Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

  • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
  • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

  • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Inbhuanaitheacht Shóisialta

In Iarnród Éireann táimid tiomanta do thacú le sochaí ilghnéitheach agus chuimsitheach trí chultúr atá dírithe ar an gcustaiméir a chothú, sábháilteacht a chur chun tosaigh, agus a chinntiú go bhfuil an t-iarnród inrochtana do gach duine ar mian leo é a úsáid.

Tá roinnt bealaí a bhfuilimid ag tabhairt faoi seo a chur i gcrích atá leagtha amach thíos.

Custaiméirí i gCroílár ár nGnó

Cinnteoidh ár gcultúr atá dírithe ar chustaiméirí go dtabharfar tosaíocht do riachtanais na gcustaiméirí go léir. Áirítear leis seo spriocanna poncúlachta agus iontaofachta a bhaint amach, feabhas a chur ar sheirbhísí paisinéirí chun a chinntiú go ndéantar modhanna taistil gníomhacha agus inbhuanaithe a chomhtháthú agus go ndírítear go tábhachtach ar inrochtaineacht custaiméirí.

Tá tosaíocht á thabhairt do flíteanna, do stáisiúin agus do chórais nua rochtain neamhspleách a bhaint amach do gach custaiméir ar ár seirbhísí agus tá comhairliúchán leanúnach ar siúl le custaiméirí faoi mhíchumas luaineachta agus le comhlachtaí ionadaíocha maidir le gach togra a bhaineann lena gcuid taistil.

Changing Places toilets are now available at Connolly, Heuston and Limerick stations.

Further Changing Places facilities are planned for Athlone, Galway, and Sligo.
Following feedback through our Disability User Group specifically from customers living with Autism, Asperger’s, Brain injuries, Alzheimer’s and Dementia, a Quieter Coach was introduced to offer an enhanced experience when travelling between Dublin and Cork. Also following the suggestion from this group sensory packs are now available free of charge for customers travelling by rail who may experience additional sensory challenges. The packs contain ear defenders, sunglasses and a fidget spinner.

Ceadóidh tabhairt isteach Oifigigh Seirbhíse do Chustaiméirí ar sheirbhísí Intercity taisteal saor ó fhógra do na seirbhísí sin agus cabhróidh críochnú an chláir athnuachana agus athsholáthair ardaitheoirí agus staighre creasa le níos mó custaiméirí úsáid a bhaint as ár seirbhísí gan chúnamh. Tacóidh trasfhoirmiú na gcóras faisnéise custaiméara chun faisnéis thráthúil chruinn a chinntiú sa stáisiún, lena n-áirítear bealaí a aimsiú, ar bord, agus taisteal á phleanáil ag tacú leis seo freisin. Athróidh an cabhlach nua DART+ inrochtaineacht ar ár gcarranna marthanacha i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus cuirfear an chéad cheann de na carráistí sin isteach i seirbhís i lár 2025.

Leanaimid de bheith ag obair le pobail agus Gardaí chun eachtraí iompair fhrithshóisialta a laghdú agus chun iarnród sábháilte a sholáthar do chách trí infheistíocht sábháilteachta spriocdhírithe lena n-áirítear rialú agus cosaint traenach.

Foghlaim níos mó faoinár dtiomantas dár gcustaiméirí anseo.

Foghlaim níos mó faoi Straitéis Iarnród Éireann Irish Rail 2020 – 2027 anseo.

Foghlaim níos mó faoi inrochtaineacht ar Iarnród Éireann

Fostóir roghnaithe, tiomanta don Chomhionannas, don Éagsúlacht agus don Chuimsitheacht

Táimid ag obair le bheith inár rogha fostóir trí thionscnaimh a thugann aghaidh ar chothromaíocht inscne, sláinte agus folláine agus comhionannas agus éagsúlacht agus tá muid aitheanta cheana féin as an obair atá á déanamh againn agus muid ar an tríú fostóir is fearr in Éirinn i measc cuideachtaí a fhostaíonn 200 duine nó níos mó sa suirbhé ar na hÁiteanna is Fearr chun Oibre sa Sunday Independent Statista in 2023. 

Táimid ag fostú céimithe thar dhisciplíní iomadúla, agus baineann mná le 34% de na céimithe uile isteach sa lucht saothair gach bliain.  Ó fhórsa saothair nach bhfuil ach 12% de mhná ann, tá 44% de na róil sinsearacha ceannaireachta in Iarnród Éireann anois ag mná, agus líon méadaitheach ban ag cur isteach ar chláir ard-acmhainneachta.

