Find Times and Buy Tickets
Iarnród Éireann Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol í chun amanna agus ticéid traenach a aimsiú
Ceann Scríbe
Ó *required
Type
Úsáid na saigheadeochracha ar an méarchlár chun dul tríd an gcineál grúpa
Dáta
Roghnaigh dáta imeachta
Select outbound date dialog
Dáta Imeachta (dd.mm.yyyy)
Roghnaigh dáta fillte
Am

Paisinéirí

1 Paisinéirí Modal Paisinéirí Oscailte<
Roghnaigh dialóg úsáideoirí paisinéirí
Paisinéirí
Eolas Paisinéirí
Áirithint amháin

Pas taistil saor in aisce

Cé atá incháilithe don ticéad seo?

  • Custaiméirí a bhfuil ticéad bailí den Ghrád Oscailte acu
  • Sealbhóirí Saorthaistil/Pas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS)

Cad iad na coinníollacha a bhaineann le taisteal?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil ticéad/ticéid b(h)ailí den ghnáthghrád acu cheana féin nó a bhfuil ticéid á gceannach acu ar lá an taistil, ar nós Ticéid Teaghlaigh, Singil, Fillte Lae, Fillte Oscailte, Seachtaine, Mhíosa, Bhliana, InterRail agus sealbhóirí pas Saorthaistil suíochán a chur in áirithe ar sheirbhís ar tháille €2.50 an duine gach bealach Cuirtear in iúl do chustaiméirí nach mbíonn ach roinnt áirithe áirithintí suíocháin amháin ar líne ar fáil.

Cá féidir liom an ticéad seo a cheannach?

  • Léigh ár Ceisteanna Coitianta faoi conas áirithint suíocháin amháin a chur in áirithe.

Cá mbailíonn mé an ticéad? 

Is gá paisinéir amháin ar a laghad a roghnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Thicéid Ar Líne féach le do thoil Eolas Ticéad

Roghanna
Roghnaigh dialóg na n‐úsáideoirí cathaoireach rothaí
Úsáideoirí cathaoireach rothaí

Roghnaigh an Paisinéir/na Paisinéirí a bhfuil an spás cathaoireach rothaí ag teastáil uathu. Nuair atá rogha déanta, ní thaispeántar le cur in áirithint ach seirbhísí ar a bhfuil spásanna do chathaoir(eacha) rothaí, bunaithe ar do rogha

passenger-seat icon Travel Pass or Travel Ticket holder

Travel Pass or Valid Ticket holder dialog
Travel Pass or Valid Ticket holder

Is an option for customers who are in possession of Free Travel Pass, a valid standard class ticket(s), seasonal ticket(s), Taxsaver ticket(s) or InterRail to book onto a train in standard class. Customers who have a valid standard class ticket but wish to upgrade to First Class should also use this selection. For more information go to Tickets Explained section.

Please select the passenger(s) who require this ticket type

Inbhuanaitheacht Timpeallachta

Táimid ag trasfhoirmiú ár ngnó chun tionchair ar an dtimpeallacht a íoslaghdú agus chun na tairbhí don timpeallacht a uasmhéadú. Tá roinnt bealaí ann chun ár spriocanna a bhaint amach:

Dícharbónú an Iarnróid

Tá ról mór ag an iarnród maidir le spriocanna dícharbónaithe iompair a bhaint amach faoi Phlean Gníomhaíochta Aeráide an Rialtais. Tá sé de fhreagracht orainne ár n-ídiú fuinnimh agus ár dtionchar ar an dtimpeallacht a íoslaghdú, chomh fada agus is féidir. Tá laghduithe astuithe an iarnróid a baineadh amach ó 2006 ag breis agus 40 faoin gcéad go mór chun tosaigh ar sprioc 20 faoin gcéad an AE do 2020. 

DART

I measc na dtionscnamh dícharbónaithe atá á leanúint againn san fhadtéarma tá, laghdú ar ídiú breosla an flít díosail, sna flíteanna atá ann cheana; beidh gach flít amach anseo ina flít feithiclí bóthair leictreacha nó hibrideacha, atá lán-leictreachais; caighdeán tógála fuinnimh beagnach nialas a bhaint amach i ngach foirgneamh nua agus 140 foirgneamh atá ann cheana a uasghrádú go dtí rátáil BER B íosta; an Clár DART+ a sheachadadh a dhéanfaidh leictriú an líonra i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath faoi thrí agus a dhíreoidh ar fhuinneamh tarraingt agus áirgiúlachta 80 faoin gcéad ó fhoinsí in-athnuaite.

Is féidir leat tuilleadh sonraí a léamh faoinár bplean dícharbónaithe inár Straitéis Inbhuanaitheachta 2021 – 2030.

