin ar lár na cathrach

Stáisiún Uí Chonghaile

Tá Stáisiún Uí Chonghaile ar cheann de na príomhstáisiúin iarnróid i mBaile Átha Cliath agus pointe fócasach do líonra Iarnród Éireann.

Tá an stáisiún inniu comhdhéanta de:

 • Ardáin 1, 2, 3 agus 4 a úsáidtear go príomha le haghaidh Fiontar Bhéal Feirste, Shligigh agus seirbhísí comaitéireachta go Maigh Nuad agus Droichead Átha.
 • Úsáidtear ardáin 5, 6 agus 7 le haghaidh seirbhísí DART, Maigh Nuad, Droichead Átha agus Tollán Pháirc an Fhionnuisce
 • I coimpléasc an stáisiúin, cuimsítear roinnt bóithre coinneála (páirceáil traenach) agus seid cothabhála, a úsáidtear go príomha chun freastal ar an sraith traenach Enterprise(Fiontar).

 

Is í an phríomhcheist leis an leagan amach reatha ná go bhfuil na hardáin teirminéil ar an taobh thoir den stáisiún, cé go bhfuil na hardáin tríd an taobh thiar den stáisiún. Tá acmhainn an stáisiúin srianta ag líon na dtraenacha agus ag coinbhleachtaí trasnaithe rianta. Tá DART + ag iarraidh an rochtain thuaidh ar línte iarnróid Stáisiún Uí Chonghaile a mhodhnú le huasghrádú ar an mbonneagar atá ann cheana chun an méadú ar acmhainn a éascú.

Amharc ar rianta ar an mbealach isteach ó thuaidh chuig Stáisiún Uí Chonghaile lena dtaispeántar trasrianta iolracha a chuireann srian ar acmhainn

Stáisiún Duga Spencer

Tá an Stáisiún Dugthailte atá ann cheana soir ó dheas ó Stáisiún Uí Chonghaile agus feidhmíonn sé mar stáisiún cinn aistir róshreafa go Stáisiún Uí Chonghaile ag na buaicuaireanta ar maidin agus sa tráthnóna. Tá oibreacha DART + ag iarraidh úsáid níos tairbhí a bhaint as Stáisiún Duga Spencer, ionas go n-oibreoidh Stáisiún Duga Spencer agus Stáisiún Uí Chonghaile araon ar bhealach níos éifeachtaí le chéile chun freastal ar mhinicíocht mhéadaithe phleanáilte na seirbhísí a rachaidh chun leasa gach bealach GDA.

Faoi réir tuilleadh measúnaithe, tá DART + ag iarraidh Stáisiún na nDugthailte a athlonnú go Duga Spencer in aice le Stad Luas Duga Spencer chun an acmhainn iarnróid fhoriomlán i Lár na Cathrach a mhéadú, ionas go bhféadtar freastal níos fearr ar limistéar na nDugthailte agus chun an acmhainn idirmhalartaithe le Luas a uasmhéadú. 

Graphic showing schematic diagram of DART+ Programme

Grafaic ina dtaispeántar léaráid scéimreach de Chlár DART+
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

Lár na Cathrach go Baile Phib/ Glas Naíon

Tá sé beartaithe go ndéanfar an dá líne atá ann idir Uí Chonghaile agus Duga Spencer go Baile Phib/ Glas Naíon a leictriú le suiteáil trealaimh leictrigh lasnairde, uasghrádú gaolmhar, athchomharthaíocht, teileachumarsáid, fostáisiúin leictreachais agus ardú uchtbhalla de réir mar is gá.

Tagann an dá líne iarnróid, línte Thuaisceart Mhaigh Nuad agus Tollán Pháirc an Fhionnuisce le chéile ag Baile Phib/ Glas Naíon, siar ó Dhroichead Cross Guns.

Ag Baile Phib/ Glas Naíon, moltar stáisiún nua lán-chomhtháite a fhreastalóidh ar thionscadal DART + Líne Mhaigh Nuad agus an tionscadal MetroLink atá beartaithe. Tá Iarnród Éireann agus Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) ag comhoibriú chun an stáisiún nua seo a sholáthar lena gcuimseofar:

 • Stáisiún dromchla DART +. Beidh treoshuíomh thoir-thiar ag an stáisiún ar an dá líne Iarnród Éireann (línte Thuaisceart Mhaigh Nuad agus Tollán Pháirc an Fhionnuisce);
 • Beidh treoshuíomh thuaidh-theas ag stáisiún faoi thalamh MetroLink;
 • Comhbhealach roinnte le lánpháirtiú iomlán paisinéirí; agus
 • Rochtain ar leibhéal na sráide agus feabhsúcháin ar an bhfearann poiblí.