Soláthraíonn ár Líonra Mná san Iarnród deiseanna líonraithe agus tacaíocht foghlama agus forbartha do mhná laistigh den chuideachta. Tá sé mar sprioc againn faoin Sustainability in Motion líon na bhfostaithe mná a dhúbailt faoi 2030. Féach ar ár dtuarascáil ar Bhearna Pá Inscne 2023.  

Tá sé de sprioc againn sláinte agus folláine na foirne go léir a chosaint agus a chur chun cinn agus cloíonn ár gclár Sláinte & Folláine an cur chuige atá leagtha amach sa Chreat um Ionad Oibre Sláintiúil agus tá sé leabaithe inár straitéis chorparáideach. Táimid tiomanta do chomhionannas agus éagsúlacht san ionad oibre agus sna seirbhísí a chuirimid ar fáil. 

Our work to date has been recognised with Iarnród Éireann being awarded the Silver accreditation under the Irish Centre for Diversity’s Investors in Diversity Programme.

The report from the Irish Centre for Diversity makes recommendations for us to strengthen our performance in ED&I.

Leanfaimid ag obair lenár bhfostaithe, lenár gcustaiméirí, le gníomhaireachtaí seachtracha agus le grúpaí comhoiriúnacha eile chun dea-chleachtas san ionad oibre a fhorbairt dár bhfostaithe agus dár gcustaiméirí. Creidimid go dtacóidh luacháil ár bhfoireann, ár gconraitheoirí agus na seirbhísí a sholáthraíonn siad don chustaiméir lenár misean, ár bhfís agus ár luachanna. Ar an mbonn seo leanfaimid ag forbairt timpeallachta a thugann meas ar éagsúlacht na gcomhghleacaithe, na gconraitheoirí agus na gcustaiméirí.

Ball freagrach dár bpobal

Freastalaímid go díreach ar 145 pobal agus a ndobharcheantair níos leithne chomh maith le feidhmiú trí thírdhreacha éagsúla ar fud na tíre. Tá sé tábhachtach go gcuirfimid go dearfach leis na pobail sin, bíodh sé sin trínár seirbhísí traenach go díreach nó leis an gcaoi a ndéanaimid teagmháil le baill an phobail iad féin.

Déanaimid teagmháil ghníomhach le pobail chun feasacht ar thionscadail mhóra, oibreacha cothabhála nó athruithe ar an amchláir a chinntiú chun tuiscint a chinntiú ar conas a d’fhéadfadh siad seo dul i bhfeidhm ar an bpobal agus chun aon tionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith acu a mhaolú. Leanaimid de bheith ag tacú le feasacht meabhairshláinte go náisiúnta i measc pobail, ár gcustaiméirí agus ár gcomhghleacaithe, i gcomhpháirtíocht le carthanais agus le seirbhísí tacaíochta chun feasacht a chruthú agus a chinntiú gur féidir saincheisteanna meabhairshláinte a phlé gan stiogma. Cuidíonn tionscnaimh phobail ar nós feabhsú timpeallachta ​agus bithéagsúlacht timpeall ár líonra agus cláir ealaíon agus spóirt le tacaíocht a thabhairt dár bpobail. Ar cheann dár spriocanna faoin Straitéis Inbhuanaitheachta tá plandú pailneoirí i ngach stáisiún agus 100 acra de phlandáil dhúchasach ar thailte neamhoibríochtúla.

Bronnadh an Marc Gnó Ag Obair go Freagrach orainn, trí ghnó i bpobal Éireann, as ár gcur chuige i leith ár rannpháirtíochta pobail agus tionscnaimh inbhuanaitheachta.

Our station art programme incorporates community engagement and creativity to deliver colourful art pieces at our stations highlighting sustainability topics and local biodiversity.

Pride inspired art at Tara Street created by Claire Provost

Droichead Nua

Na Solláin

The art installation at Howth Junction and Donaghmede entitled ‘Actually I Can’ received recognition winning the Business to Arts Jim McNaughton Perpetual Award for Best Commissioning Practice.

Cuntasacht agus Trédhearcacht

Our sustainability progress is reported annually which ensures accountability and transparency. This also allows us demonstrate how new initiatives are strengthening our sustainability journey as well as identifying areas where our targets are proving challenging.

From the reporting year 2025 onwards Iarnród Éireann will meet the EU sustainability reporting requirements as set out under CSRD and will be reporting to the Dept. of Finance as required in 2026.

As part of CIÉ Group, a B rating as participants in the Carbon Disclosure Project – a particular achievement in the transport sector.

Mar chomhlacht tráchtála leathstáit táimid tiomanta do na cúig ghealltanas atá san áireamh sa ‘Chreat don Earnáil Leathstáit Tráchtála chun aghaidh a thabhairt ar chuspóirí gníomhaíochta aeráide’ a sheachadadh (Iúil 2022)

Barr