100 percent of tractionlity electricity from renewable sources and uti

Athrú Aeráide agus Athléimneacht Iarnróid

Is féidir go gcuirfí isteach ar an líonra iarnróid throm le linn imeachtaí aimsire atá ag méadú le deich mbliana anuas. Táimid ag obair go dian chun athléimneacht an líonra a mhéadú. Áirítear le roinnt gnéithe dár n-oiriúnú aeráide bonneagair; forbairt agus seachadadh ár gClár um Chosaint Iarnróid an Chósta Thoir chun a chinntiú go bhfuil ár n-iarnród athléimneach ar an gcósta Thoir athléimneach i gcoinne tionchair an athraithe aeráide; bearta chun tuilte a chosc agus a mhaolú, clár cothabhála agus athnuachana bonneagair bhliantúil agus cúltaca soláthairtí leictreachais don DART agus comharthaíocht.

Bainistíocht Timpeallachta

Tá ranna Iarnród Éireann a bhfuil tionchar suntasach timpeallachta ​​acu deimhnithe go dtí an caighdeán idirnáisiúnta um Bainistíocht Timpeallachta ​​(ISO 40001:2015). Tá sé de fhreagracht orainne tionchar ár ngníomhaíochtaí ar an dtimpeallacht a íoslaghdú, chomh fada agus is féidir, agus ár n-ídiú acmhainní nádúrtha a laghdú.

Áirítear le roinnt príomhthionscnamh leanúnach timpeallachta, dí-éilliú príomhláithreán agus cleachtais agus bonneagar breoslaithe feabhsaithe; bearta maolaithe torainn, feabhas a chur ar cháilíocht an aeir laistigh de stáisiúin, laghdú ar úsáid lotnaidicídí agus pleananna bainistíochta uisce do gach ceann dár láithreacha.

Tá tuilleadh eolais ar ár ngníomhartha bainistíochta timpeallachta ​le fáil sa Straitéis Inbhuanaitheachta 2021 – 2030 nó féach ar ár mBeartas Timpeallachta Iarnród Éireann Irish Rail le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Bainistíocht Dramhaíola agus Geilleagar Ciorclach

Táimid tiomanta d’ “Ár ngnó a athrú chun tionchair ar an dtimpeallacht a íoslaghdú agus an leas is fearr a bhaint as, ag cosaint ár dtimpeallacht agus ag cur le bithéagsúlacht; agus tosaíocht a thabhairt do thionscnaimh gheilleagair chiorclaigh agus do bhainistíocht dramhaíola”.

Chun roinnt fíor-shamplaí a thabhairt, ciallaíonn sé seo go dteastaíonn uainn, faoi 2030, athchúrsáil 70 faoin gcéad ar gach dramhaíl, ginearálta agus tógáil; go dtiocfaidh 25 faoin gcéad dár gceannachán amhábhar ó fhoinsí athchúrsáilte; gach conradh maidir le diúscairt trasnáin ar conradh chun tosaíocht a thabhairt d'athúsáid ábhair; agus cruthóimid próiseas soláthair níos inbhuanaithe ina n-iarrann sonraíochtaí conartha móra roghanna eile glasa agus ina n-ionchorpraítear i meastóireachta tairisceana ualú atá i bhfabhar na roghanna eile sin.

Is féidir leat tuilleadh a léamh ar an nGeilleagar Ciorclach sa Straitéis Inbhuanaitheachta 2021 – 2030.

70 percent recycling of all waste - general and construction

Bithéagsúlacht a Chosaint agus a Fheabhsú

Cé go bhfuil Iarnród Éireann freagrach as líonra iompair atá sábháilte, iontaofa agus inbhuanaithe a sholáthar dá phaisinéirí, tá sé ríthábhachtach na tírdhreacha agus na huiscebhealaí éagsúla taobh leis an líonra iarnróid a chosaint. Mar chuid de thiomantas leanúnach Iarnród Éireann don timpeallacht, tá roinnt clár ar bun againn atá dírithe ar fheabhsú na bithéagsúlachta agus ar chosaint na timpeallachta nádúrtha.

I measc na dtionscadal tá rudaí mar infheistíocht in athfhoraoisiú, ár gclár pailneoirí, gairdíní glasraí i stáisiúin, bainistíocht fásra agus cosaint speiceas. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil inár dTreoirlínte Bithéagsúlachta, an lámhleabhar tagartha a úsáideann ár gcomhghleacaithe bonneagair chun a chinntiú go ndéanann na hoibreacha riachtanacha go léir a dhéantar ar an líonra iarnróid an t-éiceachóras iomlán ag aon láthair a mheas agus a chinntiú go ndéantar oibreacha gan cur isteach ar nó tionchar a bheith acu air ar an dtimpeallacht mórthimpeall..

Le do thoil glac le marketing-cookies chun an t-ábhar seo a fheiceáil.

Barr