Léargas ealaíontóirí ar Stáisiún Ghlas Naíon beartaithe (ag Baile Phib) agus feabhsuithe ar an bhfearann poiblí (Foinse na híomhá: www.MetroLink.ie)

Oibreacha ag teastáil ag droichid iarnróid atá ann cheana

Aithníodh roinnt droichid iarnróid nach bhfuil glanspás leordhóthanach acu chun freastal ar an trealamh leictrigh lasnairde, mar shampla ag Droichead Newcomen ar Bhóthar na Trá Thuaidh. Tá roghanna á mbreithniú faoi láthair ag na suíomhanna seo ar nós modhnuithe droichid atá faoi réir staidéar breise. Tá gach droichead eile ar feadh na coda seo á mheas faoi láthair chun glanspásanna agus oibreacha féideartha a theastaíonn sna suíomhanna sin a dhearbhú.

Baile Phib/Glas Naíon go Stáisiún Chluain Saileach

Idir Baile Phib/Glas Naíon agus Stáisiún Chluain Saileach ritheann líne Mhaigh Nuad taobh leis an gCanáil Ríoga. Téann an líne trí Stáisiún Droichead Broom, áit a gcomhéadaíonn sí leis an Luas. Ag taisteal i dtreo an iarthair tá na stáisiúin seo a leanas ar an líne feadh na coda seo:  Stáisiún Bhaile na Fuinseoige, Stáisiún Bhealach na Páirce Bhóthar na hUaimhe, Stáisiún Chaisleán Cnucha, Stáisiún Chúil Mhín agus Stáisiún Chluain Saileach.

 

Síneann an chuid seo den scéim siar ó Stáisiún Chluain Saileach áit a bhfuil an líne ina spor ó thuaidh feadh líne M3 Bhealach na Páirce go Dún Búinne.

Tá na crosairí comhréidh ar an gcuid seo den dorchla iarnróid ag cur srian ar acmhainn na traenach ar an gconair iarnróid faoi láthair. 

Amharc ón aer de stáisiúin chomhtháite iarnróid Broombridge agus LUAS

D’fhonn líonra iompair nua-aimseartha a sholáthar agus chun an méadú riachtanach ar mhinicíocht agus acmhainn traenach a bhaint amach, moltar na ceithre chrosaire comhréidh a dhúnadh go buan ar feadh na coda seo agus crosairí droichid nua a sholáthar ag láithreacha oiriúnacha in ionad crosairí comhréidh a dhúnadh.

Mar gheall ar an minicíocht mhéadaithe traenach atá beartaithe, ní féidir na crosairí comhréidh seo a choinneáil. Cuirfidh dúnadh na gcrosairí comhréidh seo feabhas ar éifeachtúlachtaí traenach, ar shábháilteacht agus bainfear comhéadain agus na moilleanna gaolmhara atá ar an líonra bóithre.

Sna hailt seo a leanas, tugtar breac-chuntas ar an bpróiseas roghnaithe roghanna agus cuirtear an Rogha Is Dealraithí a Roghnófar i láthair chun aghaidh a thabhairt ar dhúnadh crosaire comhréidh le rochtana athsholáthair feadh na coda seo den líne Mhaigh Nuad. Déantar cur síos orthu seo ón oirthear go dtí an iarthar mar seo a leanas:

Crosaire comhréidh Bhaile na Fuinseoige

Leis an Rogha Is Dealraithí a Roghnófar soláthrófar droichead bóthair nua faoin iarnród agus an chanáil siar ó Chrosaire comhréidh Bhaile na Fuinseoige atá ann ar feadh líne lána an Mhuilinn lena n-éascaítear droichead nua bóthair d'fheithiclí lena n-áirítear saoráidí do choisithe agus do rothair.

