Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin

Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin
Áirithintí Suíocháin Amháin

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád. Ba cheart do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go ticéad sa Chéad Ghrád an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Comhairliúchán Poiblí Líne DART+ an Iarthair

Is é tionscadal DART+ an Iarthair an chéad cheann de na tionscadail bhonneagair den chlár a chuirfear ar fáil.

.

Fáilte

Fáilte chuig tionscadal DART + Líne Mhaigh Nuad. Leis an tionscadal seo, cuirfear seirbhís iarnróid inbhuanaithe, leictrithe, iontaofa agus níos minice ar fáil, rud a chuirfidh feabhas ar an acmhainn ar an líne Mhaigh Nuad agus M3 Bealach na Páirc go conairí iarnróid i lár na cathrach.

Táimid ag tabhairt faoi Chomhairliúchán Poiblí ar an Rogha is Dealraithí a Roghnófar do thionscadal DART + Líne Mhaigh Nuad. Is éard atá sa comhairliúchán seo ná ár gcuireadh duit do thuairimí ar ár bpleananna a inis dúinn, mar úsáideoir ionchasach na seirbhíse nó duine a d’fhéadfadh tionchar a bheith ag an bhforbairt air.

Bainfear an méid seo amach leis an tionscadal:

  • Féachfaidh DART + le hacmhainn a mhéadú ón minicíocht atá ann cheana de 7 dtraein san uair in aghaidh na treorach a mhéadú suas go dtí 15 traenach san uair in aghaidh na treorach faoi réir éilimh.
  • Méadóidh acmhainn paisinéirí ó 4,500 in 2019 go 13,750 paisinéir in 2025.

Laghdú ar astaíochtaí carbóin agus tacú le pobail atá ag fás, gnó agus forbairt sa todhchaí le seirbhís chomhtháite iompair phoiblí ar ardchaighdeán de réir bheartas an Rialtais lena n-áirítear an Creat Pleanála Náisiúnta agus an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Úsáidfear d’eolas áitiúil don dearadh, cuideoidh sé linn an tionscadal a fheabhsú agus cinnteoidh sé go dea-rud a bheidh sa tionscadal duit féin agus do na pobail a bhfreastalóidh an tionscadal orthu.

Tá DART + Líne Mhaigh Nuad ag iarraidh an acmhainn iarnróid ar Líne Mhaigh Nuad a mhéadú go suntasach. Is féidir é seo a bhaint amach trí athrú go traenacha DART leictrithe, ardchumais agus minicíocht na dtraenacha a mhéadú de réir éilimh. 

Graphic showing schematic diagram of DART+ Programme

Grafaic ina dtaispeántar léaráid scéimreach de Chlár DART+
Cliceáil an íomhá chun í a mhéadú

 

Le seachadadh an tionscadail seo, tabharfar tacaíocht do na pobail atá gar don líne iarnróid agus tacóidh sé le forbairt inbhuanaithe sa todhchaí, chomh maith. Freastalóidh sé ar gach stáisiún atá ar an gconair iarnróid idir Stáisiún Mhaigh Nuad agus Stáisiún Bhealach na Páirce M3 go Stáisiún Uí Chonghaile agus Stáisiún Duga Spencer ag baint úsáide as cumhacht leictreach a bhfuil lorg carbóin níos ísle aici ná na traenacha díosail atá ann faoi láthair. Le minicíocht agus cáilíocht na seirbhíse a chuirfear ar fáil, tabharfar rogha eile inmharthana iompair do phobail atá ar an mbealach agus cuideoidh sé le daoine a spreagadh gan gluaisteán príobháideach a úsáid. Cuideoidh sé seo le hÉirinn astaíochtaí gás ceaptha teasa ó iompar a laghdú agus cuideoidh sé le dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Den chuid is mó, leanfaidh leictriú na líne iarnróid an chonair iarnróid atá ann cheana. Beidh gá le hidirghabhálacha lasmuigh de thailte Iarnród Éireann ag roinnt áiteanna le haghaidh roinnt d’eilimintí na scéime ar nós:

  • Athsholáthar crosaire comhréidh;
  • Stáisiún lasta beartaithe;
  • Tógáil d’fhostáisiúin (chun soláthar cumhachta don líne a éascú), agus;
  • Oibreacha coimhdeacha atá riachtanach don tionscadal.....
View of passengers boarding existing DART services

Príomhghnéithe bonneagracha

Lorgaíonn DART+ Mhaigh Nuad leis an iarnród reatha a nuachóiriú agus a bharrfheabhsú idir Stáisiún Uí Chonghaile agus Duga Spencer agus idir Maigh Nuad agus Bealach na Páirce M3. Is éard a bhainfidh leis seo ná leictriú an bhealaigh iomláin agus idirghabháil scoite a dhéanamh chun bacainní a bhaint.

Féach ar Phríomhghnéithe Bonneagracha
DARTMaynooth Key Infrastructure Elements

 

 

Léarscáil de Bhealach DART+ an Iarthair

Síneann an tionscadal ar feadh thart ar 40 ciliméadar ó Stáisiún Uí Chonghaile agus Duga Spencer go dtí Maigh Nuad agus Bealach na Páirce M3. Tá 13 stáisiún feadh an bhealaigh faoi láthair, agus tá stáisiún breise á thógáil faoi láthair ag Baile Pheiléid, a dhéanfaidh paisinéirí a iompar isteach agus amach ó lár na cathrach. Déanfaidh Líne Mhaigh Nuad DART+ ceangal freisin leis an MetroLink a bheartaítear ag Stáisiún Acomhal Ghlas Naíon.

Féach ar an Léarscáil den Bhealach
DART Plus Maynooth Route Map

 

 

Tairbhí Líne DART+ an Iarthair

Beidh éifeachtaí forleathana dearfacha iompair ag an tionscadal seo trí chóras iompair inbhuanaithe a sholáthar a bhfuil acmhainn mhéadaithe phaisinéirí aige. Cruthóidh seo tairbhí do phobail reatha agus amach anseo feadh chonair an iarnróid agus cabhróidh sé le brath ar ghluaisteáin a laghdú.

Féach ar Thairbhí
DART Plus Maynooth Benefits

 

 

An Rogha is Dealraithí a Roghnófar

Sainaithníodh na Roghanna is Dealraithí a Roghnófar mar thoradh ar na staidéir mheasúnaithe a rinneadh ar na réamhroghanna Roghanna faoi mar a cuireadh i láthair iad.

Féach ar na Roghanna is Dealraithí a Roghnófar

 

 

Próiseas comhairliúcháin phoiblí

Tá rannpháirtíocht an phobail ina príomhghné de sheachadadh mórthionscadal bonneagair ar nós DART+ Líne Mhaigh Nuad.

Féach ar Eolas faoin gComhairliúchán Poiblí
Public Consultation

 

 

Na Chéad Chéimeanna Eile

Tiocfaidh tú ar eolas anseo faoi roghnú na roghanna agus faoi fhorbairt dearaidh, faoi phróiseas an Ordaithe Iarnróid agus faoi réadmhaoin a fháil.

Féach ar na Chéad Chéimeanna Eile

 

 

Acmhainní agus Earraí Áisiúla le hÍoslódáil

Tiocfaidh tú anseo ar ábhar áisiúil a bhaineann le Líne DART+ an Iarthairar féidir leat iad a íoslódáil. 

Féach ar Íoslódálacha

Conas a bheith páirteach / Contact Us

Tá d'aiseolas tábhachtach dúinn. Má bhíonn aon cheist agat nó bhíonn aon imní ort, déan teagmháil linn le do thoil:

Téigh i dteagmháil linn trí na bealaí seo a leanas:

  1. Fónlíne: (01) 823 5127  
  2. Ríomhphost: DARTMaynooth@irishrail.ie
  3. Seoladh Poist: 

Oifigeach Idirchaidrimh Pobail

DART + Maigh Nuad

Iarnród Éireann 

Oibreacha Inse Chór

Paráid Inse Chór

Baile Átha Cliath 8

D08 K6Y3

Priontáil