Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

  • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
  • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

  • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Ionad Náisiúnta Nua um Rialú Traenach a Fhorbairt

Beidh an tIonad Náisiúnta Nua um Rialú Traenach (NTCC) mar an t-ionad Iarnród Éireann chun gluaiseachtaí traenach a bhainistiú agus a rialáil ar an líonra Iarnród Éireann. Soláthróidh an tionad faisnéis fíor-ama do chustaiméirí ag stáisiúin ar ár suíomh gréasáin agus ar ár n-ardáin sna meáin shóisialta.

Tá ionad rialaithe traenach lárnach Iarnród Éireann le hathsholáthar mar gheall ar shrianta acmhainne agus ar na córais TF ag teacht chun deireadh a saol.

Leis an tIonad Náisiúnta um Rialú Traenach, ligfear do chomhtháthú rialaithe comharthaíochta agus cumarsáide ar fud líonra iomlán Iarnród Éireann, rud a fhágfaidh go mbeidh ár mbainistíocht tráchta iarnróid níos éifeachtaí. . Buntáiste suntasach custaiméara a bheidh ag an NTCC nua ná feidhmíocht traenach mhéadaithe agus infhaighteacht faisnéise taistil fíor-ama cruinn d’fhonn turais a phleanáil.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Rialtas na hÉireann (tríd an Údarás Iompair Náisiúnta) do chéim fhorfheidhmithe an Ionaid Náisiúnta um Rialú Traenach mar chuid de Thionscadal Éireann 2040

Le do thoil glac le marketing-cookies chun an t-ábhar seo a fheiceáil.

Cúlra

Tá an Lárionad um Rialú Tráchta (CTC) de chuid Iarnród Éireann lonnaithe i Stáisiún Uí Chonghaile agus tá sé ann ó na 1970idí i leith, agus cuireadh síneadh suntasach leis sna 1980idí chun rialú an DART a éascú. Ós rud é go bhfuil Iarnród Éireann tar éis a bhonneagar riain, comharthaíochta agus cumarsáide a athsholáthar agus a uasghrádú, tá méadú tagtha ar an ualach oibre ar an CTC atá ann cheana agus tá sé ag feidhmiú anois ar lánacmhainn táirgthe agus le seanteicneolaíocht. Faoi láthair tá thart ar 75% den ghréasán iarnróid (thart ar 1500km) á rialú ón ionad reatha. Tá an 25% eile á rialú ag roinnt áiteanna áitiúla ar fud an líonra agus ní féidir iad a chomhtháthú leis an CTC reatha mar gheall ar na srianta cumais.

Stádás Faoi Láthair

Tugadh faoi mheasúnú suímh ilchritéar go déanach in 2016, a shainaithin Stáisiún Heuston mar an láthair ab fhearr don áis nua.

Ullmhaíodh iarratas alt 5 agus cuireadh faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath é. Faomhadh é seo sa samhradh de 2017 agus deimhníodh go bhfuil an áis díolmhaithe ó chead pleanála.

Bhí cás gnó ullmhaithe agus athbhreithnithe ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chomh maith, agus in 2019 measadh go raibh sé ag cloí leis an gComhchreat Measúnaithe.

D'iarr an tÚdarás Náisiúnta Iompair go n-éascódh Iarnród Éireann comhlonnú aonad tráchta cathrach an Gharda Síochána (AGS) móide na socruithe rialaithe tráchta arna bhfeidhmiú ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (DCC) isteach sa NTCC. Is deis uathúil é codanna lárnacha den chóras rialaithe iompair a shuíomh in aon fhoirgneamh amháin chun feabhas mór a chur ar chomhtháthú an iompair chun tairbhe fhoriomlán réigiún Bhaile Átha Cliath.

Rinneadh réamhdhearadh na saoráide in 2018 agus tá dearadh mionsonraithe an NTCC nua críochnaithe anois, lena n-ionchorpraítear riachtanais an Gharda Síochána agus Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuirfear tús leis an bpróiseas soláthair chun conraitheoir a cheapadh i lár 2019. Tógfar an foirgneamh chun cloí le caighdeáin um Fhoirgneamh nach mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh (NZEB). Tá sé beartaithe go mbeidh tógáil na saoráide críochnaithe faoi dheireadh 2021. Cuirfidh Iarnród Éireann, An Garda Síochána agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na córais amach agus a choimisiúnú ansin.

Tá sraith oibreacha cumasúcháin ar siúl faoi láthair, lena n-áirítear cuid de na taobhlínte atá ann cheana a bhaint. Leis na hoibreacha seo, ullmhófar an láithreán do na príomhoibreacha tógála.

Beidh gá le líon suntasach de na córais chomharthaíochta leagáide, teileachumarsáide agus leictriúcháin atá ann cheana a chomhéadanú leis an gCóras Bainistíochta Tráchta nua. Forbrófar na comhéadain seo le soláthróir an Chórais Bhainistíochta Tráchta, agus déanfar oibreacha chun na córais reatha a athchumrú.

Tugadh faoi phróiseas tairisceana chun an Córas Bainistíochta Tráchta nua a sholáthar in 2019. Bronnfar conradh chun an córas nua a cheannach in 2019. Meastar go gcríochnófar an dearadh, an fhorbairt, an monarú, an suiteáil, an tástáil agus an coimisiúnú agus na ceaduithe sábháilteachta don phríomhchóras ag Heuston in 2023, agus go bhforbrófar ionad cúltaca ina dhiaidh sin.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach le do thoil Ag Tógáil Lárionad Náisiúnta Um Rialú Traenacha.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tionscadal déan teagmháil le: -  ntcc@irishrail.ie

 

NTA Logo Project Ireland Logo

Barr