Emerging Preferred Option at Ashtown Level Crossing Replacement

An Rogha Is Dealraithí a Roghnófar ag Athsholáthar Chrosaire comhréidh Bhaile na Fuinseoige
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

Crosaire comhréidh Chúil Mhín

Leis an Rogha Is Dealraithí a Roghnófar soláthrófar droichead bóthair nua thar an líne iarnróid agus an chanáil a nascann ó thuaidh ó Garrán Naomh Mochta/Cúirt Stáisiúin  agus ó dheas ó Bhóthar Cúirte Choill na hAbhann. Soláthrófar droichead neamhspleách do choisithe agus do rothair thar an líne iarnróid díreach in aice le Stáisiún Chúil Mhín.

 

Emerging Preferred Option at Coolmine Level Crossing Replacement

An Rogha Rotharbhealaigh is Dealraithí a Roghnófar ag Crosaire Comhréidh Chúil Mhín a Athsholáthrófar
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

 

Emerging Preferred Option at Coolmine Level Crossing Replacement

 

An Rogha Tardhroichid is Dealraithí a Roghnófar ag Crosaire Comhréidh Chúil Mhín a Athsholáthrófar

Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

 

Crosaire comhréidh Bhaile an Phortaigh

Leis an Rogha Is Dealraithí a Roghnófar soláthrófar droichead nua do choisithe agus do rothair thar an iarnród ag an gcrosaire atá ann cheana. Úsáidfidh trácht feithiclí an líonra bóithre áitiúil atá ann cheana lena n-áirítear Bóthar Bhaile an Diosualaigh (R121 ag droichead an Dr. Troy).

Emerging Preferred Option at Porterstown Level Crossing Replacement

An Rogha Is Dealraithí a Roghnófar ag Athsholáthar Chrosaire Comhréidh Bhaile an Phortaigh
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

Crosaire comhréidh Chluain Saileach

Leis an Rogha Is Dealraithí a Roghnófar soláthrófar droichead nua do choisithe agus do rothair thar an iarnród siar ón gcrosaire comhréidh atá ann cheana. I bhfianaise na sreafaí tráchta ísle a bhaineann úsáid as an gcrosaire comhréidh, in éineacht leis an droichead bóthair nua atá beartaithe ag Baile an Bhearbóraigh ar an taobh thiar, agus Nascbhóthar Bhaile an Diosualaigh thoir ón gcrosaire, socraíodh gurb é an réiteach is fearr is féidir teacht air ná droichead do choisithe agus do rothaithe a sholáthar.

Emerging Preferred Option Clonsilla Level Crossing Replacement

An Rogha Is Dealraithí a Roghnófar ag Athsholáthar Chrosaire comhréidh Chluain Saileach
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

Oibreacha ag teastáil ag droichid iarnróid atá ann cheana

Aithníodh nach bhfuil glanspás leordhóthanach ag droichid iarnróid ag Caisleán Cnucha agus Broombridge chun freastal ar an trealamh leictreach lasnairde. Tá roghanna á mbreithniú faoi láthair ag na suíomhanna seo ar nós modhnuithe droichid atá faoi réir staidéar breise. Tá gach droichead eile ar feadh na coda seo á mheas faoi láthair chun glanspásanna agus oibreacha féideartha a bheigh riachtanach a dhearbhú.

Stáisiún Chluain Saileach - Stáisiún Lasta Mhaigh Nuad

Idir Stáisiún Chluain Saileach agus an stáisiún lasta beartaithe leanann an líne iarnróid atá ann go comhthreomhar agus ó thuaidh ón gCanáil Ríoga, ag dul trí Stáisiún Confey Léim an Bhradáin Confaí, Stáisiún Léim an Bhradáin (Droichead Louisa), agus Stáisiún Mhaigh Nuad.

Sa chuid seo den scéim tá dhá chrosaire comhréidh ann a aithníodh go ndéanfar iad a dhúnadh ag Baile an Bhearbóraigh agus Baile an Bhlácaigh.

Crosaire Comhréidh Iarnróid Bhaile an Bhearbóraigh

Leis an Rogha Is Dealraithí a Roghnófar soláthrófar droichead bóthair nua thar an líne iarnróid agus an chanáil, ó dheas ón gcrosaire reatha agus ag nascadh an R121 atá ann soir ón iarnród le Lána Bhaile an Bhearbóraigh siar ón líne iarnróid.

