Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

 • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
 • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

 • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Infheistíocht i Traenacha Nua

D'fhonn tacú le seirbhísí iarnróid atá beartaithe faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2021 go 2030 a leathnú mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, agus chun freastal ar an éileamh atá ag dul i méid, tá dhá mhór-ordú flít idir láimhe ag Iarnród Éireann.

41 carr nua iarnróid

I mí Dheireadh Fómhair 2019, d’fhaomh an Rialtas ordú le haghaidh 41 carr nua iarnróid. Beidh siadsan mar charranna iarnróid den aicme 22000 sa bhreis a chiallaíonn go mbeidh 275 carr iarnróid ann sa bhflít seo.

Is ionann seo agus infheistíocht de €150 milliún. Cuireadh tús le seachadadh na gcarráistí i Meán Fómhair 2022.

The first of the new railcars have entered service on the Commuter and Intercity network as of February 2024, with the remaining new railcars due to enter service in the months to follow.

Carráistí Idirchathracha

Is ordú breise iad na 41 x carráiste nua Intercity atá ar ordú ó Mitsui agus Hyundai Rotem ó mhí na Nollag 2019 chun na traenacha idir-chathracha díosail atá ann cheana féin a oibríonn ar fud na tíre a leathnú. Is carráistí singil iad agus déanfaidh siad na traenacha atá ann cheana féin níos faide (beidh 5 charr ina 6 charr agus mar sin de) agus mar sin tá siad an-chosúil leis na feithiclí atá ann faoi láthair.

 1. Leithris – níl aon leithris feistithe ar na feithiclí seo, tá leithreas i ngach carráiste cheana féin ag na traenacha atá á síneadh. Tá limistéar ilchuspóireach suiteáilte ina ionad sin ina bhfuil 9 x suíochán smeach suas agus limistéar ina sheasamh le ráillí láimhe, stóráil rothar
 2. Toilleadh Rothair – Tá toilleadh ag an traein reatha do 2 x rothar cheana féin. Tá 2 spás rothair ainmnithe eile ag na carráistí breise seo (le strapaí suite) sa limistéar ilchuspóireach. Is féidir leis an limistéar ilchuspóireach seo freastal ar éagsúlacht úsáidí, áfach, mar shampla grúpa níos mó de rothair agus rothaithe ar an gcoinníoll go bhfreastalaítear orthu le linn an turais nó teaghlaigh le bugaithe agus mar sin de
 3. Cineál breosla – díosal de réir an chabhlaigh reatha. Tagann na carráistí seo réidh le haghaidh feistiú ceallraí hibrideach nuair a bheidh siad ar fáil go luath amach anseo.

Suas le 750 feithicil leictreach / feithicil hibrideach ceallra-leictreach

Chun tacú leis na méaduithe ar an acmhainn bonneagair a sholáthraíonn an clár DART + beidh gá le rothstoc breise.

Bhronn Iarnród Éireann, le tacaíocht ón NTA, an conradh don soláthraí Francach Alstom chun an flít is mó agus is inbhuanaithe i stair iompair phoiblí na hÉireann a sheachadadh i mí na Nollag 2021, do suas le 750 fheithicil faoi thiomáint leictreach / ceallraí thar thréimhse ama 10 mbliana.

Tá dhá ordú de 185 carráiste déanta go dtí seo, comhdhéanta de shé shraith de thraenacha leictreacha traidisiúnta cúig ghluaisteán agus trí shraith déag de thraenacha ceallraí-leictreacha cúig carráiste curtha isteach. Cé go bhfuiltear ag súil go mbeidh formhór na n-orduithe traenach ar thraenacha faoi thiomáint leictreach amháin, ligfidh an t-ordú tosaigh seo d’Iarnród Éireann méadaithe minicíochta agus acmhainne a sheachadadh ar fud an líonra fad a bhíonn an leictriú á chur ar aghaidh,i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus b'fhéidir i gceantar Comaitéireachta Chorcaí araon.

Chomh maith leis na méaduithe acmhainne a dhéanfar a sheachadadh tríd an gClár DART+ agus an Flít nua DART+ i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, rachaidh carráistí Intercity atá in úsáid faoi láthair ar sheirbhísí Comaitéireachta i bhfeidhm ar theacht na dtraenacha nua faoi chumhacht leictreach chun seirbhísí iarnróid eile a fheabhsú agus a neartú.

Tá sé i gceist orduithe ina dhiaidh sin a chur ar aon dul le seachadadh Chlár DART+, agus ar aon dul leis na ceanglais maidir le hathsholáthar ar an mbunchabhlach DART (ag dáta ó 1984) níos déanaí sa deich mbliana.

I ndeireadh na dála, beidh flít iomlán iarnróid do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA) agus suas le 80% de na turais iarnróid throma ar fad in Éirinn, leagtha síos do thodhchaí a d'fhéadfadh a bheith saor ó astaíochtaí.

Is infheistíocht réabhlóideach €2 bhilliún é Clár DART+ faoi Thionscadal Éireann 2040 chun an acmhainn a mhéadú faoi dhó agus leictriú líonra Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a mhéadú, rud a chiallaíonn go dtabharfar taisteal ar an DART agus na buntáistí ar fad a bhaineann leis do phobail nua agus iad atá ann cheana.

Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoin gClár foriomlán DART+ agus faoin bhFlít nua DART+ nua ar www.dartplus.ie.

Flít Nua DART

Tá dhá ordú déanta le Alstom Transport don flít nua DART go dtí seo:

 • Nollaig 2021: Traenacha gluaisteáin 19 x 5. Rachaidh siad i mbun seirbhíse do phaisinéirí ó lár na bliana 2025 ar aghaidh
 • Nollaig 2022: Traenacha gluaisteáin 18 x 5. Rachaidh siad i mbun seirbhíse do phaisinéirí ó 2026 ar aghaidh

Is é an príomh-chonradh ar feadh 10 mbliana a cheadaíonn suas le 750 gluaisteáin a cheannach ar bhonn scairt.

 1. Leithris – níl aon leithris feistithe ar na feithiclí seo ar aon dul leis an bhflít DART atá ann cheana féin. Dearadh le haghaidh toilleadh paisinéirí
 2. Toilleadh rothair – Tá 4 spás rothar in aghaidh na traenach agus 2 spás i ngach feithicil tosaigh agus deiridh. Cuirtear táille ar r-rothair ar fáil freisin.
 3. Cineál breosla – Tá an flít á chumhachtú go leictreach ó líne lasnairde. Ina theannta sin, tá stóras ceallraí ag 13 de na 19 dtraein a chumasaíonn gnáthoibriú ar línte lasmuigh den chóras líne lasnairde m.sh. Baile Átha Cliath Uí Chonghaile go Droichead Átha.
Barr