Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Roghnaigh dáta fillte
Am
Paisinéirí

Paisinéirí

Roghanna

cathaoir rothaí deilbhín Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha Míniú ar Thicéid mír.

passenger-seat icon Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin

Dialóg maidir le hÁirithintí Suíocháin Amháin
Áirithintí Suíocháin Amháin

Is rogha é seo do chustaiméirí a bhfuil Pas Saorthaistil, gnáth-thicéad/thicéid b(h)ailí, ticéad séasúrach/ticéid shéasúracha, ticéad/ticéid Coigilteora Cánach nó InterRail acu áit a chur in áirithe ar thraein sa ghnáthghrád. Ba cheart do chustaiméirí a bhfuil gnáth-thicéad bailí acu ach ar mian leo uasghrádú go ticéad sa Chéad Ghrád an rogha seo a úsáid freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig an rannán Míniú ar Thicéid mír.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Tionscnamh na gCrosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí

Forléargas ar an Tionscnamh

Tá Iarnród Éireann ag tabhairt faoi Thionscnamh na gCrosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí chun an cur chuige is fearr a shainaithint maidir le seacht gcrosaire chomhréidhe ar an bpríomhlíne ó Chorcaigh go Baile Átha Cliath a bhaint as/a uasghrádú. Tá na crosairí comhréidhe seo á mbaint as nó á n-uasghrádú chun timpeallacht níos sábháilte a sholáthar do na daoine atá ag cur fúthu gar don iarnród, chomh maith le seirbhís níos éifeachtúla a sholáthar do chustaiméirí uile Iarnród Éireann.

Faoi láthair, tá seacht gcrosaire chomhréidhe foireannaithe ag feidhmiú ar an líne ó Chorcaigh go Baile Átha Cliath, idir stáisiún Ghabhal Luimnigh agus stáisiún Mhala i gcontaetha Chorcaí agus Luimnigh. Tá na crosairí lonnaithe i gcuid den líne atá 24km ar fhad ar an teorainn idir Co. Chorcaí agus Co. Luimnigh, sna háiteanna seo a leanas:

Baile an Fhóntaigh; Baile Thomáis; Béalach Átha; An Baile Nua; Baile Uí Choscraigh; Seangánach; agus Cill na Mallach.

Map of Cork Level Crossings

Treochlár Chomhairliúchán an Tionscnaimh

Tá cuireadh á thabhairt do bhaill an phobail, do pháirtithe leasmhara, d’úinéirí talúin agus do chomhlachtaí forordaithe cur le forbairt Thionscnamh na gCrosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí trí chomhairliúchán agus rannpháirtíocht an phobail a chinntiú ag príomhchéimeanna an tionscnaimh, mar a leagtar amach i dTreochlár na gComhairliúchán Poiblí maidir le Crosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí

Treochlár na gComhairliúchán Poiblí maidir le Crosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí

Image of Cork Line Level Crossings Roadmap

Comhairliúchán Poiblí

Dúnta anois tá an comhairliúchán poiblí maidir leis an rogha thosaíochta chun crosaire comhréidh XC211 An Baile Nua a bhaint as a athrú ón mBealach Glas chuig an mBealach Gorm.

Bealach Gorm an Bhaile Nua XC211

Tá Tuarascáil maidir leis an Réamhdhearadh foilsithe ag Iarnród Éireann agus léirítear inti an réiteach molta maidir le crosaire comhréidh an Bhaile Nua XC211. Tá aiseolas á lorg againn ar an Tuarascáil maidir leis an Réamhdhearadh agus ar an Tuarascáil Scagthástála & Scóipeála maidir leis an Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT), agus ba mhaith linn aon tuairimí nó breathnóireachtaí eile maidir le Bealach Gorm an Bhaile Nua XC211 a fháil freisin.

Le Bealach Gorm an Bhaile Nua XC211 atá molta, tá sé beartaithe bóthar ceangail nua a chur ar fáil soir ón iarnród chun an bóthar áitiúil ar thaobh soir an chrosaire chomhréidh XC211 a nascadh leis an mbóthar áitiúil atá soir ó thuaidh ón gcrosaire comhréidh.

Tabharfar faoi chomhairliúchán poiblí 4 seachtaine ón 10 Feabhra 2020 go dtí an 6 Márta 2020 agus is féidir eolas maidir leis an gcomhairliúchán sin a fheiceáil agus a íoslódáil anseo le linn na tréimhse sin.

Cad a tharlóidh anois?

Déanfar athbhreithniú agus breithniú ar an aiseolas go léir a gheofar le linn thréimhse an chomhairliúcháin phoiblí mar chuid d’fhorbairt leanúnach an dearaidh i gcás gach ceann de na seacht gcrosaire chomhréidhe. Cuimseofar aiseolas iomchuí sa dearadh deiridh a leagfar amach le haghaidh Thionscnamh na gCrosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí agus sa Tuarascáil ar an Measúnacht Tionchair Timpeallachta a ghabhann leis.

Déanfar tuairisciú ar aighneachtaí ó dhaoine aonair gan ainmneacha a lua ach más aiseolas ó eagraíocht atá i gceist, luafar ainm na heagraíochta sin. Ní thabharfar freagra ar leith ar aighneachtaí ach déanfar achoimre orthu go léir i dtuarascáil chomhairliúcháin a fhoilseoidh aron irishrail.ie/CorkLineLevelCrossings.

Cuirfidh Tionscnamh na gCrosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí iarratas pleanála um Ordú Iarnróid faoi bhráid an Bhoird Pleanála in 2020 lena mheasúnú go neamhspleách.

Foilseacháin

Tuarascáil Scagthástála & Scóipeála maidir leis an Mheasúnacht Tionchair
Timpeallachta (MTT)
Tuarascáil maidir leis an Réamhdhearadh
Ceisteanna Coitianta

Maps and Drawings :

Déan teagmháil linn

Má tá ceist ar bith agat maidir leis na Crosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí, is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann an tionscnaimh ach ceann de na bealaí seo a leanas a roghnú:

  • Ríomhphost: CLLC@irishrail.ie
  • Post: Tionscnamh na gCrosairí Comhréidhe ar Líne Chorcaí, f/ch Jacobs,
    Eastáit Tionsclaíochta Mhachan, An Dúcharraig, Corcaigh, T12 HY54
Priontáil