Emerging Preferred Option Barberstown Level Crossing Replacement

An Rogha Is Dealraithí a Roghnófar ag Athsholáthar Chrosaire Comhréidh Bhaile an Bhearbóraigh 
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

Emerging Preferred Option Barberstown Level Crossing Replacement

Emerging Preferred Option at Barberstown Level Crossing Replacement
Click on image to enlarge

Crosaire Comhréidh Iarnróid Bhaile an Bhlácaigh

Ní hé an Rogha Is Dealraithí a Roghnófar bonneagar athsholáthair a sholáthar tar éis don chrosaire comhréidh a bheith dúnta. Beidh rochtain agus atreorú tríd an líonra bóithre áitiúil agus R449 soir ón gcrosbhealach.

Oibreacha ag teastáil ag droichid iarnróid atá ann cheana

Droichid thar iarnróid ar nós Droichead Jackson (struchtúr cosanta) ar bhóthar an L5041 siar ó Mhaigh Nuad nach bhfuil dóthain glanspáis ann chun freastal ar an trealamh leictreach lasnairde. Tá roghanna á mbreithniú faoi láthair ag na suíomhanna seo ar nós modhnú droichid atá faoi réir staidéar breise. Tá gach droichead eile ar feadh na coda seo á mheas faoi láthair chun glanspásanna agus oibreacha féideartha a theastaíonn sna suíomhanna sin a dhearbhú.

Stáisiún lasta siar ó Mhaigh Nuad

Idir Maigh Nuad agus an lasta beartaithe déanfar an rian aonlíne reatha a uasghrádú go dtí rian dúbailte.  Beidh an rian nua seo suite ó thuaidh ón rian líne aonair atá ann cheana agus ó dheas ón gCanáil Ríoga. Beidh an lasta beartaithe suite siar ó Mhaigh Nuad agus ó dheas ón líne iarnróid agus ón gcanáil. Úsáidfear é le haghaidh cothabhála agus coinneála traenach.

Suíomh beartaithe den stáisiún lasta in Iarthar Mhaigh Nuad

Suíomh beartaithe den stáisiún lasta in Iarthar Mhaigh Nuad
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

Cuimseofar sa lasta beartaithe príomhfhoirgneamh lasta agus seid chothabhála, foirgneamh oifige agus riaracháin, saoráidí níocháin agus glantacháin traenach chomh maith le háiseanna cothabhála eile. Cuimseofar rian trialach, coinneáil le haghaidh traenacha, stóráil, fostáisiún leictreach, páirceáil foirne agus áiseanna don fhoireann. 

Bealach rochtana don stáisiún lasta

Sa Rogha Is Dealraithí A Roghnófar chun rochtain a sholáthar ar an lasta, úsáidfear an líonra bóithre atá ann cheana le haghaidh fhormhór an bhealaigh agus ní bheidh ach mionathruithe riachtanach.

Beidh an rochtain ón R148 ina mbeidh gá leis an droichead talún talmhaíochta príobháideach atá ann cheana (OB24) a scartáil agus  tógfar droichead níos leithne athsholáthair thar na rianta dúbailte chun rochtain d'fheithiclí a éascú. Leis an droichead atá beartaithe, éascófar nasc nua leis an R148 a théann thar an Chanáil Ríoga agus an líne iarnróid a sholáthraíonn an rochtain riachtanach ar an stáisiún lasta atá beartaithe. 

Bealach  Is Dealraithí A Roghnófar chuig an stáisiún lasta beartaithe

Bealach  Is Dealraithí A Roghnófar chuig an stáisiún lasta beartaithe
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

Stáisiún Chluain Saileach - M3 Bhealach na Páirce

Siar ó Stáisiún Chluain Saileach tá an líne roinnt, le líne amháin ag dul amach i dtreo Mhaigh Nuad agus an líne eile i dtreo M3 Bhealach na Páirce. Téann líne M3 Bhealach na Páirce ó thuaidh ag dul trí Stáisiún Hansfield agus Stáisiún Dhún Búinne sula gcríochnaíonn sí ag Stáisiún M3 Bhealach na Páirce atá suite ó thuaidh ó Dhún Búinne agus siar ó Acomhal 5 amach ó Mhótarbhealach an M3.

Déanfar an líne a leictriú, trí threalamh leictreach lasnairde a shuiteáil, uasghrádú gaolmhar ar chomharthaí agus ar chumarsáid, agus trí fhostáisiúin leictreacha a sholáthar de réir mar is gá.

Tá roinnt droichid iarnróid á meas faoi láthair chun na roghanna atá ar fáil a chinneadh chun na himréitigh riachtanacha a sholáthar don trealamh leictreach lasnairde.

Priontáil
Barr